U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Dvodnevna obuka za tkanje u NVU „Zračak Nade“


U okviru projekta “Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo” koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore realizovana je dvodnevna obuka tkanja za stručne radnike/stručne saradnike i sardnike koje će biti angažovani u radno-okupacionim radionicama za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i lica sa invaliditetom.

Obuka su realizovali treneri iz NVU „Šarenica“ i sastojala se od teoretskog i praktičnog dijela.

_______________________________________________________________________

MLJMP „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“ (16.08.2020)


PV novine | TV Pljevlja

U okviru projekta „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“ koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, NVU Zračak Nade je 17.06.2020. godine započeo sa realizacijom prve aktivnosti: "Petodnevna obuka za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom iz 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje i Ulcinj)".

_______________________________________________________________________

Podjela humanitarne pomoći (01.06.2020)


U okviru projekta "Jednako važni" koji finansira Ambasada Norveške u Beogradu, Građanska alijansa realizuje akciju koja podrazumijeva podjelu humanitarne pomoći najranjivijim grupama građana u Crnoj Gori. Tom prilikom korisnicima NVU Zračak Nade donirano je 40 paketa hrane i higijenskih sredstava, kao i 23 dječija paketa sa školskim priborom.

_______________________________________________________________________

Uprava carina (maj 2020. godine)


U maju ove godine Uprava carina je korisnicima NVU Zračak Nade donirala pakete Coca Cole, rančeve, školski pribor i majice.

_______________________________________________________________________