NOVOSTI

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije - Rožaje (21. i 22.12.2019. godine)


U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 21. i 22.12.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, u Rožajama za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Poboljšanjem kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije, unapređuju se obrazovna postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama, poboljšava se uključenosti djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces kao i nivo svijesti zajednice o važnosti uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem na bazi jednakih mogućnosti.

_______________________________________________________________________________________________________

NVO Djeca Crne Gore - okrugli sto (18.12.2019. godine)


NVO Djeca Crne Gore realizovalo je okrugli sto, kao završnu aktivnost projekta „Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Okrugli sto je otvorila predsjednica Udruženja Sabra Decević, a pored nje su govorili: Valon Dasharami – Sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prave Crne Gore, Svetlana Dujović – Direktorica JU Centar za dnevni boravak Pljevlja i članica Upravnog odbora NVU Zračak Nade, Selma Haxhi – predstavnica NVU Djeca Crne Gore, Lidija Brnović – Autorka Izvještaja monitoringa prava djece i mladih sa invaliditetom, Marija Boljević – Saradnica na projektima u NVU Staze.

Na okruglom stolu govorilo se o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju, prezentovane su aktivnosti i rezultati projekta, a zajedno sa prisutnima su se izvukle i preporuke za dalje unaprijedjenje stanja prava djece i mladih sa smetnjama i teskocama u razvoju u Crnoj Gori.

Okruglom stolu su prisustvovala dva predstavnika NVU „Zračka Nade“ koje je bilo saradnik na realizaciji projekta.

_______________________________________________________________________________________________________

„Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola“ (14. i 15.12.2019. godine)


14. i 15.12.2019. godine u Pljevljima je realizovana obuka: „Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“, u okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Ova obuka akreditovana je kod Zavoda za školstvo.

U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola u Pljevljima.

Razvijanjem znanja i vještina nastavnika u pružanju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u korišćenju asistivne tehnologije direktno se povećavaju šanse djece sa posebnim obrazovnim potrebama na kvalitetno obrazovanje, koje kao ravnopravni članovi društva i zaslužuju. Dodatnim edukovanjem nastavnog kadra direktno se povećava kvalitet nastave, stepen ostvarenja inkluzije na nivou vaspitno-obrazovne ustanove.

Facebook
Članak objavljen na fejsbuku

RTPV


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – metoda art-terapije – fraktalni crtež za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom (14.12. i 15.12.2019. godine)


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ realizovana je obuka za radno-okupacionu terapiju-metodu fralktalnog crteža za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom. Treneri obuke su predstavnici Centra za afirmaciju dar Art iz Beograda. Obuka je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Primjena i iskustva crtanja fraktala govore o smanjenju stresa i napetosti, mijenjanju obrazaca ponašanja, razvijanju tolerancije i fleksibilnosti, povećanju empatije i interakcije sa okolinom, razvoju fine motorike i kognitivnih funkcija, poboljšanju fokusiranosti i samokontrole, aktiviranju lijeve i desne moždane hemisfere, pozitivnom uticaju na fiziologiju, neurološki i imunološki sistem stabilnom emotivnom stanju, razvoju čula vida, razvoju opažanja.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

Facebook
Članak objavljen na fejsbuku

RTPV


_______________________________________________________________________________________________________

Potpisivanje ugovora o realizaciji projekta / programa „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“ (11.12.2019)


Predstavnici Ministarstva za ljudksa i manjinska prava Crne Gore su upriličili svečano potpisivanje Ugovora o realizaciji projekata / programa koji su podržani za 2019. godinu. Prilikom uručivanja ugovora nevladinim organizacijama, kojima su odobrena sredstva Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata / programa nevladinim organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019. godinu sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Valon Dasharami, rekao je da kada je u pitanju zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije u Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir.

Sekretar Dasharami je kazao da je u ovoj godini resorno ministarstvo za ovu oblast raspodjelio sredstva za realizaciju 25 projekata / programa ocjenjenih od strane nezavisnih procjenjivača sa najvećim brojem bodova.

NVU „Zračak Nade“ je dobitnik sredstava za realizaciju projekta „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa inrtelektualnim invaliditetom“.

_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava (10.12.2019)


Konferencija „Poštovanje ljudskih prava lica sa intelektualnim smetnjama“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore je organizovalo Konferenciju „Poštovanje ljudskih prava lica sa intelektualnim smetnjama“.

Na Konfereciji posvećenoj pravima lica sa intelektualnim smetnjama, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao je da se lica sa intelektualnim smetnjama još uvijek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije što pokazuju i istraživanja.

„Prava lica sa invaliditetom zaštićena su krovnim Zakonom o zabrani diskriminacije, te novim Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Iako imamo unaprijeđen zakonodavni okvir koji štiti prava lica sa invaliditetom, predstoji nam još mnogo posla u praksi“, rekao je on.

Prema riječima ministra Zenke, krajem prošle godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je uz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovalo događaj na kome je publikovana i prezentovana Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i to na lako razumljivom jeziku za lica sa intelektualnim smetnjama. Kako je naveo, u cilju podrške u razumijevanju osnovnih ljudskih prava, Ministarstvo posebnu pažnju posvećuje zaštiti djece od diskriminacije koja su najranjivija kategorija.

Čestitajući Dan ljudskih prava, ministar je apelovao da budemo bolji i složniji u poštovanju naših zajedničkih prava.

Na Konferenciji su pored ministra za ljudska i manjinska prava još govorili Aleksandra Popović samostalna savjetnica I, Šef Delegacije EU Aivo Orav, vd Ombudsmana Zdenka Perović, Programski direktor Građanske alijanse, Milan Radović.

Tokom panel diskusije na ovu temu govorili su i Milivoje Malidžan (Samozastupnik i Predsjednik samozastupničke grupe iz NVU „Zračak Nade“, Svetlana Dujović (Direktorica iz JU Centar za dnevni boravak Pljevlja), Željko Darmanović (Direktor JU Resursni centar 1. jun), Vaselj Dušaj (Direktor Zavoda Komanski most), Danijela Brajković (Ombudsman) i Martina Morkolović (NVO Akcija za ljudska prava).

Konferencija „Poštovanje ljudskih prava lica sa intelektualnim smetnjama“ bila je dio aktivnosti u okviru obilježavanja Dana ljudskih prava, koje tradicionlano zajedno organizuju Ombudsman, Ministarstvo za ljudska prava, Delegacija EU, Savjet Evrope i Građanska alijansa.

