PROJEKAT - „Budi inkluzivan - volontiraj“NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je krenuo sa realizacijom projekta BUDI INKLUZIVAN – VOLONTIRAJ, koji je podržao UNICEF Montenegro. Projekat će trajati osam mjeseci, od 1. maja 2012. do 31. decembra 2012. godine.

 

O PROJEKTU (kliknuti)

 

JUN: TEMA MJESECA - LJUBAV

JUL I AVGUST: TEMA MJESECA - MORE

SEPTEMBAR: TEMA MJESECA - RUČNI RADOVI


Za detaljnije informacije o dosadašnjim aktivnostima kliknite na naziv željene sekcije:


MUZIČKA FOLKLORNA I PLESNA LITERARNA LIKOVNA DRAMSKA SPORTSKA

NOVOSTI:

U okviru projekta „BUDI INKLUZIVAN - VOLONTIRAJ“ NVU „Zračak Nade“ je počeo sa realizacijom prve aktivnosti predviđene projektom, a to je održavaje tribina za učenike srednjih i osnovnih škola u našem gradu. Ove nedjelje smo održali 7 tribina.

Po dvije tribine su održane u Srednjoj stručnoj školi (16.05.2012. i 17.05.2012.god) i Gimnaziji „Tanasije Pejatović“ (16.05.2012. i 17.05.2012. god), a po jedna tribina u OŠ „Boško Buha“ (15.05.2012.god), OŠ „Salko Aljković“ (16.05.2012.god)srijeda i OŠ „Ristan Pavlović“ (14.05.2012.god) za učenike devetih razreda.

Odziv učenika je bio dobar. Učenici su pokazali veliku zainteresovanost što dokazuje to da nam se već priključilo par novih volontera kako iz osnovnih tako i iz srednjih škola.


Tokom jula, avgusta i septembra sekcije su se izvodile utvrđenom dinamikom u prostorijama NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni Centar Pljevlja.

Osim redovnih aktivnosti vezanih za rad sekcija, održane su i mjesečne psihološke radionice za volontere koje je osmislio i realizovao psiholog - pedagog. Na radionicama su volonteri uzeli aktivno učešće, a govorilo se o jačanju njihovog samopouzdanja, kontroli bijesa i uopšte o lakšem prevazilaženju problema na koje nailaze u njihovom uzrastu i pubertetu.


Održali smo i tri mjesečna sastanka sa volonterima, na kojima su volonteri i psiholog otvoreno razgovorali o samoj realizaciji projektnih aktivnosti, o problemima na koje nailaze kao i o načinu prevazilaženja i uspješnog rješavanja istih.


Tokom oktobra, novembra i decembra mjeseca nastaviće se rad u sekcijama kako u Udruženju "Zračak Nade", JU Dnevni centar Pljevlja, tako i po školama. Za kraj projekta planirana je priredba koja će biti izvedena u KIC Budo Tomović.


Povodom 4. oktobra, medjunarodnog Dana djeteta, a u okviru projekta “Budi inkluzivan - volontiraj” koji je podržan od UNICEF-a, na maskembalu - šeširijadi su učestvovala djeca iz NVU „Zračak Nade“, JU Dnevni Centar Pljevlja, JU „Eko Bajka“ kao i volonteri NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja. Djeca su sa originalnim maskama i kostimima, noseći transparente, prošetala glavnom ulicom u pratnji drugara - volontera. Maske, kostime i tansparente su ručno pravila djeca iz Udruženja uz podršku volontera.