NOVOSTI

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

Novogodišnja priredba (28.12.2018. godine)


Djeca i omladina sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ i iz Centra za dnevni boravak „Pljevlja“ novogodišnjom priredbom su se oprostili od 2018. godine i sa osmjesima i pjesmom najavili dolazak 2019. godine.

Novogodišnja priredba bila je ispunjena skečevima, plesnim tačkama i recitacijama naših korisnika i njihovih drugara volontera. Već tradicionalno novogodišnje praznike svojim poklonima su uveličali naši dragi prijatelji iz Sindikata elektroprivrede Crne Gore, članovi Rotari kluba Pljevlja, predstavnici NGO Monte – Düren iz Njemačke – Kerim Mušović, Cafe 4 sobe i u okviru akcije „Ispuni mi želju“ i Učenički parlament Gimnazije “Tanasije Pejatović”.

Posle novogodišnje priredbe korisnici i volonteri iz NVU ”Zračak Nade” i Centra za dnevni boravak „Pljevlja“, roditelji i svi zaposleni uživali su na novogodišnjoj žurci uz zvuke Gradskog tamburaškog orkestra.

Zajednička priredba i podrška naših prijatelja je svakako još jedan od dokaza da su Pljevlja grad ljudi velikog srca i da svijest o značaju inkluzije u našem gradu svakim danom je veća.

Zajedno možemo uvijek korak dalje!!!

_______________________________________________________________________________________________________

Posjeta predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava (25.12.2018. godine)


Djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ i Centra za dnevni boravaк „Pljevlja“ su posjetile predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava Aleksandra Popović i Milica Joksimović i ovom prilikom im uručile vrijedan edukativni materijal.

_______________________________________________________________________________________________________

Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije


U okviru projekta koji realizuje NVU "Zračak Nade" pod nazivom „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“, a koji je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo realizovana je projektna aktivnost Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije. Sa djecom i mladima su radili psiholozi/logopedi. Korišćenjem asisitivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju evidentirani su značajni rezultati. Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju su upotrebom asisitvine tehnologije uspjeli da poboljšaju svoju komunikaciju, napreduju u savladavanju osnovnih matematičkih operacija i jezičkih, pravopisnih pravila.

_______________________________________________________________________________________________________

ZA STRUČNE RADNIKE KOJI RADE SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA ZAVRŠENA DVODNEVNA OBUKA IZ ASISTIVNE TEHNOLOGIJE (25.12.2018. godine)


Asistivna tehnologija je bilo koje sredstvo ili pomagalo koje pomaže djeci sa smetnjama u razvoju da obave neki zadatak. Uz pomoć komunikatora pritiskom na tipke mogu da komuniciraju sa okolinom i ona djeca koja ne verbalizuju. Tastature pomažu djeci koja imaju tjelesne smetnje da bi mogla imati pristup računaru, a cijeli pripadajući softver pomaže i u razvoju njihovih komunikicionih sposobnosti-pojasnila je Svetlana Dujović.

Članak objavljen na portalu Dana možete pogledati na sljedećem linku.


_______________________________________________________________________________________________________

SEMINAR BIJELO POLJE (22-23.12.2018. godine)


U okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“, a koji je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo dana 22. i 23.12.2018. godine u Bijelom Polju održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Članak objavljen na Radiju Bijelo Polje možete pogledati na sljedećem linku.


_______________________________________________________________________________________________________

Obuke (decembar 2018. godine, Podgorica)


NVU „Zračak Nade” je realizovao 3 dvodnevne obuke u okviru projekta „Poboljšanje usluga Podrške za život u zajednice upotrebom asistivne tehnologije” koji je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT. Projekat je dio programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Program je akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu pa će svi učesnici nakon završene obuke dobiti sertifikate.

Treneri na obukama bile su Svetlana Dujović i Žana Despotović.

Opšti ciljevi programa obuke su: Unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju razvojem znanja i vještina zaposlenih u socijalnoj zaštiti za pružanje podrške djeci za upotrebu asistivne tehnologije u svakodnevnom životu.

Dvodnevna obuka po akreditovanom programu "Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite", održana je u Herceg Novom 07. i 08. decembra.

Obuci je prisustvovalo 12 stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika koji su zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite ili NVO ili su nezaposleni.