_______________________________________________________________________________________________________

Humanitarna fudbalska utakmica za NVU „Zračak Nade“ (07.12.2019)


Humanitarna fudbalska utakmica između Crne Gore i Ostatka svijeta odigrana je u Podgorici, a prikupljeni novac je doniran NVU „Zračak Nade“ iz Pljevalja, za unaprijeđenje rada sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Utakmica je dio aktivnostii kojima se u Crnoj Gori obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, a završena je pobjedom „Ostatka svijeta“.

Za tim Crne Gore igrali su zamjenk Zaštitnika Siniša Bjeković, NVO aktivista Boris Raonić, poslanik Dritan Abazović, diplomata Đorđe Janković, glumac Mišo Obradović, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, sveštenik Predrag Sćepanović, imam Samir Kadribašić i novinar Srdan Kosović, a selektor je bio Miodrag Džudović iz FSCG. U timu Ostatka svijeta, na čelu sa selektorkom Alison Kemp, koja je britanska ambasadorka, nastupili su Blažo Cvetanović (Ambasada Slovenije), Boris Ristović (Savjet Evrope), Branimir Lukić (ambasador BiH), Karel Urban (ambasador Češke), Nenad Rakočević (GIZ, Njemačka), Rabi Hantouli (ambasador Palestine), Rajko Uskoković (direktor francuskog privrednog kluba), Roman Hloben (ambasador Slovačke), Saša Brajović (Ambasada SAD) i Vlado Perović (AIPS Evropa).

Ova aktivnost dio je višednevnog programa obilježavanja Dana ljudskih prava, koji institucija tradicionalno organizuje sa partnerima – Delegacijom EU u Crnoj Gori, EU Info centrom, Savjetom Evrope, Vladom Crne Gore i NVO Građanska alijansa.

_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – stolarsko-gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom


U okviru projekta „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“, koji je finansijski podržan od Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, realizovana je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – stolarsko-gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom. Obuka je realizovana 28. i 29. novembra 2019. godine u prostroijama Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ u Sarajevu.

Predavači na obuci bili su Ajla Hadžihasanović i Danijel Garić, likovni umjetnici , nastavnici u Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ iz Sarajeva.

Teme koje su ovom obukom obradjene: upoznavanje sa materijalima, upoznavanje sa alatima i tehnikama obrade gline, metode oblikovanja gline, postupak izrade gotovog proizvoda, upoznavanje sa mašinama za obradu i rezanje drveta, tehnike obrade drveta i stvaranje gotovog proizvoda od drveta.


PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola (16. i 17.11.2019, Plav)


U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka namjenjena nastavnicima osnovnih i srednjih škola za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola (26. i 27.10.2019, Berane)


U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Razvijanjem znanja i vještina nastavnika u pružanju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u korišćenju asistivne tehnologije direktno se povećavaju šanse djece sa posebnim obrazovnim potrebama na kvalitetno obrazovanje, koje kao ravnopravni članovi društva i zaslužuju. Dodatnim edukovanjem nastavnog kadra direktno se povećava kvalitet nastave, stepen ostvarenja inkluzije na nivou vaspitno - obrazovne ustanove.

_______________________________________________________________________________________________________

Predstavljanje Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori (07.11.2019)


Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukica Jelić i šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali predstavili su Analizu podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Analizu podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju, koju je pripremilo Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori u saradnji sa Savjetom za prava djeteta detaljnije, je predstavila Nela Krnić, koordinatorka Programa dječje zaštite u Predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, kazao je da je Crna Gora u prethodnim godinama mnogo uradila u pogledu poboljšanja prava i stanja djece i adolescenata sa smetnjama u razvoju, ali da ima još prostora za unapređenje.

Na predstavljanju ključnih nalaza Analize, govorila je i zagovornica za inkluziju djece sa smetnjama u razvoju UNICEF-a u SAD-u, višestruka šampionka u plivanju na takmičenjima Specijalne Olimpijade i ambasodorka partnerstva između UNICEF-a iz Sjedinjenih Američkih Država i Specijalne Olimpijade Lusi Majer upoznala je učesnike sa svojim životom i ličnim iskustvima. Lusi Majer, je tokom boravka u Crnoj Gori imala mogućnost da čuje glasove djece Crne Gore tokom posjete inkluzivnim vrtićima i školama.

“Moja misija je da pomognem djeci sa smetnjama u razvoju širom svijeta. To mi je veoma važno jer djeca sa smetnjama u razvoju nažalost u većini zemalja na svijetu ne dobijaju šanse koje zaslužuju”, kazala je Majer.

Cilj Analize je da pruži podršku Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za prava djeteta, resornim ministarstvima i institucijama u analiziranju multisektorske podrške i odgovora sistema u pružanju intersektorskih intervencija i usluga iz oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite i drugih sektora djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Nalazi i preporuke Analize će se koristiti za definisanje budućih politika zasnovanih na dokazima u cilju poboljšanja multisektorske saradnje i sistemskog odgovora, socijalne uključenosti djece sa smetnjama u razvoju, kao i za razvoj nacionalnih smjernica i konkretnih preporuka za jačanje multisektorskog nacionalnog sistema usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Očekuje se da ovaj dokument pomogne Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za prava djeteta i relevantnim organizacijama civilnog društva u:

- unapređenju politike i pravnog okvira za djecu sa smetnjama u razvoju u svim sektorima;

- unapređenju sistema prikupljanja i analize podataka u svim sektorima, uključujući i konsolidaciju istih i

- poboljšanju multisektorske koordinacije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju kroz konsolidaciju multisektorskih napora i pružanje integrisane podrške djeci sa smetnjama u razvoju tokom cijelog životnog ciklusa.

Takođe, Analiza ima za cilj da utiče na politiku i praksu Crne Gore u pogledu rada na poboljšanju prava i položaja djece sa smetnjama u razvoju, kao i na ulogu i programske planove UNICEF-a. Nalaze i preporuke Analize koristiće Savjet za prava djeteta, kao najviše Vladino tijelo zaduženo za prava djeteta, koje će nadgledati njenu međusektorsku implementaciju i osigurati adekvatnu primjenu preporuka u svim sektorima.

Jedan predstavnik NVU „Zračka Nade“ je prisustvovao predstavljanju Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

_______________________________________________________________________________________________________

URUČENA DONACIJA POVODOM AKCIJE "TVOJ ČEP - MOJ OSMIJEH" (01.11.2019)


Sastanak sa predstavnicima NVO sektora na temu „Saradnja Vlade i NVO sektora“ je organizovalo Ministarstvo javne uprave u saradnji sa Opštinom Pljevlja.

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je otvorila sastanak i u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima NVO razmotrena su pitanja od značaja za razvoj i održivost NVO iz opština Pljevlja, Žabljak, Bijelo Polje i Mojkovac. Takođe, su razmotrena sva pitanja iz oblasti unaprjeđenja međusektorske saradnje.

