NOVOSTI

2020

---

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

Radno-okupaciona terapija za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju (23.01.2020. godine)


U okviru projekta „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, održana je radionica radno-okupaciona terapija za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Tema radionice je bila kućica u snijegu, a rađena je od drveta. Naša djeca i mladi su sa uživanjem i velikom željom za uspjehom uspjeli da komade drveta pripreme i oblikuju i na kraju radionice imali smo predivnu kućicu!

_______________________________________________________________________________________________________

2020

---

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011