Obuka po akreditovanom programu "Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite" održana je 14. i 15. decembra u Podgorici.

Obuci je prisustvovao 21 stručni radnik, stručni saradnik i saradncia koji su zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite ili NVO ili su nezaposleni.

U Bijelom Polju je 22. i 23. decembra održana obuka po akreditovanom programu "Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite". Obuci je prisustvovao 31 stručni radnik, stručni saradnik i saradnici koji su zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite ili NVO ili su nezaposleni.

_______________________________________________________________________________________________________

Potpisivanje ugovora o dodjeli grantova (27.11.2018. godine, Podgorica)


Fond za aktivno gradjanstvo fAKT je sa ciljem jačanja uticaja građanskog društva i doprinosa pozitivnim društvenim i demokratskim promjenama objavio prvi poziv za dodjelu grantova nevladinim organizacijama, u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”. fAKT realizuje ovaj poziv uz podršku Američke ambasade u Podgorici.

Nevladino udruženje roditelja sa teškoćama u razvoju je apliciralo sa projektom „Primjena muziko-terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ i projekat će biti finansijski podržan. Svečanom potpisivanju Ugovora su prisustvovali predstavnici NVU „Zračak Nade“.

27.11.2018 godine u Američkom uglu u Podgorici organizovano je svečano potpisivanje Ugovora. Predstavnicima svih podržanih organizacija obratili su se Anica Maja Boljević - Fond za aktivno građanstvo, Jeff Adler - Šef Odjeljenja za medije i kulturu Američke ambasade u Podgorici i Biljana Maslovarić - član Komisije za ocjenu projekata.

_______________________________________________________________________________________________________

Prezentacija Publikacije o NVO koje realizuju aktivnosti obrazovanja odraslih (27.11.2018. godine, Podgorica)


Centar za stručno obrazovanje uz podršku Ministarstva prosvjete u okviru manifestacije „XVII Dani obrazovanja i učenja odraslih“ organizovao je prezentaciju Publikacije o NVO koje realizuju aktivnosti obrazovanja odraslih.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta „EPALE – Nacionalni servis podrške za Crnu Goru“ koji realizuje Centar za stručno obrazovanje uz podršku Evropske Unije. Prezentaciji su prisustvovala dva predstavnika NVU „Zračak Nade“.

_______________________________________________________________________________________________________

Pobjeda na Telekomovom konkursu „Za svako dobro“


Projekat Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ pobijedio je na Telekomovom konkursu “Za svako dobro”.

NVU „Zračak Nade“ je apliciralo sa projektom „Podrži inkluziju - digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“.

Glavni cilj projekta je: Obezbjeđivanje većeg stepena socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz korištenje asistivne tehnologije u obrazovnom procesu.

Specifični ciljevi projekta su:
- povećanje znanja iz oblasti informacionih tehnologija 35 djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
- poboljšanje sposobnosti 35 djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
- povećanje znanja iz oblasti asisitvne tehnogija 20 nastavnika i vaspitača iz vrtića i osnovnih škola;
- povećanje znanja znanja iz oblasti informacionih tehnologija 50 djece iz vrtića; povećanje znanja znanja iz oblasti informacionih tehnologija 120 djece iz osnovnih škola;
- povećanje nivoa međusektorske saradnje između nevladinog sektora i javnih ustanova iz obrazovanja i socijalne zaštite;
- unapređenje kvaliteta života 35 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i podizanje nivoa svijesti zajednice o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Konkurs je organizovao Crnogorski Telekom i nagradio još pet projekata sa ukupuno 30.000 eura. “Za svako dobro” je Telekomova dugoročna inicijativa u oblasti društvene odgovornosti, koja se realizuje već pet godina. Konkursom je podržano ukupno 29 projekta od posebne važnosti za zajednicu, donacijama u iznosu od 150.000 eura. Najvažniji kriterijumi u vrednovanju projekata od strane komisije su relevantnost i dobrobit za zajednicu, aktuelnost i kvalitet projekta (inovativnost, izvodljivost i održivost).

_______________________________________________________________________________________________________

Učešće u fokus grupi (13.11.2018. godine, Podgorica)


Zavod za socijalnu i dječju zaštitu sprovodi Analizu minimalnih standarda za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine.