Sastanku je prisustvovala jedna predstavnica NVU „Zračka Nade“.

_______________________________________________________________________________________________________

SASTANAK NA TEMU “SARADNJA VLADE I NVO SEKTORA” U PLJEVLJIMA (28.10.2019)


Humanitarno-ekološka akcija "TVOJ ČEP - MOJ OSMIJEH" koju je pokrenula JU OŠ „Boško Buha“ s ciljem prikupljanja plastičnih čepova u protekloj godini, a u kojoj su aktivno učestvovala djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i njihove porodice imala je jako dobar odziv. Zbog značajnog doprinosa Udruženja humanitarnoj akciji predstavnici JU OŠ „Boško Buha“ su uručil donaciju djeci iz NVU "Zračak Nade“ za prikupljene čepove za protekli period u iznosu od 120€. Svota novca je iskorišćena za nabavku radnog materijala i edukativnih igrica koje će djeca moći koristiti u svakodnevnom radu sa svojim učiteljicama.

_______________________________________________________________________________________________________

Forum civilnog društva u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo fAKT (24.10.2019)


Fond za aktivno građanstvo fAKT organizivao je forum za jači glas organizacija građanskog društva.

Pored predstavnika fAKT-a forumu je prisustvovala i ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke. Ona je podvukla ključnu ulogu civilnog društva. Forum je realizovan kao aktivnost u projektu za saradnju Ambasade USA i fAKT-a, koji je povećao kapacitet organizacija civilnog društva da utiču na promjene u životu mladih i osnaživanje socijalnog preduzetništva, osnaživanje marginalizovanih grupa, suprostavljanje nasilnom ekstremizmu i jačanje okruženja i održivog razvoja.

_______________________________________________________________________________________________________

GRUPNE RADIONICE u okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji funansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore


# Emisija Periskop, RTPV


PV portal
Članak objavljen na PV portalu
RTPV (video)
Video objavljen na TRPV

_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje Svjetskog dana osoba sa cerebralnom paralizom (07.10.2019)


U prostorijama NVU „Zračka Nade“ djeca i mladi sa smetnjama u razvoju sa detaljima zelene boje na sebi, uradili su zajednički rad i time dali mali doprinos obilježavanju Svjetskog dana osoba sa cerebralnom paralizom.

_______________________________________________________________________________________________________

Inkluzivni dan (02.10.2019)


Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju "Zračak Nade" u saradnji sa JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju u Pljevljima, organizovao je manifestaciju Inkluzivni dan u okviru projekta „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici. Inkluzivni dan je djelimično finansijski podržan i od opštine Pljevlja – Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Ispred organizatora govorila je i poželjela dobrodošlicu Svetlana Dujović. Na manifestaciji je ispred Fonda za aktivno građanstvo govorila izvršna direktorica Maja Boljević.

Emina Salihović sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, proglasila je manifestaciju otvorenom.

U aktivnostima Inkluzivnog dana učestvovala su djeca i mladi iz: NVU ”Zračak Nade”, JU Centar za dnevni boravak Pljevlja, vrtića Eko bajka, O.Š. „Salko Aljkovič”, O.Š. „Boško Buha”, O.Š. „Ristan Pavlović”, O.Š. „Mihailo Žugić”, O.Š. „Mile Peruničić” Maoče, Osnovne muzičke škole, Srednje stručne škole, Gimnazije „Tanasije Pejatović“, Ženskog fudbalskog kluba „Breznica“, SK Specijalna olimpijada Pljevlja i volonteri. Kulturno zabavnim programom promovisala se i primjena elemanata muziko terapije i terapije igrom, kroz različite radionice. Pored ovih radionica djeca su uživala i u sportskim igrama, a i u kolačićima kulinarske radionice.

_______________________________________________________________________________________________________

Tribina na temu „Muzikoterapija i terapija igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju – važnost i efekti primjene“ (02.10.2019)


U okviru projekta „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, održana je tribina na temu „Muzikoterapija i terapija igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju – važnost i efekti primjene“.

Tribinu su vodili koordinator projekta Svetlana Dujović i stručni radnici iz Udruženja koji su prošli obuku i primjenjivali elemente muzikoterapije i terapije igrom u svom radu, Mila Marjanović i Goran Leovac. Svetlana Dujović je predstavila aktivnosti i rezultate projekta.

O važnosti projekta i ove aktivnosti govorile su izvršna direktorica Fonda za aktivno građanstvo Maja Boljević i predstavnica Opštine Pljevlja, Veselinka Ilinčić.

Predstavnice: JPU "Eko Bajka" Nada Knežević, OŠ "Ristan Pavlović" Zorica Kijanović, OŠ "Salko Aljković" Maja Vučinić i OŠ "Mihailo Žugić" Čedomirka Vujanović prikazali primjere primjene elemenata muzikoterapije u njihovom radu. Istakli su zadovoljstvo stečenim znanjem na obuci koje su rado djelile sa svojim kolegama.

Tribini su prisustvovali stručni radnici, nastavnici, vaspitači i predstavnici lokalne samouprave.

_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje Dječije nedelje (01-04.10.2019)


Svake godine u prvoj sedmici oktobra koja obilježava se Dječija nedelja, sve aktivnosti koje se realizuju u toku dječije nedelje imaju za cilj promociju prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i upoznavanje šire javnosti sa potrebama djece, njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.

Dječija nedelja je prilika da se ukaže na obavezu poštovanja Konvencije UN-a o pravima djeteta.

U okviru Dječije nedelje NVU „Zračak Nade“ je realizovao sledeće aktivnosti:

- I dan (01.10.2019) - Druženje u JU Dom starih Pljevlja i crtanje kredama dječijih prava u dvorištu NVU „Zračaka Nade“.
- II dan (02.10.2019) - Učešće djece iz NVU „Zračka Nade“ u manifestaciji koju je organizovala JPU.
„Eko Bajka“ na temu Dan dječijih prava - „Oslikajmo dječija prava“ i realizacija „Inkluzivnog dana“ u gradskom parku „ Milet bašta“ koji je organizovalo NVU „Zračak Nade“.

- III dan (03.10.2019) - Realizacije muzičke radionice „Muzikoterapija“ u prostorijama NVU „Zračak Nade“.
- IV dan (04.10.2019) - Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ su išli na izlet koji se realizovao kroz sportske aktivnosti i takodje je realizovana aktivnost „Zajednički čas“ u JU OŠ „Ristan Pavlović“ .

