NOVOSTI

2021

---

2020

---

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

10. jun 2021. godine


JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ organizovali su u četvrtak, 10.06.2021. godine press konferenciju u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“.

Projekat se realizuje od 01.03.2020. do 28.2.2022. god u okviru programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Dio sredstava za kofinansiranje projekta obezbjedili su i Opština Pljevlja, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Kraljevina Ambasade Norveške, UNICEF i Grupa 484.

Na press konferenciji su govorile direktorica JU Dnevni centar Pljevlja, Svetlana Dujović i potpredsjednica NVU „Zračak Nade“ Lejla Kalajdžija.

Predstavljene su nove usluge čije licenciranje je podržano kroz ovaj projekat.

Usluga Savjetovanja za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju iz domena Savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga

U usluzi Savjetovanja koju licencira kroz ovaj projekat NVU „Zračak Nade“ pružaće se podrška 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima. U NVU „Zračak Nade“ za uslugu Savjetovanja zaposlen je jedan stručni radnik na godinu dana. Zahtjev za licenciranje je predat u aprilu, Komisija je obišla Udruženje i narednih dana ćemo dobiti licencu za rad od MFSS.

Tokom druge godine realizacije projekta pored pružanja licenciranih usluga, akreditovaće se dva programa obuke kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i održati dva akredotovana treninga za po 25 učesnika.

Oko 1000 korisnika i dalje koristi ICT platformu koje je pokrenuta u aprilu prošle godine i čiji razvoj je pored EU i Vlade Crne Gore podržala i kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori, Grupa 484 i Ambasada Kraljevine Norveške.

_______________________________________________________________________________________________________

09. jun 2021. godine


Juče smo imali zadovoljstvo da u NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja ugostimo šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori g-dina Huana Santandera sa saradnicima.

Tokom posjete g-din Santander je obišao sve naše radne prostorije kao i adaptirani prostor u potkrovlju koji je u fazi opremanja za potrebe odraslih osoba sa invaliditetom, razgovarao je sa korisnicima i uzeo učešće u različitim aktivnostima.

NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja već dugi niz godina sarađuju sa UNICEF-om koji je do sada podržao veliki broj projekata, obuke stručnih radnika, rad volonterskih klubova. U saradnji sa UNICEF-om opremljena je i senzorna soba. A UNICEF je podržao i razvoj ICT platforme za podršku pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. JU Dnevni centar Pljevlja je trenutno uključen u programe koje realizuje Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, a podržava UNICEF Montenegro. Programi se odnosi na poboljšanje dodatne stručne podrške kojom su obuhvaćena djeca iz škola i vrtića kojima je potrebna podrška stručnih radnika u okviru poludnevnog boravka.

Sa g-dinom Santanderom smo razgovarali o poboljšanju medjusektorske saradnje između sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne i dječje zaštite koja je preduslov za adekvatnu podršku razvoju sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju i njihovo uključivanje u život zajednice.

G-din Huan Santander je izrazio zadovoljstvo našim radom i današnjom posjetom i istakao da je podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama prioritet. Takođe je naglasio da je za UNICEF važno da nastave podržavati Dnevni centar, nevladine organizacije kao i nacionalne i lokalne vlasti kako bi se našao održivi model finansiranja ovakvih usluga.

Zahvaljujemo se gospodinu Huanu Santanderu i njegovim saradnicima na današnjoj posjeti i unaprijed se radujemo našem narednom susretu, zajedničkim aktivnostima i nastavku saradnje.

_______________________________________________________________________________________________________

05. jun 2021. godine


Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore finansijski je podržalo projekat „Podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja obučavanjem nastavnog kadra i pružanjem integrativnih usluga u zajednici uz primjenu muzike u razvoju govora i asistivne tehnologije“.

U okviru ovog projekta, 05.06.2021. godine održana je obuka za predstavnike obrazovanja – predškolske ustanove i osnovne škole, predstavnike socijale i zdravstva na temu „Primjena muzike i razvoj govora u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“. Edukator je bila prof. dr Ksenija Mirković iz Beograda, osoba koja se duži niz godina bavi psihologijom muzike, kao i pedagoškim i istraživačkim radom.

_______________________________________________________________________________________________________

2. jun 2021. godine (DONACIJA ROTARY KLUBA PLJEVLJA „SHOU BOX“ POKLON PAKETIĆA)


Rotary klub Pljevlja je donirao „shou box“ poklon paketiće djeci iz NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevnog centra Pljevlja.

NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja već desetak godina sarađuju sa Rotary klubom Pljevlja. Svake godine povodom novogodišnjih praznika naši prijatelji iz Rotary kluba obraduju korisnike usluga NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja prigodnim „shou box“ poklon paketićima.

Ove godine zbog pandemije korona virusa paketići iz Engleske su stigli tek u maju u Crnu Goru. S obzirom na poboljšanu epidemiološku situaciju dodjela paketića je upriličena danas, nažalost bez uobičajene priredbe. Paketiće su preuzele predstavnice NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja, a djeci će biti naknadno uručeni.