Svrha ove analize je sagledavanje efekata postojećih usluga na dobrobit korisnika, odnosno, koliko usluge, definisane podzakonskim aktima, zaista ostvaruju željene efekte na život korisnika, sagledavanje usklađenosti postojećih podzakonskih akata kojima se reguliše primjena usluga sa evropskim standardima usluga, kao i davanje preporuka za usklađivanje podzakonskih akata i unaprjeđivanje pružanja postojećih usluga.

Sastanku je prisustvovao jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“.

_______________________________________________________________________________________________________

Prezentacija projekta „Podrži inkluziju – digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“ pred stručnom komisijom (07.11.2018. godine, Podgorica)


U okviru konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“ koji je objavio Crnogorski Telekom AD Podgorica NVU „ Zračak Nade“ je apliciralo sa projektom „Podrži inkluziju – digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“. Pošto je naš projekat bio na listi deset finalista u srijedu, 7. novembara u Upravnoj zgradi Crnogorskog Telekoma dva predstavnika Udruženja su prezentovala projekat pred stručnom komisijom.

_______________________________________________________________________________________________________

Konsultativni sastanak “Kako unaprijediti okruženje za djelovanje NVO do 2020” (05.11.2018. godine, Podgorica)


Konsultativni sastanak „Kako unaprijediti okruženje za djelovanje NVO do 2020 - Izazovi i mogućnosti realizacije Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“ organizovali su Ministarstvo javne uprave i tim DEU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO u Crnoj Gori". Sastanak su otvorili Suzana Pribilović, ministarka javne uprave i Aivo Orav, šef Delegacije EU u Crnoj Gori.

Na sastanku su razmijenjene informacije o pravnom i institucionalnom okviru za djelovanje NVO i jačanje saradnje javne uprave i NVO u sljedećim oblastima: učešće NVO u kreiranju javnih politika, finansijska održivost NVO, volonterizam i socijalno preduzetništvo i učešće NVO u EU integracijama.

Sastanku je prisustvovao jedan predstavnik NVU „ Zračak Nade“, članovi/ice Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO, predstavnici organa državne uprave zaduženi za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana Strategije, predstavnici nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i ambasada koje podržavaju razvoj civilnog društva, projekte i programe nevladinih organizacija.

_______________________________________________________________________________________________________

Regionalni sastanak organizacija koje djeluju u oblasti socijalne brige i zaštite u Crnoj Gori (30.10.2018. godine, Bijelo Polje)


Fond za aktivno građanstvo fAKT i Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore– NARDOS organizovali su regionalni sastanak organizacija koje djeluju u oblasti socijalne brige i zaštite u Crnoj Gori.

Cilj sastanka bio je analiza stanja u sektoru, položaj organizacija koje djeluju u ovoj oblasti, izazovi/problemi sa kojima se suočavaju, definisanje prioriteta za sektorsko djelovanje, kao i diskusija o mogućim načinima podrške od strane fAKT-a.

Uvodničar sastanka bila je Svetlana Dujović, moderator: Mladen Jovanović.

Sastanku su prisustvovala 3 predstavnika NVU „ Zračak Nade“.

_______________________________________________________________________________________________________

Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG – Biro rada Pljevlja (15.10.2018. godine)


Dana 15. oktobra 2018. godine predstavnici ZZZCG – Biroa rada Pljevlja, g-đa Nada Beljkaš i g-din Aldin Kordić bili su u monitoring posjeti NVU „Zračak Nade“. Monitoring posjeta je vezana za realizaciju Javnog rada „ Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom“. Ovaj Javni rad realizuje NVO „ Inkluzija“, a 5 personalnih asistenata obavlja svoj radni angažman u Udruženju „ Zračak Nade“ koje je partner na ovom projektu.

Tokom posjete predstavnici ZZZCG Biro rada- Pljevlja razgovarali su sa zaposlenima u NVU „Zračak Nade“, koji su učesnici Javnog rada koji je podržao ZZZ CG.

Udruženje za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju „ Inkluzija“ je 01.09.2018. godine počelo sa realizacijom Javnog rada „ Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom“, koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Javni rad se izvodi planiranom dinamikom. U okviru Javnog rada zaposleno je 10 lica sa evidencije nezaposlenih. Period realizacije Javnog rada je četiri mjeseca.