_______________________________________________________________________________________________________

SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM VLADE CRNE GORE, G-DINOM DUŠKOM MARKOVIĆEM (23.09.2019)


Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore u skladu sa strateškim opredjeljenjem Vlade da na transparentan i inkluzivan način sprovodi politike koje vode ostvarenju ključnih ciljeva našeg društva, prije svega onih usmjerenih na unapređenje kvaliteta života svojih građana, te jasne odlučnosti da u tom procesu osnaži saradnju i partnerstvo sa nevladinim organizacijama, organizovao je sastanak na temu: „Saradnja Vlade i nevladinih organizacija – ključ razvoja crnogorskog društva“.

Sastanak je otvorio Premijer Duško Marković, ministarke ekonomije i javne uprave Dragica Sekulić i Suzana Pribilović kao i glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Sastanak se održao u sali Skupštine opštine Bijelo Polje i okruglom stolu je prisustvovao jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“.

Tom prilikom, predsjednik Vlade, g-din Duško Marković sa članovima Vlade, razgovarao je sa predstavnicima nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore o prioritetnim politikama Vlade usmjerenim na sjeverni region, ostvarenim rezultatima i daljim planovima, kao i o aktuelnim izazovima i načinima za njihovo prevazilaženje.

Ovim sastankom se pokazala jasna opredijeljenost Vlade da, u partnerstvu sa organizacijama civilnog sektora, razvija Sjever Crne Gore, cijeneći specifičnosti sjevernog regiona.

_______________________________________________________________________________________________________

Up beat forum - "Social impact economy- governance models and paths for development in Europe and the Western Balkans" (17.09.2019)


Upbeat hub u saradnji sa DIESIS mrežom i ADP-Zid organizovali su Upbeat forum društvenih inovacija- vol. 3 posvećen community impact ekonomiji. Forum se održao u Budvi 17. septembra 2019. godine.

Dogadjaju je prisustvovao jedan predstavnik NVU “Zračak Nade”. Na forumu je prisustvovalo oko 80 aktera biznisa orjentisanog na razvoj zajednice, praktičara, i mladih zainteresovanih za razvoj biznisa i vlastitu ulogu u zajednici. Medju prisutnim bili su eksperti iz više Evropskih zemalja, zemalja regiona Zapadnog Balkana i predstavnika Diesis mreže, sve sa ciljem traganja za novim pristupom razvoju ove vrste ekonomije u regionu.

Forum je bio prilika za unapređenje dijaloga o saradnji zainteresovanih strana društvene ekonomije, privrede u zajednici i pristalica, ali i mesto za analizu trendova koji mogu doprinijeti saradnji i razvoju različitih oblika partnerstva i platformi na regionalnom nivou i unutar regiona zapadnog Balkana.

Forum je dio „R2G–Rights to Grow“, dvogodišnjeg projekta koji vodi DIESIS, a finansira ga Evropska komisija u okviru budžetske linije „Informacije, konsultacije i učešće predstavnika kompanija".

_______________________________________________________________________________________________________

Okrugli sto


U prostorijama NVU „Zračak Nade” održan je okrugli sto na temu „Zapošljavanjem do zajedničkog cilja-ostvarenja socijalne inkluzije“, kao jedna od završnih aktivnosti projekta „Budi aktivan-zaposli se“. Na okruglom stolu predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Izvođača i partnera na projektu, predstavnici lokalne zajednice, lica sa invaliditetom koja su bila angažovana na projektu, kao i lica sa invaliditetom koja su bila uključena u prethodno realizovane projekte, njihovi instruktori i mentori.

Projekat „Budi aktivan-zaposli se“ realizuje NVU „Zračak Nade” a podržao ga je ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Partner na projektu je DOO „Riznica“.

Tokom projekta lica sa invaliditetom su prošla obuku osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Nakon toga bili su zaposleni na period od šest mjeseci, a dvije osobe sa invaliditetom će nastaviti radni angažman u NVU „Zračak Nade” i nakon završetka projekta u trajanju od šest mjeseci.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

PROJEKAT “Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“ (07.09.2019)


Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapredjenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“, koji finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore. Vrijednost projekta je 39.664,00 €, a period realizacije 10 mjeseci, počevši od 06.09.2019. godine.

Opšti cilj projekta je unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja pružanjem usluga u lokalnoj zajednici u skladu sa njihovim realnim potrebama i međunarodnim standardima, dok su specifični ciljevi projekta: unaprjeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge podrške životu u zajednici – pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom; unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu – radno-okupaciona terapija u skladu sa potrebama djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom; unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu psihološka podrška roditeljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u skladu sa njihovim potrebama; unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja u Pljevljima korisnika usluge pomoć u kući; unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja u Pljevljima korisnika radno-okupacionih i psiholoških radionica; osnaživanje kapaciteta djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz kreativne radionice u okviru radno-okupacione terapije; osnaživanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima za puno i aktivno učešće u životu zajednice na ravnopravnoj osnovi; osnaživanje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz psihološke radionice; unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za realizaciju radno-okupacionih terapija djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima; podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i značaju dostupnosti usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou.

_______________________________________________________________________________________________________

Emisija Periskop RTPV_______________________________________________________________________________________________________

ČETVRTA PROJEKTNA AKTIVNOST


Realizacija četvrte projektne aktivnosti – Radni angažman lica sa invaliditetom u NVU „Zračak Nade” i DOO „Riznica“ - 6 mjeseci.

Lica sa invaliditetom su radno angažovana uz podršku 4 mentora/asistenta u radu za pomoćnog administrativnog radnika i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za rad na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice u NVU „Zračak Nade“ i DOO „Riznica“ (ugovor o radu). U prva tri mjeseca radnog angažmana polovina od ukupnog broja lica sa invaliditetom bila su angažovana u NVU „Zračak Nade“, a druga polovina lica sa invaliditetom bila su angažovana u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“. Zbog sticanja radnog iskustva u obje oblasti za koju su osposobljeni, u periodu druge polovine radnog angažmana lica sa invaliditetom koja su bila zaposlena u NVU „ Zračak Nade“ sada su zaposlena u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“, a lica sa invaliditetom koja su bila do tada angažovana u D.O.O. „Riznica“ su angažovana u NVU „Zračak Nade“. U periodu radnog angažmana pomoćni administrativni radnici rade na poslovima vezanim za administraciju: prijem dokumenata, razvrstavanje, arhiviranje i čuvanje, pisanja dopisa i ostalih akata. Pomoćni radnici koji rade u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice rade pripremne poslove za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice.

Tokom radnog angažmana licima sa i invaliidtetom se pruža i psihosocijalna podrška radi poboljšanja psihosocijalnih sposobnosti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Regionalna konferencija. Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi


Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS, je organizovala, 8.jula 2019.godine u Podgorici, Regionalnu konferenciju-Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi na konferenciji, koju organizujemo u ponedjeljak, 8. jula u Podgorici. Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvovala Konferenciji.

