U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

Obilježavanje 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom_______________________________________________________________________

Obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – stolarsko-gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom


U okviru projekta „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“, koji je finansijski podržan od Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, realizovana je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – stolarsko-gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom.

_______________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola (16. i 17.11.2019, Plav)


U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka namjenjena nastavnicima osnovnih i srednjih škola za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

_______________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola (26. i 27.10.2019, Berane)


U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

_______________________________________________________________________