NOVOSTI

2024

---

2023

---

2022

---

2021

---

2020

---

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

NVO “Zračak nade” pouzdan partner Ministarstva rada i socijalnog staranja (15. 2. 2024. godine)


Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sastala se danas sa predstavnicama NVO „Zračak nade“, Svetlanom Dujović i Sanelom Aljićević Žigom.

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjoj saradnji, koja je ocijenjena kao veoma uspješna, mogućnostima za njeno dalje unaprjeđenje i razvoju usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Nišić je upoznala sagovornice da je planirano sprovođenje sveobuhvatnih reformi u sistemu socijalne i dječje zaštite, kao i sistema zaštite osoba sa invaliditetom, u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom.

– Crna Gora je započela put sveobuhvatnih sistemskih reformi, sa fokusom na poboljšanje dostupnosti i kvaliteta socijalne i dečje zaštite, istakla je Nišić.

Ministarka je kazala da Ministarstvo posebnu pažnju posvećuje uvođenju novih softverskih sistema u sve institucije sistema u oblasti rada, penzijskog osiguranja, invalidskog osiguranja, socijalne i dečje zaštite, te da je intenzivan rad na digitalizaciji svih usluga u ovim oblastima jedan od najvažnijih prioriteta.

Predstavnice NVO “Zračak nade” su se saglasile sa ministarkom Nišić da je neophodna reforma sistema, sa fokusom na razvijanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite, od kojih je jedna stanovanje uz podršku i naglasile značaj dugogodišnje saradnje sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Posebno je značajno, kako su istakle, prepoznati brojne izazove sa kojima se suočavaju roditelji djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i obezbijediti im adekvatnu podršku sistema.

Nišić je čestitala NVO „Zračak nade“ na doprinosu koji je dao ukupnom razvoju usluga socijalne i dječje zaštite kroz preko 150 projekata koje je realizovao u proteklih 22 godina postojanja.

Ministarka je tokom sastanka istakla značaj saradnje sa nevladinim sektorom i izrazila očekivanje da će se ona unaprijediti u narednom periodu.

Objava je preuzeta sa portala PV informer

_______________________________________________________________________________________________________

Zračak nade slavi 22 godine postojanja i rada


Dragi prijatelji, sve ove godine ste mogli pratiti naš rad kroz uspješno realizovane projekte i aktivnosti, priredbe i proslave. Možda niste mogli vidjeti sav trud koji smo uložili da svaku aktivnost iznesemo do kraja, strahove, suze i napore koje smo pretrpjeli. Korak nazad za korak naprijed. Mi smo ponosni na uspjehe koje smo postigli i doprinos koji smo dali u poboljšanju života i položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i odraslih osoba sa invaliditetom tokom ovih 22 godine.

Za sve generacije djece koja su odrasla i odrastaju uz nas, za sve njihove uspjehe, i za sve roditelje koji su pronašli nadu kod nas, nastavit ćemo zajedno da se trudimo, radimo i ostvarujemo uspjehe.

Hvala vam, dragi prijatelji, što ste nas podržavali svih ovih godina. Hvala i našim volonterima, a posebna zahvalnost ide prvim generacijama koje su bile uz nas tokom našeg odrastanja, kazali su iz Zračka nade.

Objava na portalu PV informer

_______________________________________________________________________________________________________

PROJEKAT - „PRUŽANJE USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI DJECI I MLADIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U PLJEVLJIMA“Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Vrijednost projekta: 30.565,25 €

Period realizacije projekta: 8 mjeseci (20. 9. 2023 – 19. 5. 2024. godine)

Partner na projektu: Udruženje roditelja „OAZA“Opšti cilj projekta:


• Integracija djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem i unaprjeđenjem vaninstitucionalnih oblika podrške životu u zajednici.