_______________________________________________________________________________________________________

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom (5. i 6. oktobar 2018. godine)


U prostorijama Nevladinog udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „ Zračak Nade“ dana 5. i 6. oktobra 2018. godine realizovan je dvodnevni seminar. Seminar je realizovala Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore- NARDOS, a NVU „ Zračak Nade“ je jedna od članica Asocijacije.

Dvodnevni seminar realizovan je prema akreditovanom programu kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu “ Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”.

Opšti ciljevi programa obuke su: unaprijeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i ostvarivanje prava na korišćenje usluga u lokalnoj zajednici i njihov boravak u porodici.

Seminar je realizovan u okviru projekta „ Uspostavljanje usluge asistencije za pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta NARDOS- a“, koji je podržao Fond za aktivno građanstvo– fAKT i koji je dio programa “ De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

_______________________________________________________________________________________________________

Informativni dan - predstavljanje IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020 i Interreg Mediteranskog programa transnacionalne saradnje 2014-2020 (4. oktobar 2018. godine)


Predstavnica NVU „ Zračak Nade“ je prisustvovala Informativnom danu- predstavljanje IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020 i Interreg Mediteranskog programa transnacionalne saradnje 2014-2020. u organizaciji Vlade Crne Gore– Kancelarija za evropske integracije.

_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje Dječije nedelje (01-05.10.2018. godine)


Dječija nedelja koja se obilježava svake godine u prvoj sedmici oktobra, ima za cilj promociju prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i upoznavanje šire javnosti sa potrebama djece, njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.

Dječija nedelja je prilika da se ukaže na obavezu poštovanja Konvencije UN-a o pravima djeteta.

U okviru Dječije nedelje NVU „ Zračak Nade“ je realizovao sledeće aktivnosti:

- I dan ( 01.10.2018.)- Djeca sa smetnjama u razvoju iz NVU „ Zračak Nade“ su išla u posjetu učenicima iz osnovne škole „ Ristan Pavlović“

- II dan ( 02.10.2018.)- U prostorijama NVU „ Zračak Nade“ realizovana dramska radionica na temu „ Dječija prava“

- III dan ( 03.10.2018.)- Djeca iz OŠ „ Boško Buha“ su posjetila djecu iz NVU „ Zračak Nade“

- IV dan ( 04.10.2018.)- Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „ Zračak Nade“ su posjetili korisnike iz JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

- V dan ( 05.10.2018.)- U prostorijama NVU „ Zračak Nade“ realizovana likovna radionica na temu „ Dječija prava“

_______________________________________________________________________________________________________

Sastanak sa ekspertima UNICEF-a (24. i 26. septembar 2018, Podgorica)


Shodno zaključku sa sastanka Savjeta za prava djeteta koji je održan 17.jula 2018. godine, Predstvaništvo UNICEF-a za Crnu Goru iniciralo je proces izrade Analize inter- sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i njihovim porodicama. Sastanci sa ekspertima su organizovani za predstavnike NVO sektora koji se bavi ovom ciljnom grupom. Iz NVU „ Zračak Nade“ sastancima su prisustvovali roditelji i djeca sa smetnjama u razvoju članovi udruženja, kao i zaposleni.

Analiza će biti usredsređena na podršku Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za prava djeteta u analiziranju multisektorske podrške i rada sistema zdravstva, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite i drugih sektora djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i njihovim porodicama. Nalazi i preporuke analize će se koristiti za unapjeđenje prava, podrške sistema, multisektorske saradnje i sveopšte socijalne uključenosti djece sa smetnjama u razvoju.

_______________________________________________________________________________________________________

Trening na temu pripreme i upravljanja projektima finansiranim iz EU fonodva (9-15. septembar 2018, Bar)


Trening o pisanju projekata za EU fondove je posljednji u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Na treningu je bilo 15 učesnika/ca koji su imali/e priliku da se upoznaju s dostupnim EU fondovima za Crnu Gori i fazama u projektnom ciklusu. Učesnici koji su bili podijeljeni u tri grupe, imali su zadatak da razviju projekte na teme obrazovanja, zapošljavanja i samostalnog života, a stekli su teoretska i praktična znanja o svim fazama projektnog ciklusa, počevši od analize konteksta i zainteresovanih strana, analize problema, definisanja ciljeva, rezultata i aktivnosti, i popunjavanja sažetka projekta, aplikacione forme i budžeta.

Na osnovu navedenog treneri su cijelo vrijeme treninga kombinovali teorijski i praktični rad, na način što su razvili konceptnu notu, i matricu logičkog okvira na osnovu prethodno razvijenog drveta problema, analize konteksta, analize ciljeva, indikatora i izvora verifikaciije. Konceptne ideje su razvijene u tri izabrane oblasti: samostalnog života, zapošljavanja osoba s invaliditetom, i obrazovanja osoba s invaliditetom.

_______________________________________________________________________________________________________

Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG – Biro rada Pljevlja


Dana 04. juna 2018. godine predstavnice ZZZCG – Biroa rada Pljevlja, g-đa Nada Beljkaš i g-đa Ševala Gec su bile u monitoring posjeti NVU „Zračak Nade“. Monitoring posjeta je vezana za realizaciju Javnog rada Personalni asistent za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju Zračak Nade Pljevlja.

Tokom posjete predstavnice su razgovarale sa zaposlenima u NVU „Zračak Nade“, koji su učesnici Javnog rada koji je podržao ZZZ CG.

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je 30.03.2018. godine počelo sa realizacijom Javnog rada Personalni asistent za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju Zračak Nade Pljevlja, koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Javni rad se izvodi planiranom dinamikom. U okviru Javnog rada zaposleno je 11 lica sa evidencije nezaposlenih. Period realizacije Javnog rada je četiri mjeseca.

U okviru Javnog rada zaposleni su različiti profili zanimanja (fizioterapeuti, defektolog, pedagog, informatičar, socijalni radnik i njegovateljice ) koja su neophodni za podršku i rad Udruženja, kako bi djeca i omladina sa smetnjama u razvoju mogla da napreduju i kako bi im se poboljšao kvalitet života u skladu sa njihovim očuvanim sposobnostima. Stručni kadar sa djecom radi individualno i grupno i vidan je napredak kod svakog djeteta.

Saradnja sa Birom rada je na jako visokom nivou, i u toku realizacije ukoliko dodje do problema kontaktiramo Biro rada Pljevlja u cilju adekvatnog prevazilaženja problema.

U toku posjete teme razgovara bile su zadovoljstvo angažovanih kroz ovaj Javni rad, eventualne prepreke i nesuglasice kao i zadovoljstvo i napredak djece i omladine sa smetnjama u razvoju, korisnika iz NVU „Zračak Nade“. Obje strane su izrazile zadovoljstvo efektima Javnog rada.

Predstavnice Biroa rada su upoznate sa radom personalnih asistenata i dogovorena je saradnja i u narednom periodu. Ovim putem se zahvaljujemo ZZZCG – Birou rada Pljevlja koji već dugi niz godina prepoznaju potrebe djece i omladine sa smetnjama u razvoju i finansijski podržavaju rad NVU „Zračak Nade“, a samim tim i doprinose ostvarenju procesa socijalne inkluzije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu.

_______________________________________________________________________________________________________

Mentoring sastanak


U okviru projekta “Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije” kojeg je finansijski podržao Fond za aktivno gradjanstvo fAKT, u okviru programa “De Facto Razvoj” za projekte koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo predstavnici NVU “Zračak Nade” prisustvovali su mentoring sastanku, koji je održan 29.06.2018. godine u Podgorici. Mentoring sastanak je imao za cilj podršku razvoju kapaciteta lokalnih organizacija građanskog društva (OGD) u Crnoj Gori, kako bi postale profesionalni, efikasni, odgovorni i nezavisni akteri razvoja crnogorskog društva.

Članak objavljen na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.


_______________________________________________________________________________________________________

Seminar na temu: "Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima"


9. i 10. juna 2018. godine Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovalo je seminar na temu: Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima. Seminar se realizovao u prostorijama NVU „ Zračak Nade“.

Seminar je jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Seminar za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima realizovao se po Programu „Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“, koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo u katalogu 2017/2018. Predavači na seminaru bili su Svetlana Dujović i Žana Despotović , autori Programa i stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Seminaru su prisustvovali vaspitači i nastavnici iz vrtića i osnovnih i srednjih škola u Pljevljima i svi učesnici seminara će dobiti sertifikate od Zavoda za školstvo.

Na Seminaru učesnici su se upoznali sa asistivnom tehnologijom – pojam i vrste; uloga AT u svakodnevnom životu, asistivne tehnologije ugrađene u Majkrosoft softver, asistivna tehnologija za učenike sa smetnjama vida i sa tjelesnim smetnjama, augmentativna i alternativna komunikacija i ulogom tima za Asistivnu tehnologiju.