Rotary klub Pljevlja donira paketiće u saradnji sa Rotary klubom Ulcinj i Rotari klubovima engleske regije Southampton.

„Shou box“ poklon paketići kod naših korisnika uvijek izazovu posebnu radost jer se u svakom od njih nalaze pokloni koji su pripremljeni od strane njihovih vršnjaka iz Engleske sa mnogo ljubavi. Često se u njima može naći i adresa djeteta koje je pripremilo poklon tako da postoji mogućnost komunikacije sa drugarima i stvaranje novih prijateljstava.

Hvala našim prijateljima iz Rotary kluba Pljevlja.

_______________________________________________________________________________________________________

9. april 2021. godine


Danas je 9. april – Međunarodni Dan dobrih djela.

Riječ je o svjetskom godišnjem događaju, gdje ljudi širom svijeta volontiraju i pomažu drugima, vjerujući da svako od nas može da učini nešto dobro i tako doprinese pozitivnim promjenama u svom okruženju. Tim povodom, naši dragi prijatelji iz volonterskog kluba Gimnazije „Tanasije Pejatović“ odlučili su da iznenade najmlađe korisnike usluga DC Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ i za njih prilagodili 13 zabavnih bajki, basni i priča, koje su sami pročitali.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji pomenute aktivnosti: svim volonterima, profesorici Adisi Malagić, Maji Dragašević, Ivani Klačar, pedagogici Ivani Vukašinović, kao i direktorici gimnazije Ljiljani Bajčetić.

_______________________________________________________________________________________________________

1. april 2021. godine


Jedna od značajnih aktivnosti koja funkcioniše od novembra 2020. godine jeste telefonska linija za podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom. Pandemija korona virusa dala je veći značaj ovoj usluzi, jer se radi na prevazilaženju strahova koji su se javili kao posledica izazvana pojavom Covid-19.Psihološka podrška kreira se na osnovu individualnih potreba korisnika.

Ova aktivnost doprinos je unaprjeđenju kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou pružanjem usluga u širem smislu.

Aktivnnost se realizuje u okviru projekta „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“, koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.

_______________________________________________________________________________________________________

31. mart 2021. godine


Od novembra 2020. godine kontinuirano se radi na unaprjeđenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kroz rad radno-okupacionih radionica, u okviru projekta „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“.

Trenutno se zbog poštovanja mjera za sprječavanje širenja korona virusa, radionice održavaju online preko zoom i viber apilkacija, u zavisnosti od toga koja je pristupačnija za korišćenje korisniku.

Radionice se održavaju individualno ili u manjim grupama u skladu sa mogućnostima korisnika u odnosu na temu radionice.

_______________________________________________________________________________________________________

16. mart 2021. godine


Pandemija koja nas je pogodila u protekloj godini i koja se nastavlja, suočava nas sa višestrukim izazovima. Zato je važno na stručan i organizovan način pokazati solidarnost i obezbjediti podršku onima kojima je ona neophodna.

Jedna od važnijih aktivnosti, osim onih koje se organizuju u svrhu pomoći i podrške našim članovima za vrijeme pandemije COVID-19, jeste pružanje licencirane usluge iz oblasti socijalne i dječije zaštite – Pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom.

Kao i sve aktivnosti, usluga se pruža u skladu sa donešenim mjerama za suzbijanje i sprječavanje širenja korona virusa.

Usluga se pruža u okviru projekta „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“, koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.

_______________________________________________________________________________________________________

8. mart 2021. godine


Opština Pljevlja ovaj praznik obilježava organizovanjem Sajma ženskog stvaralaštva, koji okuplja veliki broj kreativnih pljevaljskih žena, lokalnih nevladinih organizacija i obrazovnih ustanova, u cilju podsticaja kreativnosti, stvaralaštva i preduzetničkog duha.

NVU „Zračak Nade“ je i ove godine uzeo ućešće na Sajmu.

Cilj organizovanja Sajma jeste i upoznavanje javnosti sa svim onim što oni rade i uspostavljanje veze između proizvođača i potencijalnih kupaca, koji žele unikatne poklone za svoje dame.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, a shodno mjerama Vlade, šesti po redu Sajam se organizuje online.

_______________________________________________________________________________________________________

Dvodnevna obuka za radno-okupacionu terapiju pustovanje vune (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja)


U okviru projekta "Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo" koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore, 24. i 25.02.2021. godine održana je dvodnevna obuka za radno-okupacionu terapiju pustovanje vune.

Obuku su pohađali stručni radnici/stručni saradnici/saradnici iz NVU "Zračak Nade" i JU Dnevni centar Pljevlja, koji će stečena znanja koristiti u radu radno- okupacionih radionicama za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom.

Zbog poštovanja mjera u cilju suzbijanja pojave i širenja virusa COVID-19, obuku su održali online preko ZOOM aplikacije treneri iz Bijelog Polja, koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom, korišćenjem metode pustovanja vune.

_______________________________________________________________________________________________________

2021

---

2020

---

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011