U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

ČETVRTA PROJEKTNA AKTIVNOST


Realizacija četvrte projektne aktivnosti– Radni angažman lica sa invaliditetom u NVU „Zračak Nade” i DOO „Riznica“ - 6 mjeseci.

_______________________________________________________________________

Regionalna konferencija. Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi


Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS, je organizovala, 8.jula 2019.godine u Podgorici, Regionalnu konferenciju-Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi na konferenciji, koju organizujemo u ponedjeljak, 8. jula u Podgorici.

_______________________________________________________________________

Dvodnevna obuka (05. i 06.07.2019)


U okviru projekta "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima" koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore 05. i 06.07.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja i roditelja za pružanje podrške za razvijanje samostalnosti kroz servis podrške za razvoj životnih vještina.

_______________________________________________________________________

Žurka za Volontere (24.06.2019)


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ je priredena žurka u čast našim drugarima Volonterima, koji su završili osnovnu i srednju školu!

_______________________________________________________________________

Dodjela nagrada Volonterima (17.06.2019)


U restoranu „Taša“ organizovali smo druženje i dodjelu volonterskih priznanja volonterima NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

_______________________________________________________________________


dfghjkl;