_______________________________________________________________________

13.04.2018. god.


U srednjoj školi „Milan Petrović“ u Novom Sadu, u okviru projekta „Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“ koji realizuje Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije - API Srbije, održan je Regionalni Skup samozastupnika.


_______________________________________________________________________

29-31.03.2018. god.


Na trodnevnom kampu koji je organizovalo NVO „Staze“ iz Podgorice u okviru projekta “Prevencija socijalne isključenosti OSI”, koji je finansijski podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore učestvovala su naša 3 omladica sa smetnjama u razvoju, kao i asistent koji im je pružao podršku u toku učešća u aktivnostima na Kampu.


_______________________________________________________________________

30.03.2018. god.


NVU „Zračak Nade“ je počeo sa realizacijom projekta „Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u udruženju Zračak Nade“


_______________________________________________________________________