Članak objavljen na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.


_______________________________________________________________________________________________________

Najava događaja: SEMINAR


Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovaće 9. i 10. juna 2018. godine u prostorijama NVU „Zračak Nade“ seminar na temu: Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima.

Seminar će se realizovati u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Seminar za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima realizovaće se po Programu „Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“, koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo u katalogu 2017/2018. Predavači na seminaru biće Svetlana Dujović i Žana Despotović , autori Programa i stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Seminaru će prisustvovati vaspitači i nastavnici iz vrtića i osnovnih i srednjih škola u Pljevljima i svi učesnici seminara će dobiti sertifikate od Zavoda za školstvo.

Na Seminaru ćeučesnici biti upoznati sa asistivnom tehnologijom - pojam i vrste; uloga AT u svakodnevnom životu, asistivne tehnologije ugrađene u Majkrosoft softver, asistivna tehnologija za učenike sa smetnjama vida i sa tjelesnim smetnjama, augmentativna i alternativna komunikacija i ulogom tima za Asistivnu tehnologiju.

_______________________________________________________________________________________________________

Konferencija na temu: "Primjena asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj zaštiti"


Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovalo je Konferenciju na temu Primjena asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj zaštiti 29. maja 2018. godine od 11:00 do 14:30h u hotelu Verde, u Podgorici.


Konferencija se realizovala u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.


Konferenciju je pozdravnim govorom otvorila Svetlana Dujović, član Upravnog odbora NVU „Zračak Nade“. Takođe, govornici na Konferenciji su bili i predstavnici Ministarstva prosvjete mr Tamara Milić, načelnica Direkcije za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, inkluzivno obrazovanje i strateško programiranje i razvoj, Marina Medojević, samostalna savjetnica iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Aleksandar Nikitović, radni terapeut - izvršni direktor terapeutskog centra Ekinisi, iz Atine, Grčka.


Na Konferenciji su predstavljeni aplikacija „Social skills animation“, koja je razvijena u Grčkoj, i softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.


Korišćenjem aplikacije „Social skills animation“, korisnik (terapeut, pružalac usluge ili roditelj koji direktno radi sa djetetom) može da za vrlo kratko vrijeme kreira personalizovanu animaciju koja prikazuje željeno ponašanje.


Softver koji je razvijen u Crnoj Gori je iz oblasti: pisanja, matematike, čitanja i crtanja, razvoja govora i jezika, kompjuterske pismenosti i vještina potrebnih za svakodnevni život.


Konferenciji je prisustvovao veliki broj učesnika, među kojima su bili predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, osnovnih i srednjih škola, resursnih centara, dnevnih centara i NVO sektora iz Crne Gore. Interesovanje svih prisutnih za uvođenje asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju je bilo veliko i svi su iskazali interes za realizaciju ove ideje.


Članak objavljen u dnevnom listu POBJEDA na temu „Škola ne mora biti bauk djeci sa smetnjama u razvoju“ možete pogledati na sljedećem linku.


Članak objavljen na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.


_______________________________________________________________________________________________________

Najava događaja: KONFERENCIJA


Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizuje Konferenciju – Primjena asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj zaštiti koja će se održati 29. maja 2018. godine od 11:00 do 14:30h u hotelu Verde, u Podgorici.


Konferencija se realizuje u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.


Na Konferenciji će biti predstavljena aplikacija „Social skills animation“, koja je razvijena u Grčkoj i softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.


Korišćenjem aplikacije „Social skills animation“ korisnik (terapeut, pružalac usluge ili roditelj koji direktno radi sa djetetom) može da za vrlo kratko vrijeme kreira personalizovanu animaciju koja prikazuje željeno ponašanje. Aplikacija prikazuje radnje u kući, odnosno u porodici, tako da svi koji su u neposrednom kontaktu sa djetetom sa smetnjama u razvoju mogu da na pristupačan i lako razumljiv način vizuelno prikažu neke radnje ili interakcije djetetu koje bi ono trebalo da nauči i savlada.


Softver koji je razvijen u Crnoj Gori je iz oblasti: pisanja, matematike, čitanja i crtanja, razvoja govora i jezika, kompjuterske pismenosti i vještina potrebnih za svakodnevni život.


