_______________________________________________________________________

NVU „Zračak Nade“ je 04.04.2018. godine počelo sa realizacijom projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.Mentoring sastanak


U okviru projekta “Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije” kojeg je finansijski podržao Fond za aktivno gradjanstvo fAKT, u okviru programa “De Facto Razvoj” za projekte koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo predstavnici NVU “Zračak Nade” prisustvovali su mentoring sastanku, koji je održan 29.06.2018. godine u Podgorici (opširnije).

_______________________________________________________________________

Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG – Biro rada Pljevlja


Dana 15. oktobra 2018. godine predstavnici ZZZCG – Biroa rada Pljevlja, g-đa Nada Beljkaš i g-din Aldin Kordić bili su u monitoring posjeti NVU „Zračak Nade“.

_______________________________________________________________________

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom


U prostorijama Nevladinog udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „ Zračak Nade“ dana 5. i 6. oktobra 2018. godine realizovan je dvodnevni seminar.


_______________________________________________________________________