PROJEKAT - „PRIMJENA MUZIKO TERAPIJE I TERAPIJE IGROM U RADU SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU U PLJEVLJIMA“
Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Vrijednost projekta: 16 860,00 €

Period realizacije projekta: 03.01.2019 - 03.10.2019.Opšti cilj projekta:

• unapređenje socijalne inkluzije i kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju korišćenjem muziko terapije i terapije igrom

Direktna ciljna gupa:

• 50 djece sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“, vrtića, 4 škole i Centra za dnevni boravak; 200 djece bez smetnji u razvoju iz vrtića i osnovnih škola; 20 stručnih radnika/vaspitača/učitelja iz 3 gradske, 1 seoske osnovne škole, 1 vrtića i Centra za dnevni boravak Pljevlja koji će se obučavati za primjenu muziko terapije; 20 stručnih radnika/vaspitača/učitelja iz 3 gradske, 1 seoske osnovne škole, 1 vrtića i Centra za dnevni boravak Pljevlja koji će se obučavati za primjenu metode igram se i učim

Indirektna ciljna grupa:

• porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju; drugi stručni radnici/vaspitači/ nastavnici; mediji i šira lokalna zajednica

Glavne aktivnosti projekta:

• porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju; drugi stručni radnici/vaspitači/ nastavnici; mediji i šira lokalna zajednica
• Obuka za primjenu muziko terapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju;
• Obuka za primjenu metode igram se i učim u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju;
• Individualni i grupni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u NVU "Zračak Nade" primjenom muziko terapije i metode igram se i učim;
• Grupni rad u vrtiću, 4 osnovne škole i Centru za dnevni boravak Pljevlja sa djecom sa i bez smetnji u razvoju primjenom muziko terapije i metode igram se i učim;
• Medijska promocija

Link ka stranici projektaNOVOSTI# Forum civilnog društva u organizaciji Fonda za aktivno gradjanstvo fAKT (24.10.2019)

Fond za aktivno gradjanstvo fAKT organizivao je forum za jači glas organizacija gradjanskog društva.

Pored predstavnika fAKT-a forumu je prisustvovala i ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke. Ona je podvukla ključnu ulogu civilnog društva. Forum je realizovan kao aktivnost u projektu za saradnju Ambasade USA i fAKT-a, koji je povećao kapacitet organizacija civilnog društva da utiču na promjene u životu mladih i osnaživanje socijalnog preduzetništva, osnaživanje marginalizovanih grupa, suprostavljanje nasilnom ekstremizmu i jačanje okruženja i održivog razvoja.


# Inkluzivni dan (02.10.2019)

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju "Zračak Nade" u saradnji sa JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju u Pljevljima, organizovao je manifestaciju Inkluzivni dan u okviru projekta „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici. Inkluzivni dan je djelimično finansijski podržan i od opštine Pljevlja – Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Ispred organizatora govorila je i poželjela dobrodošlicu Svetlana Dujović. Na manifestaciji je ispred Fonda za aktivno građanstvo govorila izvršna direktorica Maja Boljević.

Emina Salihović sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, proglasila je manifestaciju otvorenom.

U aktivnostima Inkluzivnog dana učestvovala su djeca i mladi iz: NVU ”Zračak Nade”, JU Centar za dnevni boravak Pljevlja, vrtića Eko bajka, O.Š. „Salko Aljkovič”, O.Š. „Boško Buha”, O.Š. „Ristan Pavlović”, O.Š. „Mihailo Žugić”, O.Š. „Mile Peruničić” Maoče, Osnovne muzičke škole, Srednje stručne škole, Gimnazije „Tanasije Pejatović“, Ženskog fudbalskog kluba „Breznica“, SK Specijalna olimpijada Pljevlja i volonteri. Kulturno zabavnim programom promovisala se i primjena elemanata muziko terapije i terapije igrom, kroz različite radionice. Pored ovih radionica djeca su uživala i u sportskim igrama, a i u kolačićima kulinarske radionice.


# Tribina na temu „Muzikoterapija i terapija igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju – važnost i efekti primjene“ (02.10.2019)

U okviru projekta „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, održana je tribina na temu „Muzikoterapija i terapija igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju – važnost i efekti primjene“.

Tribinu su vodili koordinator projekta Svetlana Dujović i stručni radnici iz Udruženja koji su prošli obuku i primjenjivali elemente muzikoterapije i terapije igrom u svom radu, Mila Marjanović i Goran Leovac. Svetlana Dujović je predstavila aktivnosti i rezultate projekta.

O važnosti projekta i ove aktivnosti govorile su izvršna direktorica Fonda za aktivno građanstvo Maja Boljević i predstavnica Opštine Pljevlja, Veselinka Ilinčić.

