U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije - Rožaje (21. i 22.12.2019. godine)


U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 21. i 22.12.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, u Rožajama za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

_______________________________________________________________________

NVO Djeca Crne Gore - okrugli sto (18.12.2019. godine)


NVO Djeca Crne Gore realizovalo je okrugli sto, kao završnu aktivnost projekta „Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

_______________________________________________________________________

„Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola“ (14. i 15.12.2019. godine)


14. i 15.12.2019. godine u Pljevljima je realizovana obuka: „Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“, u okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Ova obuka akreditovana je kod Zavoda za školstvo.


_______________________________________________________________________

Obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – metoda art-terapije – fraktalni crtež za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom (14.12. i 15.12.2019. godine)


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ realizovana je obuka za radno-okupacionu terapiju-metodu fralktalnog crteža za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom. Treneri obuke su predstavnici Centra za afirmaciju dar Art iz Beograda.


_______________________________________________________________________