Specifični ciljevi projekta:


• Unaprjeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge podrške životu u zajednici – pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu – radno-okupacione radionice i usluga rane intervencije;
• Unaprijeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njiihovih roditelja u Pljevljima, korisnika usluge pomoć u kući;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njiihovih roditelja u Pljevljima korisnika usluga rane intervencije;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja u Pljevljima i Bijelom Polju kroz organizovanje inkluzivnih radionica na glavnim trgovima u ovim lokalnim zajednicama;
• Osnaživanje kapaciteta odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz radno-okupacione radionice;
• Osnaživanje djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima za puno i aktivno učešće u životu zajednice na ravnopravnoj osnovi i
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju dostupnosti usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kao i značaju njihovih potreba za ravnopravnim uključivanjem u život zajednice.

Direktne ciljne gupe:


• 4 korisnika – djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom kojima se pruža usluga pomoć u kući;
• 4 saradnika koji pružaju uslugu pomoć u kući;
• 1 stručni radnik koordiniše uslugom pomoć u kući;
• 10 mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom učesnici radno-okupacionih radionica;
• 1 stručni radnik voditelj radno-okupacionih radionica;
• 15 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju korisnika usluga rane intervencije;
• 2 stručna radnika angažovana u pružanju usluga rane intervencije;
• 20 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Pljevalja i Bijelog Polja učesnika inkluzivnih radionica;
• 100 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga.

Indirektne ciljne grupe:


Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unaprjeđenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja – jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga, decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite. Zavod za zapošljavanje Crne Gore – doprinijećemo smanjenju nezaposlenosti. Sektor zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i NVO sektor poboljšaće međusektorsku saradnju. Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.

Aktivnosti u projektu:


• Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Usluge rane intervencije za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
• Radno-okupacione radionice za odrasla lica sa invaliditetom;
• Inkluzivne radionice u Pljevljima i Bijelom Polju i
• Medijska promocija projektnih aktivnosti.

Dugoročni rezulatati:


• Unaprjeđenje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou;
• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života;
• Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezulatati:


• 1 stručni radnik i 4 saradnika pružaju uslugu pomoć u kući za 4 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invalidititeom;
• 4 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu pomoći u kući;
• 15 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju dobija uslugu rane intervencije;
• 10 mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno poboljšava svoje sposobnosti u radno-okupacionim radionicama;
• 20 djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Pljevalja i Bijelog Polja učestvovalo u inkluzivnim radionicama i
• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

_______________________________________________________________________________________________________

PROJEKAT - „OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU I NJIHOVIH PORODICA U PREVAZILAŽENJU KRIZNIH SITUACIJA I IZAZOVA“Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Vrijednost projekta: 18.269,02 €

Period realizacije projekta: 8 mjeseci (20. 9. 2023 – 19. 5. 2024. godine)

Partner na projektu: NVU„Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“Opšti cilj projekta:


• Pružanje licenciranih i inovativnih usluga u lokalnoj zajedici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u skladu sa njihovim realnim potrebama i međunarodnim standardima, kao i osnaživanje njihovih roditelja i porodica za prevazilaženje kriznih situacija i izazova sa kojima se susreću, a sve sa ciljem sprječavanja institucionalizacije.

Specifični ciljevi projekta:


• Unaprjeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge iz domena savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga – Savjetovanje za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu – integrisane usluge i radionice socijalno-emocionalnih vještina u skladu sa potrebama djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluge Savjetovanja;
• Jačanje i razvoj socijalno-emocionalnih vještina roditelja kroz radionice;
• Osnaživanje roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz radionice;
• Unaprjeđenje funkcionisanja biološke porodice kroz radionice;
• Prevencija i sprječavanje izmještanja djeteta iz svoje prirodne porodice pružanjem usluga u lokalnoj zajednici;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjma u razvoju i njihovih porodica kroz organizovano druženje sa članovima partnerske organizacije i posjetu konjičkom klubu u Podgorici;
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju decentralizacije i dostupnosti usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Direktne ciljne gupe:


• 13 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnici usluge Savjetovanja;
• 20 djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom koristi integrisane usluge;
• 10 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom učesnika radionica socijalno-emocionalnih vještina;
• 10 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom učesnika radionica socijalno-emocionalnih vještina;
• 3 stručna radnika angažovana za pružanje usluga (Savjetovanje, integrisane usluge i radionice socijalno-emocionalnih vještina);
• 40 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja iz Pljevalja i Podgorice učesnika posjete Konjičkom klubu;
• 150 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga i
• 5 volontera.

