PROJEKAT - „PRIMJENA MUZIKO TERAPIJE I TERAPIJE IGROM U RADU SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU U PLJEVLJIMA“
Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Vrijednost projekta: 16 860,00 €

Period realizacije projekta: 03.01.2019 - 03.10.2019.Opšti cilj projekta:

• unapređenje socijalne inkluzije i kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju korišćenjem muziko terapije i terapije igrom

Direktna ciljna gupa:

• 50 djece sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“, vrtića, 4 škole i Centra za dnevni boravak; 200 djece bez smetnji u razvoju iz vrtića i osnovnih škola; 20 stručnih radnika/vaspitača/učitelja iz 3 gradske, 1 seoske osnovne škole, 1 vrtića i Centra za dnevni boravak Pljevlja koji će se obučavati za primjenu muziko terapije; 20 stručnih radnika/vaspitača/učitelja iz 3 gradske, 1 seoske osnovne škole, 1 vrtića i Centra za dnevni boravak Pljevlja koji će se obučavati za primjenu metode igram se i učim

Indirektna ciljna grupa:

• porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju; drugi stručni radnici/vaspitači/ nastavnici; mediji i šira lokalna zajednica

Glavne aktivnosti projekta:

• porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju; drugi stručni radnici/vaspitači/ nastavnici; mediji i šira lokalna zajednica
• Obuka za primjenu muziko terapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju;
• Obuka za primjenu metode igram se i učim u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju;
• Individualni i grupni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u NVU "Zračak Nade" primjenom muziko terapije i metode igram se i učim;
• Grupni rad u vrtiću, 4 osnovne škole i Centru za dnevni boravak Pljevlja sa djecom sa i bez smetnji u razvoju primjenom muziko terapije i metode igram se i učim;
• Medijska promocija

Link ka stranici projektaNOVOSTI# Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ (31.05.2019)

Dana 31. mајa 2019.godine predstavnici NVU „Zračka Nade“ prisustvovali su panel diskusiji „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ koja je održana u Američkom uglu u Pljevljima.

Fond za aktivno građanstvo fAKT u saradnji sa Ambasadom SAD u Podgorici u prostrijama Američkog ugla u Pljevljima održali su treću po redu panel diskusiju, pod nazivom „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“. Fond za aktivno građanstvo fAKT uz podršku Američke Ambasade u Podgorici pokrenuo je program pod nazivom Dječije organizacije građanskog društva. Program je pokrenut sa ciljem jačanje uloge građanskog društva i razvoja,u raznim društvenim oblastima. U fokusu programa je prevenstveno finasijska podrška nevladinim organizacijama kroz dva poziva za grantove odnosno poziva za finasijsku podršku održano je ukupno 16 organizacija ukupnom iznosu od 140 000$.

Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ bavila se temom osnaživanja marligizovanih i nerazvijenih zajednica koje su takođe u fokusu samog programa.

Zaključci ove panel diskusije su potreba da se pobljša međusektorska saradnja, definišu odnosi između obrazovanja, socijalne zaštitei zdrastva da bi pružili što veću podršku djeci sa smetnjama u razvoju i da se razvijaju nove usluge na lokalnom nivou iz oblasti socijalne zaštite.


# Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (10-12.03.2019)

"Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju" je realizovana u okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja". Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici. Obuka je održana desetog, jedanaestog i dvanaestog marta 2019. godine.

Obuka je namjenjena: stručnim radnicima/saradnicima, vaspitačima i učiteljima iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š." Mihailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ i nakon uspješno završene obuke za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

Obuku je održala Maja Bonačić, magistar psihologije, praktičarka terapije igrom iz Hrvatske.

Terapija igrom i muzikoterapija imaju poseban značaj obzirom na to da su glavni elemeni ovih terapijskih pravaca - igra i muzika - univerzalni i razumljivi za sve ljude, pa stoga i nezaobilazni u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, kako bi se na intergrisan način angažovali svi njihovi potencijali.

Učesnici obuke proširili su postojeća znanja o govorno - jezičkom razvoju i razvojnim poteškoćama, kao i tehnikama i vještinama u radu sa djecom s komunikacijskim teškoćama, a tokom obuke vježbali su nedirektivni pristup igri, proširili znanja o izvršnim funkcijama i ranom razvoju, direktivnim i strukturiranim aktivnostima u igri i vježbom savladavali terapiju.


# Obuka za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (01-03.03.2019)

U okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja", koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, organizovana je obuka koja je trajala 6 dana, od prvog do trećeg marta 2019. godine i dvadest devetog, tridesetog i trideset prvog marta 2019. godine.

Obuka su prošli stručni radnici/saradnici, vaspitači, učitelji i nastavnici iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š. "MIhailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

Izvođači obuke su bili Dr sc. Ksenija Burić, edukator i muzikoterapeut sa iskustvom primjene elemenata Orff Schulwerka u edukaciji i muzikoterapiji i dipl. inž. Branko Meštrić, specijalista za izradu instrumenata iz Hrvatske.

Tokom obuke učesnici su savladali terminologiju i njen značaj, shvatili razlike između muzičke edukacije i muzikoterapije i upoznali se sa Orff instrumentima i njihovim korišćenjem. Na radionicama učesnici su izrađivali instrumente - idiofone, savladavali tehniku korišćenja istih i primjerima iz prakse kroz video prikaze proširili svoja znanja o primjeni muzike u radu sa djecom sa i bez smetnji u razvoju.

Nakon uspješno završene obuke za primjenu muziko terapije sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu