PROJEKAT - „Day Care Centre – a step towards social inclusion“

 

Projekat „Day Care Centre – a step towards social inclusion“ koji je podržao UNICEF počeo je sa realizacijom od septembra 2011. god. Realizacija ovog projekta je planirana u 2 projektne faze (od 15. septembra do 15. novembra 2011. god. – I faza i od 15. januara – 15. marta 2012. god. – II faza).
Ciljna grupa koja je obuhvaćena ovim projektom je 10 članova osoblja Dnevnog centra u Pljevljima, 7 osoba zaposlenih u Dnevnim centrima u Crnoj Gori: 2 osobe iz DCC Bijelo Polje, 2 osobe iz DCC Nikšić i 3 osobe iz DCC Herceg Novi, predstavnici Lokalne samouprave, CSR, Članovi Komisije za usmjeravanje, roditelji iz Udruženja iz Pljevalja, Berana i Plava, djeca sa smetnjama u razvoju korisnici servisa Dnevnih centara i njihovi roditelji.
Projektne aktivnosti:

- Šestodnevni seminar za obuku osoblja Dnevnog centra Pljevlja

- Trening obuka za procjenu djece

- Montaža i instaliranje senzorne sobe

- Seminar za obuku osoblja u Dnevnom centru Pljevlja za korišćenje senzorne sobe

- 2 monitoringa i evaluacija posjete Dnevnom centru Pljevlja