Konferencija je jedna od ključnih aktivnosti u okviru projekta analize izazova finansiranja i održivosti socijalnih usluga i inkluzivnih programa u zajednici kroz djelovanje nevladinih organizacija, koji se realizuje u saradnji sa konsultantkinjom Nives Radeljić. Ovaj projekat NARDOS-a je podržan u okviru programa „De facto razvoj“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo fAKT, a finansira Evropska unija u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva u Crnoj Gori. Konsultativni proces je obezbijedio učestvovanje predstavnika ključnih aktera iz javnog i nevladinog sektora, kroz pojedinačne razgovore i okrugli sto, organizovan 29.03.2019. u Podgorici. Sa istom svrhom, analizirane su važeće strategije u više oblasti, zakonski okvir sistema socijalne i dječije zaštite, kao i analize napravljene od strane više aktera, kao javno dostupni dokumenti.

Na konferenciji su bpredstavljeni nalazi i preporuke analize: od strateškog i zakonom definisanog nivoa, do uvođenja prakse ključne za održivo funkcionisanje nevladinih organizacija koje se bave razvojem usluga i programa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, i zastupanjem ljudskih prava osoba sa invaliditetom, kao i predstavljanje uporedne prakse i iskustava iz nekoliko zemalja iz našeg regiona.

_______________________________________________________________________________________________________

Dvodnevna obuka (05. i 06.07.2019)


U okviru projekta "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima" koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore 05. i 06.07.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja i roditelja za pružanje podrške za razvijanje samostalnosti kroz servis podrške za razvoj životnih vještina. Predavači na obuci bili su Sašenka Mirković i Goran Rojević, defektolozi sa dugogodišnjim iskustvom iz humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda. Obuci su prisustvovali i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore gospodin Drago Spaić, direktor i gospodja Violeta Mrkić, samostalna savjetnica.

Pored zaposlenih iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja dvodnevnoj obuci su prisustvovali i zaposleni iz JU Centra za socijalni rad Pljevlja i iz JU Dom starih Pljevlja.

Teme koje su na ovoj obukci obradjene su: tehnike u komunikaciji i razumijevanje potreba osoba sa invaliditetom, funkcionalna procjena korisnika, kreiranje individualnog plana rada u usluzi, utvrđivanje kriterijuma za formiranje grupa, plan rada sa korisnicima i kreiranje ritma dana.

Tokom obuke svi učesnici su stekli znanja za sprovođenje i rukovođenje programom procjene i pripreme djece i mladih sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju.

Realizacijom ove aktivnosti unaprijedićemo kvalitet života i uticaćemo na smanjenje socijalne isključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Članci
Članak objavljen na PV portalu
RTPV (1)
RTPV (2)_______________________________________________________________________________________________________

Projekat "Podrži inkluziju-digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju"


U okviru projekta "Podrži inkluziju-digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju" koji je finansijski podržao Crnogorski telekom, nabavili smo 5 tableta i to za četiri osnovne škole: OŠ "Boško Buha", OŠ "Ristan Pavlović", OŠ "Salko Aljković", OŠ "Mihailo Žugić" Odzak i vrtić "Eko Bajka".

Na svim tabletima je instaliran softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Sofver sadrži 6 softverskih komponenti uz pomoć kojih će djeca moći da uče matematiku, pisanje, čitanje i crtanje, moći će lakše da razvijaju govor i jezik, kao i da uče vještine neophodne za svakodnevni život. To su: „Azbuka“, „Matematika“, „Pričalica“, „Računarko“, „Učilica“ i „Crtanje“. Uz pomoć hardvera i softvera djeca će moći da obavljaju aktivnosti koje inače ne bi mogli da obave ili će lakše obavljati ono što im je do sada bilo otežano, razvijaće komunikacione sposobnosti i učestvovati u aktivnostima zajednice. Tableti sa softverom će se koristiti u školama kao podrška sticanju školskih znanja za djecu sa smetnjama u razvoju koja pohađaju redovni obrazovni proces, ali se mogu koristiti i za sticanje školskih znanja za tipičnu djecu koja pohađaju prvi i drugi razred osnovne škole.

_______________________________________________________________________________________________________

Projekat "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima"


Kroz projekat "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima" koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, razvili smo uslugu pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Aktivnosti koje se realizuju u okviru usluge pomoć u kući doprinose osnaživanju porodice i osamostaljivanju djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Usluga pomoć u kući trenutno se pruža za šest korisnika u skladu sa njihovim identifikovanim individualnim potrebama i potrebama njihovih porodica. NVU "Zračak Nade" je prvi licencirani pružalac usluge u ovoj oblasti, a kako bi ostvarili ciljeve i na efikasan i efektivan način pružali usluge, osim saradnika zaposlena su dva stručna radnika sa licencom.

_______________________________________________________________________________________________________

Žurka za Volontere (24.06.2019)


U prostorijama NVU „Zračka Nade“ je priredena žurka u čast našim drugarima Volonterima, koji su završili osnovnu i srednju školu!

Hvala Vam za lijepo prijateljstvo i podršku koju ste nam pružali svih ovih godina!

Srećan završetak jednog i početak drugog životnog poglavlja! Volimo vas, dragi naši!

_______________________________________________________________________________________________________

Dodjela nagrada Volonterima (17.06.2019)


U restoranu „Taša“ organizovali smo druženje i dodjelu volonterskih priznanja volonterima NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Bliži se i naš raspust, čeka nas period odmora. Pravo je vrijeme da se zahvalimo onima čija nam je podrška najznačajnija–našim dragim VOLONTERIMA.

Priznanje za volonterku generacije pripalo je Dženani Žderović, dok je za volontera generacije izabran Miljan Lončar.

Hvala svima koji su i ove godine sa nama nesebično djelili svoje vrijeme, ljubav i energiju.

Završetak ove školske godine za neke od njih predstavlja i kraj školovanja u našem gradu i odlazak u drugu sredinu. Ma gdje bili i šta god radili, želimo vam puno uspjeha i sreće. Vrata „Zračka Nade“ i Centra za dnevni boravak, kao i naša srca, za vas će uvijek biti širom otvorena.

Hvala vam za sva dobra djela, tople riječi i zagrljaje.

_______________________________________________________________________________________________________

Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom (07.06.2019)


Predstavnici NVU „Zračka Nade“ su prisustvovali Sajmu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koji se održao u Beranama 7. juna 2019. godine.