Indirektne ciljne grupe:


Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja – jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga, decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite. Zavod za zapošljavanje Crne Gore – doprinijećemo smanjenju nezaposlenosti.
Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.


Aktivnosti u projektu:


• Pružanje usluge Savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Pružanje integrisanih usluga za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Radionice socijalno-emocionalnih vještina za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihove roditelje i
• Druženje i posjeta Konjičkom centru Vranac u Gornjoj Gorici, u Podgorici.

Dugoročni rezulatati:


• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života;
• Osnažiće se roditelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodica u krizi i poboljšaće se roditeljske kompetencije;
• Ojačaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezulatati:


• 1 stručni radnik angažovan da pruža usluge Savjetovanja iz oblasti savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih radionica;
• 13 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu Savjetovanja;
• 1 psiholog pruža podršku roditeljima na psihološkim radionicama;
• 30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom dobilo psihološku podršku u savladavanju svakodnevnih životnih teškoća;
• 20 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju koristi integrisane usluge;
• 5 volontera svakodnevno pruža podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u uključivanju u život zajednice i
• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

_______________________________________________________________________________________________________

PROJEKAT - „STVARANJE USLOVA ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE I DRUŠTVENE ISKLJUČENOSTI SA KOJIMA SE SUOČAVAJU DJECA I MLADI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICA SA INVALIDITETOM KROZ OBEZBJEĐIVANJE ADEKVATNIH USLUGA I AKTIVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU“Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Donator: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Vrijednost projekta: 22.064,22 €

Period realizacije projekta: 10 mjeseci (19. 12. 2023 – 18. 10. 2024. godine)Partner na projektu: NVU Udruženje roditelja „OAZA“Opšti cilj projekta:


• Smanjenje diskriminacije i stvaranje uslova za aktivnije uključivanje u društveni život zajednice kroz aktivnosti podrške životu u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom

Specifični ciljevi projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema osobama sa invaliditetom i unapređenje njihovog položaja kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladim osobama sa smetnjama u razvoju kroz usluge dodatne stručne pomoći;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjamau razvoju kao i osobama sa invaliditetom kroz povećanje informisanosti i edukovanje stručnih radnika i saradnika angažovanih na poslovima socijalne i dječije zaštite
• Uticaj na relevantne lokalne i nacionalne politike i preuzimanje aktivne uloge u suzbijanju diskriminacije kroz sprovođenje Istraživanja;
• Smanjenje diskriminacije prema mladim i odraslim osobama sa invaliditetom kroz njihovo osnaživanje za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije;
• Unapređenje znanja osoba sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje kroz nastavak rada kluba samozastupnika u Pljevljima;
• Jačanje demokratskog društva kroz podsticanje učešća i učešće osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici kroz organizovanje i učešće na Svečanoj večeri osoba sa invaliditetom;
• Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz organizovanje Konferencije o poštovanju njihovih prava i zabrani diskriminacije;
• Informisanje šire javnosti o pravima osoba sa invaliditetom i antidiskriminacionim zakonima

Direktne ciljne gupe:


• 30 djece sa smetnjama u razvoju uzrasta od 3 do 13 godina koji pohađaju vrtiće i škole, dobiće adekvatnu dodatnu stručnu pomoć
• 30 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom iz Pljevalja i Bijelog Polja pohađaće likovne radionice i dobiti priliku za učešće i prikaz kontinuiranog rada kroz izložbu „Govorim ti slikom“
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom od 18 do 37 godina osnaživaće se za učešće u javnom i političkom životu kroz nastavak rada Kluba samozastupnika
• 30 učesnika dvije dvodnevne obuke unaprjediće svoje kompetencije čime će se ojačati institucionalni kapaciteti organizacije i ustanova socijalne i dječije zaštite
• 130 roditelja i članova porodica lica sa intelektualnim invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama u razvoju koji su korisnici usluga i projektnih aktivnosti.