Konferenciji će prisustvovati predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, vrtića, osnovnih i srednjih škola, resursnih centara, dnevnih centara i NVO sektora iz Crne Gore.

_______________________________________________________________________________________________________

Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije


NVU „Zračak Nade“ je 04.04.2018. godine počelo sa realizacijom projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.


• Izrada i priprema Programa za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne zaštite u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite;
• Akreditovanje Programa za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne zaštite u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju;
• Dvodnevna obuka za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima po programu koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo Crne Gore;
• Organizovanje i održavanje Konferencije za upoznavanje sa asistivnom tehnologijom, aplikacijom koja je razvijena u Grčkoj i softverom razvijenim u Crnoj Gori;
• Predstavljanje Programa za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u roditeljskim udruženjima i dnevnim centrima u Podgorici, Herceg Novom i Bijelom Polju;
• Obuka zaposlenih za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u roditeljskim udruženjima i dnevnim centrima u Podgorici, Herceg Novom i Bijelom Polju;
• Nabavka dijela asistivne opreme;
• Nabavka aplikacija i
• Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije.

Uspješnom realizacijom navedenih aktivnosti očekujemo da ćemo postići ostvarenje strateškog rezultata - Unaprijeđen kvalitet usluge Poludnevnog boravka za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u dijelu uvođenja asistivne tehnologije u rad sa djecom sa smetnjama u razvoju.


_______________________________________________________________________________________________________

Regionalni skup samozastupnika u Novom Sadu (13.04.2018. godine)


U srednjoj školi „Milan Petrović“ u Novom Sadu, u okviru projekta „Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“ koji realizuje Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije - API Srbije, održan je Regionalni Skup samozastupnika. Cilj skupa je bio podizanje svijesti o tome da ljudi sa invaliditetom treba da učestvuju u odlukama koje se na njih odnose i da ne žele da budu tretirani kao bespomoćna lica o okojima treba brinuti...


Na Regionalnom skupu samozastupnika u Novom Sadu učestvovali su samozastupnik predstavnik samozastupničke grupe iz NVU „Zračak Nade“ Milivoje Malidžan i asistent samozastupničke grupe Sanela Žiga. Samozastupnik Milivoje Malidžan prezentacijom je upoznao svoje kolege samozastupnike iz regiona o aktivnostima samozastupničke grupe NVU „Zračak Nade“, budućim planovima i aktivnostima._______________________________________________________________________________________________________

Trodnevni kamp za osobe sa invaliditetom u Baru (29.03 - 31.03.2018. godine)


Na trodnevnom kampu koji je organizovalo NVO „Staze“ iz Podgorice u okviru projekta “Prevencija socijalne isključenosti OSI”, koji je finansijski podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore učestvovala su naša 3 omladica sa smetnjama u razvoju, kao i asistent koji im je pružao podršku u toku učešća u aktivnostima na Kampu. Tokom trajanja kampa učesnici su dobili informacije o značaju radnog angažovanja i na prilagođen način prezentovana su im njihova prava i obaveze. Ova aktivnost imala je za cilj i vršnjačku podršku, jer su učesnici kampa bile i OSI koje su već bile ili su i dalje radno angažovane pa im je razmjena iskustava doprinijela boljem razumijevanju prava i obaveza.


Treneri su bili Ivana Medenica i Marija Mitrović._______________________________________________________________________________________________________

30.03.2018. godine


NVU „Zračak Nade“ je počeo sa realizacijom projekta „Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u udruženju Zračak Nade“ u okviru Javnog rada koji finansijski podržava ZZZCG. Početak realizacije projekta je 30.03.2018. godine i trajaće 4 mjeseca. U okviru ovog projekta je angažovano 11 lica sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja.


_______________________________________________________________________________________________________

Okrugli sto „Prevencija socijalne isključenosti povećanjem zapošljivosti OSI“ (15.03.2018. godine)


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ 14.03.2018. godine održan je okrugli sto na temu “Zapošljavanjem do smanjenja socijalne isključenosti OSI“. Ovaj okrugli sto je jedna od završnih aktivnosti u projektu „Zapošljavanjem do jednakosti“.


Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je 06.07.2017-15.03.2018. godine.


