PROJEKAT - „PODRŠKA UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM PRUŽANJEM USLUGA SAVJETOVANJA, POMOĆI U KUĆI I INOVATIVNIH USLUGA U PLJEVLJIMA“
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“, koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.Vrijednost projekta: 31.922,40 €

Period realizacije projekta: devet mjeseci, od 1.1.2022. do 30.9.2022. godineO PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI# Radionice za odrasla lica sa invaliditetom (26. septembar, 2022. godine)

# Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore (10. jun 2022. godine)

U okviru projekta „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore realizujemo aktivnost – Usluge savjetovanja.

# Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore (9. jun 2022. godine)

U okviru projekta „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore realizujemo aktivnost – Integrisane usluge.

# Posjeta NVU “Oaza” u Bijelom Polju (3. jun 2022. godine)

U okviru projekta „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore realizovana je posjeta stručnog radnika i saradnica koje pružaju licenciranu uslugu pomoć u kući u Pljevljima. Osobe koje su prošle akreditovanu obuku kod Zavoda sa socijalnu i dječiju zaštitu i koje imaju iskustvo u radu ove usluge posjetili su partnersku organizaciju NVU “Oaza” u Bijelom Polju, koja planira razvoj ove usluge u Bijelom Polju. Ovom prilikom razmjenili smo znanja i iskustva sa budućim timom za pružanje ove usluge u cilju pružanja što kvalitetnije usluge podrške životu u zajednici na sjeveru.

# Radionica jačanja međusektorske saradnje sektora zdravstva, obrazovanja, socijalnog staranja i NVO sektora (30.05.2022. godine)

U okviru projekta „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore realizovana je radionica jačanja međusektorske saradnje sektora zdravstva, obrazovanja, socijalnog staranja i NVO sektora.

Predstavnici doma zdravlja, doma za stare, dnevnog centra, škola, vrtića i NVO sektora razmjenili su iskustva i informacije u cilju bolje saradnje i kvalitetnijeg pružanja usluga djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

PVinformer - članak

# Radno-okupacione radionice za odrasla lica sa invaliditetom (27. maj 2022. godine)

U okviru projekta „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.

# Rad saradnica u usluzi pomoć u kući (12.05.2022. godine)

# Integrisane usluge i aktivnosti u senzomotoričkoj sobi (27.04.2022. godine)

# Obilježavanje dana osoba sa Daunovim sindromom (19.03.2022. godine)

Kroz integrisane usluge u malim grupama i individualno, organizovali smo radionice na temu obilježavanja Dana osoba sa Daunovim sindromom.

Mi znamo da broj hromozoma nije važan za naše druženje i to je ono što je nama bitno!