Indirektne ciljne grupe:


• Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju
• Druga lica sa invaliditetom
• Šira lokalna zajednica

Aktivnosti u projektu:


• Koordinacija projekta
• Sprovođenje istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom i stepenu diskriminacije u pristupu uslugama zdravstvene zaštite u Pljevljima
• Dvodnevna obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama
• Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom
• Nastavak rada kluba za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom u Pljevljima
• Usluge dodatne stručne pomoći za djecu sa smetnjama u razvoju
• Likovne radionice za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom iz Pljevalja i Bijelog Polja
• Svečano veče osoba sa invaliditetom
• Konferencija o unapređenju položaja, poštovanju prava i zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom
• Okrugli sto – Predstavljanje rezultata sprovedenog istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom i stepenu diskriminacije u pristupu uslugama zdravstvene zaštite u Pljevljima
• Medijska promocija projektnih aktivnosti

Očekivani rezulatati:


• 15 djece sa smetnjama u razvoju dobilo adekvatnu dodatnu stručnu pomoć
• 15 učesnika pohađalo dvodnevnu obuku za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama
• 15 učesnika pohađalo obuku za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom osnaženo za samozastupanje kroz učešće u radionicama Kluba samozastupnika
• 1 istraživanje sprovedeno u Pljevljima o položaju osoba sa invaliditetom i stepenu diskriminacije u pristupu uslugama zdravstvene zaštite u Pljevljima
• 50 osoba prisustvovalo Svečanoj večeri osoba sa invaliditetom
• 15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom iz Pljevalja učestvovalo u pripremi radova za izložbu „Govorim ti slikom“
• 15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom iz Bijelog Polja učestvovalo u pripremi radova za izložbu „Govorim ti slikom“
• 1 Konferencija o unapređenju položaja, poštovanju prava i zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom održana u PR Centru u Podgorici
• 1 okrugli sto u Pljevljima
• Medijskom promocijom informisana šira javnost o značaju projektnih aktivnosti i usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa intelektualnim invaliditetom

_______________________________________________________________________________________________________

Posjeta Udruženja navijača Crvene Zvezde „Delije Pljevlja“ (26. 1. 2024. godine)


Januar je mjesec kom se posebno radujemo, jer nam nagovještava posjetu posebnih ljudi.

Odavno su od posjetitelja postali naši dragi prijatelji, koji u naše Udruženje godinama povodom praznika Sveti Sava – Savindan, osim paketića donose pregršt zagrljaja i iskrenih emocija. ♥

Udruženje navijača Crvene Zvezde „Delije Pljevlja“ razbija sve predrasude o navijačima. Ovi divni ljudi navijaju za ljubav i bude ono najbolje u ljudima – osjećaj za drugog i drugačijeg.

Zahvalni na prijateljstvu i poklonima, želimo vam pobjedu u svemu za šta srcem navijate. ♥

_______________________________________________________________________________________________________

Slobodne aktivnosti uz kafu i čaj (18. 1. 2024. godine)


Vježbe pažnje i razvoja kognitivnih sposobnosti kroz igru.

Nakon vježbe i igre, zasluženi odmor uz kafu i čaj!

_______________________________________________________________________________________________________

Posjeta drugara iz Muzičke škole (15. 1. 2024. godine)


Svakodnevno druženje uljepšala nam je posjeta učenika iz Muzičke škole – Ajše i Emira. Radoznalo smo ispitivali tonove koje proizvode žice gitare i ubrzo napravili malu svirku.

Za sreću nam malo treba – osmjeh djece i pjesma.

_______________________________________________________________________________________________________

Novogodišnji paketići – humanitarna organizacija „Miholjski zbor“ (9. 1. 2024. godine)


Danas su djeca, mladi i lica sa invaliditetom iz NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja obradovani novogodišnjim paketićima od strane humanitarne organizacije „Miholjski zbor“ iz Tivta.

Podsjećamo da smo i prošle godine dobili paketiće od pomenute organizacije, pa se nadamo da će ova akcija u vremenu koje je pred nama dobiti tradicionalni karakter.

Hvala prijateljima iz „Miholjskog zbora“; radujemo se svakom narednom druženju.

_______________________________________________________________________________________________________

2024

---

2023

---

2022

---

2021

---

2020

---

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011