KONTAKT


E-mail kontakt: (zracaknade@t-com.me) - (zracaknade1@t-com.me)

Adressa: Ul. Voja Đenisijevića 14, 84210 Pljevlja
Tel / fax: 052/322-991
Mobilni telefon: 067/260-652