PROJEKAT - „OSNAŽIVANJEM DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM DO SMANJENJA DISKRIMINACIJE I JAČANJA INKLUZIVNOG DRUŠTVA“
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Vrijednost projekta: 23.416,00 €

Period realizacije projekta: od 04.11.2020. do 04.10.2021. godine (11 mjeseci)Opšti cilj projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa intelektualnim invaliditetom uspostavljanjem adekvatne podrške za samostalno uključivanje u društveni i politički život zajednice i reagovanje na diskriminaciju i kroz upoznavanje zajednice sa pravima osoba sa invaliditetom na samostalno odlučivanje.

Specifični ciljevi projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima za samostalno odlučivanje;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladim osobama sa smetnjama u razvoju kroz podršku za samostalno uključivanje u život zajednice;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju kao i osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz povećanje informisanosti i njihovo edukovanje, edukovanje porodica o načinima i mogućnostima prepoznavanja i pravilnog reagovanja na diskriminaciju i uticaja na relevantne lokalne i nacionalne politike i preuzimanje aktivne uloge u suzbijanju diskriminacije;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju obučavanjem za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti;
• Smanjenje diskriminacije prema mladim i odraslim osobama sa invaliditetom kroz njihovo osnaživanje za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije;
• Unapređenje znanja osoba sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje kroz nastavak rada kluba samozastupnika u Pljevljima.
• Jačanje demokratskog društva kroz podsticanje učešća i učešće osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici i
• Informisanje šire javnosti o pravima osoba sa invaliditetom i antidiskriminacionim zakonima.

Direktne ciljne gupe:


10 osoba sa intelektualnim invaliditetom iz Pljevalja;
20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
20 članova porodica i roditelja djece sa smetnjama u razvoju;
200 djece i mladih bez smetnji u razvoju;
30 predstavnika lokalne samouprave, ministarstava, NVO sektora, Centara za socijalni rad i dr.

Indirektne ciljne grupe:


• 150 roditelja i članova porodica osoba sa intelektualnim invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
• Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju;
• Druga lica sa invaliditetom;
• Šira lokalna zajednica.

Aktivnosti u projektu:


1. Koordinacija projekta
2. Organizovanje jednodnevne obuke o procesu prepoznavanja i prijave diskriminacije prema OSI za osobe sa invaliditetom, roditelje i članove porodice osoba sa invaliditetom
3. Jednodnevna obuka o procesu prijave diskriminacije OSI za osobe sa invaliditetom, roditelje i članove porodice osoba sa invaliditetom
4. Javni čas u osnovnim i srednjim školama na temu prepoznavanje diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i OSI, reagovanje i prijavljivanje diskriminacije
5. Nastavak rada kluba za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom u Pljevljima
6. Radionice za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju za obučavanje za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti
7. Organizovanje dvodnevne obuke za osnaživanje mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
8. Dvodnevna obuka za osnaživanje mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
9. Medijska kampanja o značaju osnaživanja mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
9.1. Realizacija okruglog stola

Očekivani rezulatati:


Projekat će doprinijeti većem unapređenju vaninstitucionalnih oblika podrške djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom, njihovoj većoj integraciji u društvenu zajednicu kao i kvalitetnijem pluralizmu usluga.


• 30 osoba sa intelektualnim invaliditetom, roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i članova porodica obučeno za prepoznavanje, reagovanje i prijavu diskriminacije na jednodnevnom seminaru
• 200 učenika iz završnih razreda osnovne škole i iz srednje škole na javnom času informisano o Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom uključeno u nastavak rada Kluba za samozastupnike u Pljevljima
• 15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz aktivnosti Radionica za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju za obučavanje za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti poboljšalo svoju samostalnost i samopouzdanje
• 15 mladih i odraslih lica sa intelektualnim invaliditetom obučeno za učešće u političkom i javnom životu
• Medijskom kampanjom informisana šira javnost o značaju participacije mladih i odraslih lica sa intelektualnim invaliditetom u javnom i političkom životu bez diskriminacije
• Realizovan 1 okrugli sto na temu poštovanja ljudskih prava, prepoznavanju i reagovanju na slučajeve diskriminacije lica sa invaliditetom, značaju osnaživanja mladih i odraslih lica sa intelektualnim invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije, ali i o sposobnosti osoba sa intelektualnim smetnjama za samozastupanje, kao i o značaju samostalnog realizovanja svakodnevnih životnih aktivnosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju


NOVOSTI