Predstavnice: JPU "Eko Bajka" Nada Knežević, OŠ "Ristan Pavlović" Zorica Kijanović, OŠ "Salko Aljković" Maja Vučinić i OŠ "Mihailo Žugić" Čedomirka Vujanović prikazali primjere primjene elemenata muzikoterapije u njihovom radu. Istakli su zadovoljstvo stečenim znanjem na obuci koje su rado djelile sa svojim kolegama.

Tribini su prisustvovali stručni radnici, nastavnici, vaspitači i predstavnici lokalne samouprave.


# PRIMJENA ELEMENATA MUZIKOTERAPIJE - VIDEO SNIMCI

# PRIMJENA ELEMENATA TERAPIJE IGROM U O.Š.”MIHAILO ŽUGIĆ”

Obučeni učitelji iz O.Š. “Mihailo Žugić” sa učenicima održavaju radionice na kojima se primjenjuju elementi terapije igrom.


# PRIMJENA ELEMENATA MUZIKOTERAPIJE U O.Š. “SALKO ALJKOVIĆ”

U O.Š. Salko Aljković odrzana je muzička radionica na kojoj se primjenjuju elementi muzikoterapije. Na radionici su učenici pravili ritmičke muzičke instrumente od različitog materijala. Napravljeni muzički instrumenti će učenici koristiti na časovima muzičkog vaspitanja kao i u vannastavnim aktivnostima.


# PRIMJENA ELEMENATA MUZIKOTERAPIJE U INTEGRISANOM ODJELJENJU

U integrisanom odjeljenju u O.Š “Boško Buha” održana je muzička radionica na kojoj se primjenjuju elementi muzikoterapije. Voditeljka radionice – defektološkinja Desanka Dragaš. Na radionici su napravljenje bisagice napunjene pirinčem, geršlom, pasuljem, kukuruzom.

Vrećice će se koristiti za razvijanje taktilne percepcije, motorike i koordinacije prstiju, učenje boja, veličine (mala, veća i najveća vrećica). Na radionici su učenici iz integtisanog odjeljenja sa drugovima iz 6 razreda napravili ritmičke muzičke instrumente od različitog materijala (kolutovi toalet papira, pirinač, geršla, kukuruz i voštane ploče). Napravljeni ritmički muzički instrumenti će se koristiti za ritmičko izgovaranje tašunaljki i brojalica uz jednostavne pokrete, pjevanje kratkih i jednostavnih pjesmica, izvođenje pokreta uz ritam, samostalno udaranje po ritmu zvečke na časovima vannastavnih aktivnosti: govorno jezičkih vježbi i vježbi reedukacije psihomotorike.

Pored stimulisanja govora, slobodnije i raznovrsnije kretanje uz muziku, po određenom ritmu; promjena ritma dovodi do bolje koordinacije gornjih i donjih ekstremiteta i glave, zatim do spretnosti i sigurnosti u kretanju i ovladavanju prostorom. Na radionici u toku izrade podsticano je uvježbavanje vizuelno, auditivne i taktilne percepcije, okulomotorne koordinacije, podsticanje razvoja fine motorike, timskog rada i učenja pravila ponašanja u grupi, sarađivanje.


# PRIMJENA ELEMENATA MUZIKOTERAPIJE U O.Š. ”MIHAILO ŽUGIĆ”

Obučeni učitelji iz O.Š. “Mihailo Žugić” Odžak u svakodnevnom radu primjenjuju elemente muzikoterapije. Tokom radionica, učenici su upoznati sa različitim instrumenatima i zvukovima koje oni proizvode. Učenici su od različitog materijala pravili instrumente i zajedno uživali muzici koju su proizveli napravljeni instrumenti.


# PRIMJENA ELEMENATA TERAPIJE IGROM U ZRAČKU NADE

Grupni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u NVU "Zračak Nade" primjenom elemenata terapije igrom.


# PRIMJENA ELEMENATA TERAPIJE IGROM U O.Š. ”SALKO ALJKOVIĆ”

Obučeni učitelji iz O.Š. “Salko Aljkoić” sa učenicima održavaju radionice na kojima se primjenjuju elementiterapije igrom.


# PRIMJENA ELEMENATA MUZIKOTERAPIJE U ZRAČKU NADE

U našem udruženju se kao jedna od aktivnosti projekta "Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima" koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT uz podršku Američke ambasade u Podgorici. održavaju muzičke radionice, na kojima se primjenjuju elementi muzikoterapije.Tokom radionica, djeca su se upoznala sa različitim vrstama instrumenata i zvukovima koje oni proizvode. Pored klasičnih instrumenata, radili smo i sa svakodnevnim predmetima koji se mogu upotrebiti za stvaranje ritma, kao što su plastične čaše, pa smo tako igrali zanimljive igrice. Svako je našao svoj omiljeni instrument, omiljeni zvuk i svi zajedno uživamo u čarima muzike.