Pored ostalih okruglom stolu su prisustvovala i lica sa invaliditetom koja su zaposlena kroz ovaj i slične projekte podržane iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Tema okruglog stola je aktuelna, što je pokazalo aktivno učešće svih prisutnih u diskusiji.


Ovaj i slični projekti imaju veliki društveni značaj i direktno utiču na unapređenje zapošljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom i prevenciju socijalne isključenosti.Članak o projektu objavljen 15.03.2018. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku._______________________________________________________________________________________________________

Monitoring projekta „Zapošljavanjem do jednakosti“ (13.03.2018. godine)


Dana 13.03.2018. godine Monitoring posjetu projekta „Zapošljavanjem do jednakosti“ realizovala je Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Predstavnica Biroa rada Pljevlja je u toku monitoring posjete obišla 6 zaposlenih lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta: „Zapošljavanjem do jednakosti“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.


Lica sa invaliditetom uključena u projekat „Zapošljavanjem do jednakosti“ su zaposlena na period od 6 mjeseci, od 15.09.2017-15.03.2018.godine u NVU „Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Riznica“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava efikasnost njihovog rada.Članak o projektu objavljen 13.03.2018. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.


_______________________________________________________________________________________________________

09. i 10. mart 2018. godine


Opština Pljevlja i projekat ReLOaD organizovale su Info dan i obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` za nevladine organizacije iz Pljevalja. Obuka se realizovala u okviru Javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).


Info danu su prisustvovala dva predstavnika NVU „ Zračak Nade“. Na Info danu su se nevladinim organizacijama bliže predstavila pravila Konkursa.


Obuci je prisustvovala jedna osoba- predstavnik NVU „ Zračak Nade“. Obuka je bila na temu: „ Upravljanje projektnim ciklusom“ i imala za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za pripremu i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD konkurs.


_______________________________________________________________________________________________________

8. mart 2018. godine


Djeca iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak Pljevlja povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 8. marta posjetila su naše drage prijateljice iz Opštine, Centra za socijalni rad, Opšte bolnice, Doma zdravlja, škola, vrtića, NVO sektora, privatnog sektora i dr.


Djeca su uz podršku osoblja i volontera pripremila sitne poklone protkane ljubavlju i kreativnošću.


_______________________________________________________________________________________________________

31.01 - 04.02.2018. godine


Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je apliciralo na Poziv za učešće: Podrška rastu organizacija srednje veličine koji je raspisao Fond za aktivno građanstvo Fakt. U okviru ovog poziva 2 predstavnika Udruženja su bila na četvorodnevnoj intenzivnoj obuci u Podgorici od 31. januara do 04. februara 2018. godine. Trener na obuci je bio Mladen Jovanović, a tema obuke bila je: „Podrška rastu i liderstvu organizacija gradjanskog društva".


_______________________________________________________________________________________________________

29. januar 2018. godine


Povodom slave Svetog Save, djecu u NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevnom centru i posjetili su episkop mileševski Atanasije i predstavnici srpske pravoslavne crkve Sv. Petka. Ovom prilikom djeci je poklon paketiće uručio Episkop mileševski Atanasije.


_______________________________________________________________________________________________________

26. januar 2018. godine


Udruženje navijača Crvene Zvezde "Delije" Pljevlja, povodom dana Svetog Save 27.01. posjetili su djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja i tom prilikom im uručili poklone. Naši drugari - navijači uljepšali su dan djeci uz svirku, pjesmu i druženje.


_______________________________________________________________________________________________________

Posjeta vozača teških kamiona


NVU „Zračak Nade“ su i ove kao i prethodne godine posjetili naši sugradjani vozači teških kamiona i tom prilikom uručili vrijednu novčanu donaciju djeci i omladini sa smetnjama u razvoju. Ova sredstva ce značajno poboljšati i unaprijediti kvalitet rada Udruženja. Djeca su uživala u druženju, a ovaj humani gest vozača djeca uvijek nagrade osmjehom.


_______________________________________________________________________________________________________

Posjeta predstavnika DOO Čistoća Pljevlja (11.01.2018)


Povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika djecu i omladinu iz NVU „ Zračak Nade“ posjetili su predstavnici DOO Čistoća Pljevlja i tom prilikom uručili poklon paketiće. Osmjesi na dječijim licima i druženje sa gostima iz Čistoće govore više od riječi._______________________________________________________________________________________________________

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011