O NAMA

 

(BROŠURA O ZRAČKU NADE)

 

Prema zvaničnim podacima WHO (Svjetske zdravstvene organizacije) 10% populacije ima neku vrstu invaliditeta. U Crnoj Gori ne postoji zvanična evidencija o djeci sa teškoćama u razvoju ali se po statistici WHO očekuje da ih ima oko 20 000 sa nekom vrstom smetnje u razvoju, a sa ozbiljnijim stepenom smetnje od 7 000 do 10 000.
Konvencija o pravima djeteta UN je usvojena 1989. god. i u članu 23 piše: Dijete sa smetnjama u razvoju ima pravo na posebnu njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad koji će mu obezbijediti potpun i dostojan život i postizanje za njega najvišeg stepena samostalnosti i socijalne integracije.
U stvarnosti u odnosu prema djeci sa teškoćama u razvoju su prisutne predrasude, nedovoljna informisanost i neadekvatna zakonska regulativa u oblasti obrazovanja i zdravstvene i socijalne zaštite.
Da bi skrenuli pažnju javnosti na našu djecu i pomogli da ostvare prava koja im pripadaju rođenjem mi smo osnovali organizaciju Zračak nade.


Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak nade je NVO osnovana 1. februara 2002. god. koja se bavi poboljšanjem položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i njihovom integracijom u društvenu sredinu i zastupa socijalni model invalidnosti. Udruženje zastupa stav da djeci sa teškoćama u razvoju treba pružiti izjednačene šanse za odrastanje kao i drugoj djeci da bi se, kada odrastu, uključili ravnopravno u socijalnu, političke, ekonomske i ostale sfere života.

 

Udruženje trenutno ima 100 članova, roditelja djece sa cerebralnom paralizom, RPM-om, autizmom, epilepsijom, mišićnom distrofijom kao i drugim oblicima smetnji u razvoju. Članovi smo mreže Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju na nivou Crne Gore Naša inicijativa.

 

Ciljevi Udruženja:


- uticaj na stvaranje pravilnih stavova društva po pitanju potreba, prava i mogućnosti djece sa teškoćama u razvoju,
- uticaj na obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite na eliminaciju diskriminatorne prakse prema djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama,
- iniciranje projekata u kojima će se vršiti edukacija i osposobljavanje roditelja za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju.


Misija Udruženja:


- socijalizacija i integracija u sve sfere društva djece sa teškoćama u razvoju,
- promovisanje izjednačenih mogućnosti i puna participacija dece sa teškoćama u razvoju u društvenu sredinu.


Vizija Udruženja:


- Demokratsko društvo u kome će biti ostvarena inkluzija.


Vrijednosti:


- Vrijednosti koje zastupamo su timski rad, tolerancija, puno poštovanje različitosti i otvorenost za nova iskustva i znanja.

STRUČNI TIM „ZRAČKA NADE“

 Stanica Lončar, predsjednik Udruženja

 

Amila Ćatović - predsjednik Upravnog odbora
Vanja Tešović - član Upravnog odbora
Svetlana Dujović - član Upravnog odbora
Snežana Šljivančanin - član Upravnog odbora
Mila Marjanović - član Upravnog odbora
Ljubisav Boričić - član Upravnog odbora

Nikola Jurić - član Upravnog odbora

 

 

 

HIMNA „ZRAČKA NADE“
- I MI IMAMO PRAVO -Svakom isto sunce sija
svoje pravo hoću i ja.
I ja imam svoje snove
i ja volim izazove.I ja hoću da se igram,
i ja želim da se smijem,
uz pruženu ruku tvoju,
ja sve mogu i umijem.Dječija su prava ista,
to bi svako mor'o znati,
daj mi ruku prijateljstva
ja ću tebi srce dati.Ja nisam dijete sa druge planete,
ja sam dijete kao i drugo dijete.I borim se zato za pravo svoje
i zaslužujem da imam ono što je moje.Zaslužujem svoj komad neba,
nježnu riječ za sve nas,
to je ono malo
što tražimo mi od vas.

ŠTA NEKI OD NAŠIH PRIJATELJA - STRUČNJAKA KAŽU O NAMA

 

Dr Sonja Vasić, fizijatar:

”Zračak nade je jedinstven po, na našim prostorima rijetkim, vrlinama, provjerenosti i poslovnosti. Fond igračaka koji su oni prikupili, aktivnosti koje su razvili, timski rad koji su izgradili i znanja koja posjeduju najbolji su dokaz da su sva sredstva uložena u njih iskorištena namjenski i da se njima i dalje domaćinski rukuje. Partneri koji sarađuju sa "Zračkom nade" imaju povjerenje da će njihova ulaganja i očekivanja od zajedničkih projekata i u budućnosti biti takođe maksimalno ispoštovana od ove  organizacije.
Hvala "Zračku nade" što nije samo svijetlo u tami života onih koje zastupaju nego i šire društvene zajednice kojoj su tako potrebni ovakvi primjeri pouzdanosti, transparentnosti, poštenog odnosa prema poslu i poslovnim partnerima.”

Primarijus Dr Veselinka Ječmenica, pedijatar-neonatolog

“Zračak nade je probudio našu savjest kao roditelja, kao ljudi od struke i kao sugrađana i svih koji se danas-sjutra mogu naći u istoj igri i sa istim problemom.
Zračak nade se nametnuo i opomenuo nas da ne zatvaramo oči, svjesno ili nesvjesno pred jednim problemom koji permanentno postoji, koji je prisutan stalno i koji će biti prisutan kod ne tako male populacije djece sa teškoćama u razvoju.
Zračak nade je svjetlost koja je obasjala mnoge porodice, putokaz za ZDRAV UM i SNAGU VOLJE, on je jednostavno ZRAČAK NADE prepoznatljiv po svojim akcijama u ovom gradu na ponos svih nas, a najviše ljudi okupljenih oko njega.“

Dr Amra Strujić, pedijatar

“Poštovanje prema ljudima okupljenim u Zračku nade teško je izraziti u par rečenica. Samo oni koji su pratili njihov rad znaju koliko je upornosti, entuzijazma i nesebičnog zalaganja bilo potrebno da budu ovdje gdje jesu – udruženi i poštovani gdje god se pojave.
Polako ali sigurno otvaraju vrata svoj djeci sa teškoćama u razvoju da budu ravnopravni dio zajednice u kojoj žive, omogućavaju bolju rehabilitaciju, bržu socijalizaciju, svojim novim članovima pomažu da bezbolnije prođu put kojim su oni već prošli. Sada je već sasvim sigurno da djeca sa teškoćama u razvoju žive sa nama, a ne pored nas.“