U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

POZIV za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima u okviru programa Odgovorno i solidarno


Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu je projekat koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ i Aktivna zona. Tekst Poziva za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima možete naći na narednom linku.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Forum o politici razvoja socijalnih usluga (3. 11. 2023. godine, Podgorica)


Forum se organizovao u okviru projekta “#Odgovorno_i_solidarno: Građani preuzimaju inicijativu” koji finansira Evropska Unija, kofinansira Ministarstvo javne uprave, a realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa nevladinim organizacijama “Zračak Nade” i “Aktivna zona”.

Članak na portalu Pljevaljske novine | Članak na portalu PV informer | Članak na portalu PV portal

_______________________________________________________________________

Usluge dodatne stručne pomoći i rane intervencije za djecu sa smetnjama u razvoju (3. 11. 2023. godine)


Usluge se pružaju u okviru projekta “Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrske životu u zajednici” koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

_______________________________________________________________________

Otvaranje IX Sajma medicine (29. 9. 2023. godine)


Predstavnik NVU “Zracak Nade” Sanela Aljicevic Ziga, obratila se u ime organizacija roditelja djece sa teškoćama u razvoju, kao član Radne grupe za izradu Strategije za rani razvoj.

_______________________________________________________________________