Sajmu je prisustvovalo 30 poslodavaca iz Berana, Bijelog Polja, Pljevalja, Podgorice i Bara.

NVU „Zračak Nade“ je predstavio svoje poslovanje flajerima i brošurama i ostalim proizvodima koji nastaju u Digitalnoj štampariji i Radionicama za izradu ukrasnih predmeta od drveta i dekupaž tehnikom.

Sajam su svečano otvorile osobe s invaliditetom koje su u okviru projekta P.O.W.E.R stekli priliku da se zaposle kao pripravnici. Sajam je otvorila Maja Pešić, projekt menadžerka u Opštini Berane. Prema njenim riječima, aktivnosti lokalne uprave usmjerene su, između ostalog, na pojednostavljivanju komplikovanih birokratskih procedura i eliminisanja biznis barijera koje usporavaju i otežavaju privredne aktivnosti, kako bi se unaprijedio kvalitet i efikasnost javnih usluga. Na svečanom otvoranju Sajma priključili su se zvaničnici iz Evropske unije, Vlade Crne Gore, Berana, gosti iz Bosne i Hercegovine.

Sajmu je prisustvovalo više od 40 izlagača iz raznih institucija, organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, socijalnih preduzeća, kompanija te zaštitnih radionica. U sklopu sajma održane su dvije radionice o podsticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i aktivnom traženju posla uz predstavljanje primjera dobrih praksi.

_______________________________________________________________________________________________________

Likovni konkurs "Oslikajmo ljubav" (05.06.2019)


Već tradicionalno NVO "Kult Montenegro" i JUB Crna Gora organizovali su likovni konkurs pod nazivom "Oslikajmo ljubav", za djecu predškolskog uzrasta i djecu sa smetnjama u razvoju koja pohađaju javne ustanove i udruženja. Nakon završenog konkursa, organizovana je manifestacija dodjele nagrada u našem gradu, koja je bila obilježena nastupima djece, druženjem, igrom i smijehom.

Drugari iz našeg Udruženja nastupali su koreografijom uz pjesmu "Ljubav je kad se neko voli", dok je naš drugar Boris Lalović odrecitovao pjesmu "Voljeti je lako".

Ponosni smo što je nagrada za crtež otišla u ruke našem Eldinu Šabanoviću, a srećni smo što je još par naših drugara osvojilo vrijedne nagrade.

Hvala NVO "Kult Montenegro" i JUB Crna Gora!

_______________________________________________________________________________________________________

Rana intervencija


Aktivnostima pružanja rane intervencije obezbijeđuje se stručna podrška djeci sa smetnjama u razvoju tako što sa njima svakodnevno radi stručni radnk-fizioterapeut.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Dovoljan broj tretmana pruža mogućnost da djeca poboljšaju i ojačaju svoje fizičke sposobnosti.

_______________________________________________________________________________________________________

Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ (31.05.2019)


Dana 31. mајa 2019.godine predstavnici NVU „Zračka Nade“ prisustvovali su panel diskusiji „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ koja je održana u Američkom uglu u Pljevljima.

Fond za aktivno građanstvo fAKT u saradnji sa Ambasadom SAD u Podgorici u prostrijama Američkog ugla u Pljevljima održali su treću po redu panel diskusiju, pod nazivom „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“. Fond za aktivno građanstvo fAKT uz podršku Američke Ambasade u Podgorici pokrenuo je program pod nazivom Dječije organizacije građanskog društva. Program je pokrenut sa ciljem jačanje uloge građanskog društva i razvoja,u raznim društvenim oblastima. U fokusu programa je prevenstveno finasijska podrška nevladinim organizacijama kroz dva poziva za grantove odnosno poziva za finasijsku podršku održano je ukupno 16 organizacija ukupnom iznosu od 140 000$.

Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ bavila se temom osnaživanja marligizovanih i nerazvijenih zajednica koje su takođe u fokusu samog programa.

Zaključci ove panel diskusije su potreba da se pobljša međusektorska saradnja, definišu odnosi između obrazovanja, socijalne zaštitei zdrastva da bi pružili što veću podršku djeci sa smetnjama u razvoju i da se razvijaju nove usluge na lokalnom nivou iz oblasti socijalne zaštite.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije (25. i 26.05.2019)


U okviru projekta "Primjena asistivne tehnologije u školama" koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 25. i 26.05.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, u Mojkovcu za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Poboljšanjem kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije, unapređuju se obrazovna postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama, poboljšava se uključenost djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces kao i nivo svijesti zajednice o važnosti uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem na bazi jednakih mogućnosti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Proslavi četvrte uzastopne titule ženskog fudbalskog kluba "Breznica" (15.05.2019)


Djeca NVU Zračka Nade i Centra za dnevni boravak Pljevlja na proslavi četvrte uzastopne titule ženskog fudbalskog kluba "Breznica"

_______________________________________________________________________________________________________

Posjeta volontera Gimnazije (15.05.2019)


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice učenici- volonteri Gimnazije „Tanasije Pejatović“ pripremili su prigodan program posvećen drugarima iz NVU „Zračka Nade“ i JU Centar za dnevni boravak Pljevlja. Tom prilikom u prostorijama NVU „Zračka Nade“ volonteri su govorili o značaju porodice kao osnovne ćelije društva, njenim funkcijama kao i problemima sa kojima se današnja savremena porodica suočava počev od nezaposlenosti , siromaštva, nasilja pa sve do urušavanja porodičnih vrijednosti.

Prikazan je film pod nazivom “Razumijevanje i ljubav–put do sreće”. Ovaj film je poklon volontera Gimnazije svojim drugarima iz NVU „Zračka Nade“ i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja kao znak male pažnje za nezaboravno druženje i trenutke provedene sa njima.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Tribina- Stanovanje uz podršku (14.05.2019)


14.05.2019. godine u sali Skupštine opštine Pljevlja, održala se tribina za lokalnu zajednicu na kojoj su edukatori iz Beograda mr. psihologije Jadranka Novak i dr. defektologije Dragan Lukić govorili o važnosti servisa Stanovanje uz podršku. Tribina se realizovala kao jedna od aktivnosti u projektu „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji realizuje NVU “Zračak Nade“ uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Ispred NVU “Zračka Nade“ i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja prisutne je pozdravila i predstavila projekat Svetlana Dujović. Takođe, prisutnima se obratila samostalna savjetnica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Aleksandra Popovic, koja je kao predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava bila u monitoring posjeti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku (13-14.15.2019)


U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 13. i 14.05.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku. Edukatori na dvodnevnoj obuci bili su mr. Jadranka Novak i dr. Dragan Lukić, stručnjaci iz Beograda, sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti. Edukaciji su prisistvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad Pljevlja i Žabljak, Doma starih Pljevlja, NVO "Zračak Nade" i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja. Dvodnevna obuka se realizovala u prostorijama NVO “Zračak Nade“.

