JAVNI RAD - „Kreativne radionice za omladince sa smetnjama u razvoju“DONATOR: ZZZCG

Period realizacije: 01.05.2013 - 31.05.2013.Angažovano 8 omladinaca sa smetnjama u razvoju i 2 asistenta koja su im pomagala u radu.


U radionicama su se proizvodile novogodišnje čestitke i suveniri uz podršku tima koji su činila 2 voditelja grupe, koji su biti asistenti u radu omladincima sa smetnjama u razvoju. Podršku su im, takođe, pružali i volonteri.


Omladinci sa smetnjama u razvoju bili su angažovani i prethodnih pet godina u našem Udruženju preko javnog rada, a Zavod za zapošljavanje je bio partner i donator.