NOVOSTI

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za gestovni jezik (08-10.02.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosudja, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Prvi dio obuke smo realizovali 8, 9. i 10. februara. Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Usluga pomoć u kući (01.02.2019)


Na početku pružanja usluge pomoć u kući održana je obuka o postupanju u slučajevima EPI napada. Obuku za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike održala je dr specijalista neurologije Sabrina Hadžiosmanović. Učesnici su na obuci stekli osnovna i proširili svoja znanja, kako bi mogli adekvatno postupati u datim situacijama. Obuka je održana u prostorijama NVU „Zračak Nade“.

Ova usluga je jako delikatna, stoga je potrebno kontinuirano edukovanje o ovoj temi, te planiramo dalju saradnju sa dr specijalistom neurologije Sabrinom Hadžiosmanović.

_______________________________________________________________________________________________________

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011