PROJEKAT - „Asistenti u nastavi“2015. godina


23. mart 2015 - 23. jun 2015. (angažovano 12 osoba)


CILJEVI PROGRAMA:

1. Implementacija programa rada sa teško zapošljivim osobama
2. Uspostavljanje i primjena asistencije u školi za djecu koja se obrazuju u redovnim školama po prilagođenom planu i programu
3. Ostvarivanje prihoda za populaciju teško zapošljivih osoba
4. Stvaranje začetka socijalne inkluzije u Crnoj Gori

Planirane ciljeve ostvarili smo angažovanjem asistenata u nastavi za djecu, koja se školuju u redovnim školama po prilagođenom planu i programu za djecu sa smetnjama u razvoju.

2014. godina


01. februar 2014 - 15. jun 2014. (angažovano 10 osoba)

03. oktobar 2014 - 03. januar 2015. (angažovano 10 osoba)


2013. godina


15. april - 15. jun (angažovano 10 osoba)

01. oktobar - 31. decembar (angažovano 10 osoba)


2012. godina


17. april - 17. jul (8 asistenata u nastavi)

03. septembar - 03. oktobar (8 asistenata u nastavi)


2011. godina


24. januar - 24. avgust (6 asistenata u nastavi)

01. septembar - 31. decembar (6 asistenata u nastavi)DONATOR: ZZZCGAsistenti u nastavi imaju najmanje završenu srednju školu, dodatne edukacije, ali i sklonost za obavljanje ovog posla. Predviđeno radno vrijeme je osam sati.


Asistenti pružaju podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i u školi su sa djecom za vrijeme trajanja svih časova. Poslije podne dolaze u Udruženje i provode dva sata u grupnom radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, gdje uz članove stručnog tima imaju svakodnevnu edukaciju.


Asistent u vrtiću u okviru svog posla pomaže djeci da učestvuju u aktivnostima u dogovoru sa vaspitačem, stručnim saradnikom, vodeći računa o samostalnosti djeteta. Asistent je u obavezi da bude sa djetetom tokom boravka u vrtiću, a poslije podne u Udruženju provodi dva sata u grupnom radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.


Ovi servisi, asistenti u nastavi i personalni asistenti za pomoć u kući, za djecu sa smetnjama u razvoju realizuju se u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje - Biroom rada Pljevlja preko javnih radova. Udruženje „Zračak nade” je zaduženo za edukaciju i monitoring, a plate im obezbjeđuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore.


Efekti projekta su veoma pozitivni i svi roditelji i djeca su veoma zainteresovani za nastavak realizacije projekta. Opšte je mišljenje roditelja, što se tiče ovog projekta, da bi trebao da bude prioritet i u društvu i državi.


Glavni problem nastavka realizacije ovog projekta je taj što nemamo dovoljno sredstava i što asistenti, po pravilu, rade volonterski.