_______________________________________________________________________

23.09.2016. god. - Pljevaljska hronika


_______________________________________________________________________

12. jul 2016. god.


Predstavnici NVO „Zračak nade“, samozastupnik Milivoje Malidžan i Sanela Žiga, učestvovali su 12. jula 2016. godine na javnoj raspavi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore.

_______________________________________________________________________

8. jul 2016. god.


Predstavnici NVU Zračak nade su na završnoj konferenciji projekta „Ka evropskim vrijednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ održanoj u Novom Sadu predstavili aktivnosti koje su u okviru projekta realizovane u Udruženju. Prezentaciju možete pogledati ovdje.

_______________________________________________________________________

NVO Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja učestvuje kao partner na projektu

Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens.

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana


Za više informacija o projektu možete posjetiti i zvanični sajt Asocijacije za promovisanje inkluzije i facebook stranu posvećenu projektu.

_______________________________________________________________________