PROJEKAT - „OSTVARIVANJE PRAVA BEZ DISKRIMINACIJE DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM KROZ EDUKACIJE I INOVATIVNE SERVISE PODRŠKE ŽIVOTU U ZAJEDNICI“
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Donator: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Vrijednost projekta: 23.259,20 €

Period realizacije projekta: 9 mjeseciOpšti cilj projekta:


• Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrške životu u zajednici.

Specifični ciljevi projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju pružanjem dodatne stručne pomoći;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju kroz volontersku podršku vršnjaka pri učenju;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju pružanjem usluga rane intervencije;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju pružanjem integrisanih usluga;
• Smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz njihovo osnaživanje u klubu samozastupnika;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa intelektualnim invaliditetom obukom zaposlenih u pravnim službama u javnim ustanovama u lokalnoj zajednici i u pravosudnim organima o zabrani diskriminacije i pristupu pravdi;
• Smanjenje diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, odraslih i starih lica sa invaliditetom kao i njihovih roditelja/ staratelja kroz dvodnevnu edukaciju osoba sa invaliditetom, njihove roditelje/staratelje, stručne radnike i saradnike o UN Konvenciji o pravima OSI;
• Smanjenje diskriminacije prema roditeljima/starateljima pružanjem adekvatnih usluga za njihovu djecu u lokalnoj zajednici;
• Informisanje lokalne zajednice o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, o borbi protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom kao i o značaju osnaživanja mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije, realizacijom javnih tribina u Pljevljima i Podgorici kao i Okruglog stola u Pljevljima.

Direktne ciljne gupe:


45 djece sa smetnjama u razvoju;
10 osoba sa intelektualnim invaliditetom;
15 učesnika obuke o UN Konvenciji o pravima OSI;
20 zaposlenih u pravnim službama u javnim ustanovama u lokalnoj zajednici i u pravosudnim organima.

Indirektne ciljne grupe:


• 150 roditelja i članova porodica lica sa intelektualnim invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
• Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju;
• Druga lica sa invaliditetom;
• Šira lokalna zajednica.

Aktivnosti u projektu:


• Dodatna stručna pomoć za djecu sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovnom procesu
• Rana intervencija za djecu sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta
• Integrisane usluge za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju
• Rad kluba za samozastupanje lica sa intelektualnim invaliditetom
• Volonterska pomoć u učenju
• Dvodnevna obuka o Konvenciji UN o pravima OSI
• Jednodnevna obuka o zabrani diskriminacije i pristupu pravdi i
• Medijska promocija aktivnosti

Očekivani rezulatati:


• 10 djece sa smetnjama u razvoju dobilo adekvatnu dodatnu stručnu pomoć
• 10 djece sa smetnjama u razvoju kroz aktivnosti volonterske podrške pri učenju poboljšalo samopouzdanje i i postiglo bolje rezultate u školskim aktivnostima
• 15 djece sa smetnjama u razvoju dobilo usluge rane intervencije
• 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju dobilo integrisane usluge
• 15 učesnika (osoba sa invaliditetom, njihovih roditelja/staratelja, stručnihradnika i saradnika) pohađalo obuku o UN Konvenciji o pravima OSI
• 20 učesnika zaposlenih u pravnim službama u javnim ustanovama u lokalnoj zajednici i u pravosudnim organima pohađalo obuku o zabrani diskriminacije OSI i pristupu pravdi
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom osnaženo za samozastupanje kroz učešće u radionicama kluba samozastupnika
• 15 osoba prisustvovalo na Javnoj trubini u Pljevljima i upoznato o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, o borbi protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom kao i o značaju osnaživanja mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
• 15 osoba prisustvovalo na Javnoj trubini u Podgorici i upoznato o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, o borbi protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom kao i o značaju osnaživanja mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
• 1 okrugli sto u Pljevljima
• Medijskom promocijom informisana šira javnost o značaju projektnih aktivnosti i usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa intelektualnim invaliditetom


NOVOSTI# Usluge dodatne stručne pomoći i rane intervencije za djecu sa smetnjama u razvoju (3. 11. 2023. godine)

Usluge se pružaju u okviru projekta “Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrske životu u zajednici” koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

# Obuka o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom (21. i 22. 10.2023. godine)

U okviru projekta “Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrske životu u zajednici” koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u toku je obuka o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Obuka je održana u hotelu Princess u Baru.

Članak na Feral.bar

# Usluge rane intervencije i dodatne stručne pomoći (24. 8. 2023. godine)

Usluge rane intervencije i dodatne stručne pomoći u okviru projekta “Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrške životu u zajednici” koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

# Radno-okupacione radionice

# Psihološka podrška roditeljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

# Integrisane usluge za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Integrisane usluge za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u okviru projekta "Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrške životu u zajednici" koji je podržan od strane #Ministarstva_za_ljudska_i_manjinska_prava_Crne_Gore

# Rad psihologa u usluzi Savjetovanja iz oblasti savjetodavno-terapijskih i socijalno edukativnih usluga

# Rana intervencija za djecu sa smetnjama u razvoju – usluge fizioterapeuta