# PRIMJENA ELEMENATA MUZIKOTERAPIJE U CENTRU ZA DNEVNI BORAVAK

Obučeni stručni radnici Centra za dnevni boravak održali su muzičku radionicu u kojoj su korisnici Centra imali priliku da isprobaju različite muzičke instrumente i da učestvuju u stvaranju muzike. Neke od njih smo napravili sami, vođeni iskustvom muzikoterapije, a koristili smo i jedan dio instrumenata koje je Zračak Nade dobio na poklon od strane dragih gostiju, predavača na seminaru „Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju“. Uživali smo uz kabasu, metalofon, drveni agogo, perkusije.


# OBUKA ZA PRIMJENU MUZIKOTERAPIJE U RADU SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAVOJU (II DIO OBUKE)

U okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja", koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, 29, 30. i 31.03.2019. godine, održan je drugi dio obuke pod nazivom "Obuka za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju".

Prvi dan drugog dijela obuke – 29.03.2019. godine
Izvođači obuke Dr sc. Ksenija Burić, edukator i muzikoterapeut sa iskustvom primjene elemenata Orff Schulwerka u edukaciji i muzikoterapiji i dipl.inž. Branko Meštrić, specijalista za izradu instrumeneta iz Hrvatske, prenosili su svoja znanja o zvučnim gestovima – ritamskoj igri i pokretu kao elementu muzike. Učesnici su na radionici izrađivali instrumente – tonske cijevi i učili načine korišćenja, a kroz video prikaze vidjeli kako izgleda primjena istih u praksi.

Drugi dan obuke za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju – 30.03.2019. godine.
Učesnici su savladali muzikoterapiju kao proces kod djece s teškoćama u komunikaciji i značaj vizuelne podrške u stvaranju muzike, a novi instrumenti koje su izrađivali bili su puhači.

Treći i završni dan obuke za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju – 31.03.2019. godine.
U okviru radionice učesnici su izrađivali žičane instrumente i savladali upotrebu snimljene muzike u procesu.

Nakon zaključnih razmatranja voditeljka obuke Dr sc. Ksenija Burić dodjelila je svim učesnicima potvrde o učešću i stručnom usavršavanju od Hrvatske udruge Carla Orffa – HUCO.


# OBUKA ZA PRIMJENU TERAPIJE IGROM U RADU SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

U prostorijama NVU "Zračak Nade" u Pljevljima 10, 11 i 12. marta 2019. godine, organizovana je trodnevna obuka pod nazivom "Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju".

Ova obuka je realizovana u okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja". Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.

Obuka je namjenjena: stručnim radnicima/saradnicima, vaspitačima i učiteljima iz vrtića Eko bajka,O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško BUha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š." Mihailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

Izvođač obuke je bila Maja Bonačić, magistar psihologije, praktičarka terapije igrom iz Hrvatske.

Tokom trodnevne obuke polaznici obuke proširili su postojeća znanja o govorno-jezičkom razvoju i razvojnim poteškoćama, kao i tehnikama i vještinama u radu sa djecom s komunikacijskim teškoćama: vizuelno-potpomognuta komunikacija, socijalne priče, izrada socijalnih priča.Dječiji razvoj i razvoj socijalne kognicije, poremećaji iz spektra autizma i potrebe djece u spektru, teme su koje se danas obrađuju na obuci. Učesnici kroz uvod u terapeutsku igru savladavaju i način nedirektivnog pristupa igri.Učesnici su i vježbali nedirektivni pristup igri, proširili znanja o izvršnim funkcijama i ranom razvoju, direktivnim i strukturiranim aktivnostima u igri i vježbom savladavali teraplay.


# OBUKA ZA PRIMJENU MUZIKOTERAPIJE U RADU SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAVOJU (I DIO OBUKE)

U okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja", koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, organizovana je obuka pod nazivom "Obuka za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju".

Obuka je namjenjena: stručnim radnicima/saradnicima, vaspitačima, učiteljima i nastavnicima iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š. "Mihailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“. Izvođači obuke su Dr sc. Ksenija Burić, edukator i muzikoterapeut sa iskustvom primjene elemenata Orff Schulwerka u edukaciji i muzikoterapiji i dipl. inž. Branko Meštrić, specijalista za izradu instrumenata iz Hrvatske.

Obuka za muzikoterapiju trajala je 6 dana i to u dva dijela: 01.02. i 03.03.2019. godine i 29.30. i 31.03.2019. godine.

