_______________________________________________________________________

30.09.2016. god.


Realizacija pete projektne aktivnosti – Radni angažman sedam lica sa invaliditetom u štampariji na period od sedam mjeseci je u toku. Ova aktivnost se realizuje od 18. aprila i trajaće do 18. novembra 2016. godine. Zaposlena lica sa invaliditetom bila su na dvomjesečnoj obuci za osposobljavanje za rad u štampariji.

_______________________________________________________________________

23.09.2016. god. - Pljevaljska hronika


_______________________________________________________________________

12. jul 2016. god.


Predstavnici NVO „Zračak nade“, samozastupnik Milivoje Malidžan i Sanela Žiga, učestvovali su 12. jula 2016. godine na javnoj raspavi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore.

_______________________________________________________________________

NVO Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja učestvuje kao partner na projektu

Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens.

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana


Za više informacija o projektu možete posjetiti i zvanični sajt Asocijacije za promovisanje inkluzije i facebook stranu posvećenu projektu.

_______________________________________________________________________

- Vodič za samozastupanje i socijalnu inkluziju možete preuzeti ovdje.

- Guide for self-advocacy and social inclusion could be found here.


Ovdje možete pronaći spisak realizovanih aktivnosti u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ sa kratkim opisom svake od njih.

Here you can find the list of implemented activities under the project „Towards European values – persons with disabilities as equal citizens“ with a brief description of each.


Na narednom snimku možete pogledati video o projektu „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ koji je realizovan tokom 2015/2016. godine kroz program Evropa za građane.

The following video about the Project „Towards European values – persons with disabilities as equal citizens“ is implemented during 2015/2016 through Europe for Citizens Programme.