Ovom prilikom u monitoring posjetu kao predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, došla je Aleksandra Popovic, samostalna savjetnica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Kulturni dani Ankare (27.04.2019)


Predstavnici NVU "Zračak Nade" prisustvovali su svečanom programu koji je organizovala NVO BAKIDER u okviru projekta "Ankara Kültür Günleri" (Kulturni dani Ankare) u Podgorici. Tom prilikom predstavnica Zračka Nade potpisala je Protokol bratstva, jedinstva i razvoja NVO. Potpisivanjem Protokola NVU "Zračak Nade" je postalo dio međunarodne platforme za jačanje nauke, kulture i trgovine između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. U sali su bili postavljeni štandovi, na kojima su predstavnici BAKIDER-a, obrazovani mladi ljudi upoznavali nas sa kulturom i naukom kao i raznim Univerzitetima.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije (20-21.04.2019)


U okviru projekta "Primjena asistivne tehnologije u školama" koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 20. i 21.04.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asisitvine tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama u Bijelom Polju za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Obuka se realizovala po akreditovanom programu kod Zavoda za školstvo Crne Gore i svi polaznici će dobiti sertifikat.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Radionica na temu proljećnih radova u vrtu (04.04.2019)


U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, predvidjenim aktivnostima pružanja rane intervencije za djecu sa teškoćama u razvoju i obuke za svakodnevne životne aktivnosti, održali smo radionicu na temu proljećnih radova u vrtu. Naučili smo kada i kako se sadi pasulj.

_______________________________________________________________________________________________________

Obilježen svjetski dan osoba sa autizmom (02.04.2019)


Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ Pljevlja i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja uz podršku Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja obilježili su Svjetski dan osoba sa autizmom.

Tim povodom organizovali smo tradicionalnu šetnju gradom sa plavim balonima u kojoj su pored djece i mladih sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja učestvovala i djeca iz vrtića, osnovnih i srednjih škola i FK Breznica.

Volonteri iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja izveli su “Vilinsku pjesmu“ koja je propraćena i znakovnim jezikom da bi je mogle razumjeti i osobe sa oštećenim sluhom. Na kraju izvodjenja „Vilinske pjesme“ stotine plavih balona je pušteno i nebo iznad Pljevalja je postalo još plavlje.

Na Trgu je zatim održan muzički program u kome su učestvovali: Volonterski klub iz NVU “Zračak Nade” i Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja, Nejra Mekić, Nejra Bašic, Emil Fetahović , Kerim Halilović, Anastasija Vojinović i Milorad Koćalo.

Ponosni na volotere, stručni tim i organizaciju, posle završenog programa proslavili smo još jedan njihov uspjeh uz kolače i divno druženje.

I ovaj put smo iz Pljevalja poslali poruku podrške osobama sa autizmom, jer bogatstvo je u različitostima.

PV portal / PV informer
Članak objavljen na PV portalu
Članak objavljen na PV informeru_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje Dana osoba sa epilepsijom (26.03.2019)


Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ su obilježili Dan podrške osobama sa epilepsijom. Ovaj datum se obilježava širom svijeta kao Ljubičasti dan. Zajedno smo željeli da iskažemo solidarnost sa svim osobama oboljelim od epilepsije i da utičemo na podizanje svijesti o ovom oboljenju. Naši drugari žele da poruče svim osobama sa epilepsijom da nisu sami.

Želimo da zajedno širimo znanje o epilepsiji i da rušimo predrasude.

Nije bitno gdje živite, šta radite, bitno je da zajedno, istim glasom pružimo podršku svim osobama koje žive sa epilepsijom.

_______________________________________________________________________________________________________

Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama (24-25.03.2019)


U okviru projekta „Podrži inkluziju - digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“, koji je finansijski podržao Telekom A.D. Podgorica realizovana je obuka za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Obuci su prisustvovali nastavnici, učitelji, vaspitači i stručni radnici/saradnici iz škola, vrtića, NVU „Zračak Nade“ i JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Obuka se realizovala po programu koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo. Predavači na obuci bili su dva iskusna stručnjaka iz ove oblasti.

Učesnici progama su stekli potrebna znanja o univerzalnom dizajnu i korišćenju asistivne tehnologije u svakodnevnom životu i procesu obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i znanja neophodna za uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u digitalno društvo zajedno sa svojim vršnjacima. Pored ovih znanja stekli su i znanja o upotrebi sofvera koji je razvio Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom Pljevlja, a koji mogu da koriste, osim djece sa posebnim obrazvonim potrebama, učenici do III razreda osnovne škole i na taj način lakše usvajaju školska znanja i od ranog uzrasta se uključuju u digitalne tokove.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUPa, medija, biznis sektora, NVO sektora (22-23.03.2019)


NVU „Zračak Nade“ je u okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore realizovalo obuku za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUPa, medija, biznis sektora, NVO sektora.

Predavači na obuci bili su Svetlana Dujović i Žana Despotović, stručnjaci za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Obuka je akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, tako da će svi učesnici dobiti sertifikate i bodove koji su im potrebni za licencu. Učesnici progama su stekli potrebna znanja o univerzalnom dizajnu i korišćenju asistivne tehnologije u svakodnevnom životu.

PV portal / PV informer
Članak objavljen na PV portalu
Članak objavljen na PV informeru


_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje svjetskog dana osoba sa Daunovim sindromom (21.03.2019)


Povodom svjetskog dana osoba sa Daunovim sindromom u NVU „Zračak Nade“ realizovali smo niz aktivnosti kojima smo obilježili ovaj dan. Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju u šarenim čarapicama družila su se i igrala sa djecom iz tri odjeljenja drugog razreda OŠ "Ristan Pavlović" i sa drugarima iz JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Nakon igre, organizovali smo malo takmičenje u crtanju simbola ovog dana - šarene ili različite čarapice. Članovi žirija bili su naši volonteri, a nagrade su radovi djece Zračka Nade. Nagradu za najšareniji rad dobilo je odjeljenje II-2, za najoriginalniji rad odjeljenje II-1, za najmaštovitiji rad odjeljenje II-3, a za najveseliji rad djeca iz Dnevnog boravka.


_______________________________________________________________________________________________________

II dio obuke za gestovni jezik (15-16.03.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosuđa, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Drugi dio obuke smo realizovali 15. i 16.03.2019. godine.

Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Prvi članak objavljen na PV portalu
Drugi članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (10-12.03.2019)


"Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju" je realizovana u okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja". Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici. Obuka je održana desetog, jedanaestog i dvanaestog marta 2019. godine.

Obuka je namjenjena: stručnim radnicima/saradnicima, vaspitačima i učiteljima iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š." Mihailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ i nakon uspješno završene obuke za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

Obuku je održala Maja Bonačić, magistar psihologije, praktičarka terapije igrom iz Hrvatske.

Terapija igrom i muzikoterapija imaju poseban značaj obzirom na to da su glavni elemeni ovih terapijskih pravaca - igra i muzika - univerzalni i razumljivi za sve ljude, pa stoga i nezaobilazni u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, kako bi se na intergrisan način angažovali svi njihovi potencijali.

Učesnici obuke proširili su postojeća znanja o govorno - jezičkom razvoju i razvojnim poteškoćama, kao i tehnikama i vještinama u radu sa djecom s komunikacijskim teškoćama, a tokom obuke vježbali su nedirektivni pristup igri, proširili znanja o izvršnim funkcijama i ranom razvoju, direktivnim i strukturiranim aktivnostima u igri i vježbom savladavali terapiju.

_______________________________________________________________________________________________________

Info dan (06.03.2019)


Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvoavala Info danu povodom javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, koje je objavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Na info danu je predstavljen Javnim konkurs Ministarstva za ljudska i manjinska prava od 28.02.2019 (u oblastima zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti, LGBTI prava, rodne ravnopravnosti, zaštita i unapređenje manjinskih prava i javni konkurs za unapređenje i zaštitu Roma/kinja i Egipćana/ke).

_______________________________________________________________________________________________________

Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ (04.03.2019)


Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ je realizovala Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Predstavnica Biroa rada Pljevlja je u toku monitoring posjete obišla 7 lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta „Budi aktivan - zaposli se“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je od 16.11.2018 - 16.09.2019. godine.

Lica sa invaliditetom uključena u projekat „Budi aktivan - zaposli se“ bila su uključena u tromjesečno osposobljavanje za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administrator/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/ UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Obuka je trajala od 11. decembra 2018. godine do 28. februara 2019. godine. Po završenoj obuci lica sa invaliditetom su zaposlena na period od 6 mjeseci u NVU „Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Riznica“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava efikasnost njihovog rada.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (01-03.03.2019)


U okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja", koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, organizovana je obuka koja je trajala 6 dana, od prvog do trećeg marta 2019. godine i dvadest devetog, tridesetog i trideset prvog marta 2019. godine.

Obuka su prošli stručni radnici/saradnici, vaspitači, učitelji i nastavnici iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š. "MIhailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

Izvođači obuke su bili Dr sc. Ksenija Burić, edukator i muzikoterapeut sa iskustvom primjene elemenata Orff Schulwerka u edukaciji i muzikoterapiji i dipl. inž. Branko Meštrić, specijalista za izradu instrumenata iz Hrvatske.

Tokom obuke učesnici su savladali terminologiju i njen značaj, shvatili razlike između muzičke edukacije i muzikoterapije i upoznali se sa Orff instrumentima i njihovim korišćenjem. Na radionicama učesnici su izrađivali instrumente - idiofone, savladavali tehniku korišćenja istih i primjerima iz prakse kroz video prikaze proširili svoja znanja o primjeni muzike u radu sa djecom sa i bez smetnji u razvoju.

Nakon uspješno završene obuke za primjenu muziko terapije sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Međunarodna konferencija „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“ (28.02.2019)


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je prisustvovao Međunarodnoj konferenciji „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“, koju je organizovao Savez slijepih Crne Gore (SSCG). Osobe koje imaju poteškoća u korišćenju standardne štampe suočavaju se sa preprekama u pogledu pristupa knjigama i drugom štampanom materijalu, zbog čega bi Crna Gora trebalo da do kraja godine ratifikuje Marakeški sporazum, koji bi otvorio veće mogućnosti razmjene knjiga na međunarondom planu.

Pored Gorana Macanovića, Izvršnog direktora Savez slijepih Crne Gore, na Konferenciju su bili govornici: Ministar kulture - Aleksandar Bogdanović, druga potpredsjednica EBU-a Barbara Martin Munoz, Savjetnica za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore, Katarina Bigović, Bibliotekarka - Smiljana Radusinović, Direktorica odjeljenja za autorska prava i kreativne industrije - Michele J. Woods, Samostalni savjetnik za nepokretnu kulturnu baštinu - Dobrila Vlahović, Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu - Valentina Radulović Šćepanović, Generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture - Aleksandar Dajković, Predstavnica Ministarstva ekonomije - Dragana Ranitović, Predsjednik Mreže OOSI u CG - Milenko Vojičić, Predsjednik Saveza slijepih Makedonije - Žarko Selkovski, Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske - Branko Suzić, Predsjednik Saveza slijepih Srbije - Milan Stošić i Predsjednik Saveza slijepih Albanije - Ardjan Hysa.

Međunarodna konferencija je dio projekta „Lakši put ka ratifikaciji Marakeškog sporazuma u zemljama Zapadnog Balkana“, koji finansira Evropski savez slijepih (EBU) kroz program Solidarnog Fonda. Partneri na projektu su Savez slijepih Albanije, Savez slijepih Makedonije, Savez slijepih Srbije i Savez slijepih Republike Srpske.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka iz oblasti monitoringa


Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvovala trodnevnoj obuci za trenere u oblasti monitoringa lica sa invaliditetom u sklopu projekta "Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije" koji finansijski podrzava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Projekat realizuje NVU Djeca Crne Gore uz podršku 6 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju: NVU „Staze“ - Podgorica, NVU „Nova šansa u Novom“ - Herceg Novi, NVU „Zračak Nade“ - Pljevlja, NVO „Oaza“ - Bijelo Polje i NVU „Pravo na zivot“ - Ulcinj.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za gestovni jezik (08-10.02.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosudja, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Prvi dio obuke smo realizovali 8, 9. i 10. februara. Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Usluga pomoć u kući (01.02.2019)


Na početku pružanja usluge pomoć u kući održana je obuka o postupanju u slučajevima EPI napada. Obuku za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike održala je dr specijalista neurologije Sabrina Hadžiosmanović. Učesnici su na obuci stekli osnovna i proširili svoja znanja, kako bi mogli adekvatno postupati u datim situacijama. Obuka je održana u prostorijama NVU „Zračak Nade“.

Ova usluga je jako delikatna, stoga je potrebno kontinuirano edukovanje o ovoj temi, te planiramo dalju saradnju sa dr specijalistom neurologije Sabrinom Hadžiosmanović.

_______________________________________________________________________________________________________

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011