PROJEKAT - „PODRŠKA RAZVOJU INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA OBUČAVANJEM NASTAVNOG KADRA I PRUŽANJEM INTEGRATIVNIH USLUGA U ZAJEDNICI UZ PRIMJENU MUZIKE U RAZVOJU GOVORA I ASISTIVNE TEHNOLOGIJE“




Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja obučavanjem nastavnog kadra i pružanjem integrativnih usluga u zajednici uz primjenu muzike u razvoju govora i asistivne tehnologije“, koji finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.



Vrijednost projekta: 11.994,38 €

Period realizacije projekta: 10 mjeseci, od 01.01.2021. do 31.10.2021. godine



O PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI



# Obuka (05.06.2021)

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore finansijski je podržalo projekat „Podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja obučavanjem nastavnog kadra i pružanjem integrativnih usluga u zajednici uz primjenu muzike u razvoju govora i asistivne tehnologije“.

U okviru ovog projekta, 05.06.2021. godine održana je obuka za predstavnike obrazovanja – predškolske ustanove i osnovne škole, predstavnike socijale i zdravstva na temu „Primjena muzike i razvoj govora u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“. Edukator je bila prof. dr Ksenija Mirković iz Beograda, osoba koja se duži niz godina bavi psihologijom muzike, kao i pedagoškim i istraživačkim radom.


# Početak realizacije projekta

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja obučavanjem nastavnog kadra i pružanjem integrativnih usluga u zajednici uz primjenu muzike u razvoju govora i asistivne tehnologije“, koji finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Vrijednost projekta je 11.994,38 €, a period realizacije 10 mjeseci, počevši od 01.01.2021. godine.

Opšti cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja za svu djecu pružanjem podrške razvoju integrativnih usluga u zajednici i primjeni muzike i asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, dok su specifični ciljevi projekta: Poboljšanje znanja i vještina vaspitača predškolskih ustanova i nastavnika u osnovnim školama, predstavnika zdravstva i socijale za prepoznavanje potreba djeteta u ranom uzrastu; Poboljšanje znanja i vještina vaspitača predškolskih ustanova i nastavnika u osnovnim školama, predstavnika zdravstva i socijale za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Poboljšanje znanja i vještina vaspitača predškolskih ustanova i nastavnika u osnovnim školama, predstavnika zdravstva i socijale za primjenu muzike u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Razvijanje kapaciteta djece sa posebnim obrazovnim potrebama; Unaprijeđenje obrazovnih postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama; Podizanje nivoa svijesti zajednice o važnosti edukovanja vaspitača predškolskih ustanova i nastavnika u osnovnim školama, predstavnika zdravstva i socijale za primjenu asistivne tehnologije i muzike u cilju individualnog pristupa svakom djetetu; Podizanje nivoa svijesti zajednice o važnosti rane intervencije za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama; Jačanje vaspitnog okruženja za odgovor na potrebe svakog djeteta na bazi jednakih mogućnosti i Unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija zaposlenih za adekvatno pružanje podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama kroz servis integrativnih usluga u zajednici.