U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM VLADE CRNE GORE, G-DINOM DUŠKOM MARKOVIĆEM (23.09.2019)


Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore u skladu sa strateškim opredjeljenjem Vlade da na transparentan i inkluzivan način sprovodi politike koje vode ostvarenju ključnih ciljeva našeg društva, prije svega onih usmjerenih na unapređenje kvaliteta života svojih građana, te jasne odlučnosti da u tom procesu osnaži saradnju i partnerstvo sa nevladinim organizacijama, organizovao je sastanak na temu: „Saradnja Vlade i nevladinih organizacija – ključ razvoja crnogorskog društva“.

_______________________________________________________________________

Up beat forum-"Social impact economy- governance models and paths for development in Europe and the Western Balkans" (17.09.2019)


Upbeat hub u saradnji sa DIESIS mrežom i ADP-Zid organizovali su Upbeat forum društvenih inovacija- vol. 3 posvećen community impact ekonomiji.

_______________________________________________________________________

Okrugli sto


U prostorijama NVU „Zračak Nade” održan je okrugli sto na temu „Zapošljavanjem do zajedničkog cilja-ostvarenja socijalne inkluzije“, kao jedna od završnih aktivnosti projekta „Budi aktivan-zaposli se“.

_______________________________________________________________________

Emisija Periskop RTPV_______________________________________________________________________

ČETVRTA PROJEKTNA AKTIVNOST


Realizacija četvrte projektne aktivnosti– Radni angažman lica sa invaliditetom u NVU „Zračak Nade” i DOO „Riznica“ - 6 mjeseci.

_______________________________________________________________________

Regionalna konferencija. Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi


Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS, je organizovala, 8.jula 2019.godine u Podgorici, Regionalnu konferenciju-Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi na konferenciji, koju organizujemo u ponedjeljak, 8. jula u Podgorici.

_______________________________________________________________________

Dvodnevna obuka (05. i 06.07.2019)


U okviru projekta "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima" koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore 05. i 06.07.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja i roditelja za pružanje podrške za razvijanje samostalnosti kroz servis podrške za razvoj životnih vještina.

_______________________________________________________________________

Žurka za Volontere (24.06.2019)


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ je priredena žurka u čast našim drugarima Volonterima, koji su završili osnovnu i srednju školu!

_______________________________________________________________________


dfghjkl;