Polaznici prvog dijela obuke, tokom tri dana, savladali su terminologiju i njen značaj, shvatili razlike između muzičke edukacije i muzikoterapije i upoznali se sa Orff instrumentima. Na radionici učesnici su izrađivali instrumente – idiofone, savladavali tehniku korišćenja istih i primjerima iz prakse kroz video prikaze proširili svoja znanja o primjeni muzike u radu sa djecom sa i bez smetnji u razvoju. Imali su priliku da vise saznaju o Orff muzikoterapiji, ulozi pjesme u muzikoterapiji i o multisenzornim instrumentima koje su na radionici sami izrađivali. Učesnici su kroz radionice isprobavali instrumente koje su izradili i shvatili na koji način se vrši odabir instrumenata.Uz prethodno naučene korake, učesnici su trećeg dana savladavali tehnike stavaranja pjesme. Uz primjere iz prakse koji su prikazani kroz video snimke, učli su način postupanja i shvatali ulogu primjene muzike i ORF instrumenata i imali radionicu na kojoj su izrađivali nove instrumente-puhače čiju su svrhu i način upotrebe brzo savladali.


# Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ (31.05.2019)

Dana 31. mајa 2019.godine predstavnici NVU „Zračka Nade“ prisustvovali su panel diskusiji „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ koja je održana u Američkom uglu u Pljevljima.

Fond za aktivno građanstvo fAKT u saradnji sa Ambasadom SAD u Podgorici u prostrijama Američkog ugla u Pljevljima održali su treću po redu panel diskusiju, pod nazivom „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“. Fond za aktivno građanstvo fAKT uz podršku Američke Ambasade u Podgorici pokrenuo je program pod nazivom Dječije organizacije građanskog društva. Program je pokrenut sa ciljem jačanje uloge građanskog društva i razvoja,u raznim društvenim oblastima. U fokusu programa je prevenstveno finasijska podrška nevladinim organizacijama kroz dva poziva za grantove odnosno poziva za finasijsku podršku održano je ukupno 16 organizacija ukupnom iznosu od 140 000$.

Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ bavila se temom osnaživanja marligizovanih i nerazvijenih zajednica koje su takođe u fokusu samog programa.

Zaključci ove panel diskusije su potreba da se pobljša međusektorska saradnja, definišu odnosi između obrazovanja, socijalne zaštitei zdrastva da bi pružili što veću podršku djeci sa smetnjama u razvoju i da se razvijaju nove usluge na lokalnom nivou iz oblasti socijalne zaštite.


# Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (10-12.03.2019)

"Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju" je realizovana u okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja". Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici. Obuka je održana desetog, jedanaestog i dvanaestog marta 2019. godine.

Obuka je namjenjena: stručnim radnicima/saradnicima, vaspitačima i učiteljima iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š." Mihailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ i nakon uspješno završene obuke za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

Obuku je održala Maja Bonačić, magistar psihologije, praktičarka terapije igrom iz Hrvatske.

Terapija igrom i muzikoterapija imaju poseban značaj obzirom na to da su glavni elemeni ovih terapijskih pravaca - igra i muzika - univerzalni i razumljivi za sve ljude, pa stoga i nezaobilazni u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, kako bi se na intergrisan način angažovali svi njihovi potencijali.

Učesnici obuke proširili su postojeća znanja o govorno - jezičkom razvoju i razvojnim poteškoćama, kao i tehnikama i vještinama u radu sa djecom s komunikacijskim teškoćama, a tokom obuke vježbali su nedirektivni pristup igri, proširili znanja o izvršnim funkcijama i ranom razvoju, direktivnim i strukturiranim aktivnostima u igri i vježbom savladavali terapiju.


# Obuka za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (01-03.03.2019)

U okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja", koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, organizovana je obuka koja je trajala 6 dana, od prvog do trećeg marta 2019. godine i dvadest devetog, tridesetog i trideset prvog marta 2019. godine.

Obuka su prošli stručni radnici/saradnici, vaspitači, učitelji i nastavnici iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š. "MIhailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

Izvođači obuke su bili Dr sc. Ksenija Burić, edukator i muzikoterapeut sa iskustvom primjene elemenata Orff Schulwerka u edukaciji i muzikoterapiji i dipl. inž. Branko Meštrić, specijalista za izradu instrumenata iz Hrvatske.

Tokom obuke učesnici su savladali terminologiju i njen značaj, shvatili razlike između muzičke edukacije i muzikoterapije i upoznali se sa Orff instrumentima i njihovim korišćenjem. Na radionicama učesnici su izrađivali instrumente - idiofone, savladavali tehniku korišćenja istih i primjerima iz prakse kroz video prikaze proširili svoja znanja o primjeni muzike u radu sa djecom sa i bez smetnji u razvoju.

Nakon uspješno završene obuke za primjenu muziko terapije sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu