U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

Radionica na temu proljećnih radova u vrtu (04.04.2019)


U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, predvidjenim aktivnostima pružanja rane intervencije za djecu sa teškoćama u razvoju i obuke za svakodnevne životne aktivnosti, održali smo radionicu na temu proljećnih radova u vrtu. Naučili smo kada i kako se sadi pasulj.

_______________________________________________________________________

Obilježen svjetski dan osoba sa autizmom (02.04.2019)


Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ Pljevlja i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja uz podršku Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja obilježili su Svjetski dan osoba sa autizmom.

_______________________________________________________________________

Obilježavanje Dana osoba sa epilepsijom (26.03.2019)


Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ su obilježili Dan podrške osobama sa epilepsijom. Ovaj datum se obilježava širom svijeta kao Ljubičasti dan.

_______________________________________________________________________

Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama (24-25.03.2019)


U okviru projekta „Podrži inkluziju - digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“, koji je finansijski podržao Telekom A.D. Podgorica realizovana je obuka za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

_______________________________________________________________________


dfghjkl;