_______________________________________________________________________

22 – 24. april 2016. god.


Peta projektna aktivnost – trening pod nazivom „Program radnog angažovanja za OSI“, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, organizovana je u Novom Sadu, Srbija.

_______________________________________________________________________

18.05.2016. godine


Šesti, ujedno i posljednji, modul programa andragoškog osposobljavanja kadra „Evaluacija i samoevaluacija obrazovnog procesa“ održan je 16. i 17. maja 2016. god. u periodu od 9 do 17 časova u Srednjoj stručnoj školi.

_______________________________________________________________________

29.04.2016. godine


Projektna aktivnost dvomjesečne obuke lica sa invaliditetom za osposobljavanje za rad u Stampariji uspješno je završena.

_______________________________________________________________________

NVO Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja učestvuje kao partner na projektu

Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens.

Realizacija četvrte projektne aktivnosti – radionice/treninga pod nazivom “Vršnjačka podrška i implementacija usluge”, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, organizovana je u periodu od 18. do 20. marta 2016. u Beogradu, Srbija. (kliknuti za opširnije)

_______________________________________________________________________