PROJEKAT - „RAZVOJ I PRUŽANJE LICENCIRANIH USLUGA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLA LICA SA INVALIDITETOM STARIJA OD 27 GODINA U PLJEVLJIMA“
JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja odobren je projekat "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima".


Partner na projektu je NVU „Zračak Nade“.


Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz kofinansiranje EU na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”.


Projekat je usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece, mladih i odraslih osoba sa invaliditetom i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Postojanje i dostupnost odgovarajućih usluga u lokalnoj zajednici doprinijeće da djeca, mladi i odrasle osobe sa invaliditetom, kao i njihove porodice, dobiju odgovarajuću podršku koja poboljšava kvalitet života, ali i doprinosi njihovoj socijalizaciji i integraciji u širu društvenu zajednicu.


Projekat je fokusiran na obezbjeđivanje uslova za adekvatan pristup uslugama socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou za djecu, mlade i odrasle osobe sa invaliditetom kroz jačanje međusektorske saradnje, obezbjeđivanje prostornih uslova, razvoj ljudskih kapaciteta i licenciranje novih usluga.


Period realizacije projekta je od 01.03.2020. godine do 28.02.2022. godine.


NOVOSTI# Press konferencija (10.06.2021)


JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ organizovali su u četvrtak, 10.06.2021. godine press konferenciju u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“.

Projekat se realizuje od 01.03.2020. do 28.2.2022. god u okviru programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Dio sredstava za kofinansiranje projekta obezbjedili su i Opština Pljevlja, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Kraljevina Ambasade Norveške, UNICEF i Grupa 484.

Na press konferenciji su govorile direktorica JU Dnevni centar Pljevlja, Svetlana Dujović i potpredsjednica NVU „Zračak Nade“ Lejla Kalajdžija.

Predstavljene su nove usluge čije licenciranje je podržano kroz ovaj projekat.

Usluga Savjetovanja za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju iz domena Savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga

U usluzi Savjetovanja koju licencira kroz ovaj projekat NVU „Zračak Nade“ pružaće se podrška 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima. U NVU „Zračak Nade“ za uslugu Savjetovanja zaposlen je jedan stručni radnik na godinu dana. Zahtjev za licenciranje je predat u aprilu, Komisija je obišla Udruženje i narednih dana ćemo dobiti licencu za rad od MFSS.

Tokom druge godine realizacije projekta pored pružanja licenciranih usluga, akreditovaće se dva programa obuke kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i održati dva akredotovana treninga za po 25 učesnika.

Oko 1000 korisnika i dalje koristi ICT platformu koje je pokrenuta u aprilu prošle godine i čiji razvoj je pored EU i Vlade Crne Gore podržala i kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori, Grupa 484 i Ambasada Kraljevine Norveške.