PROJEKAT - „PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U PLJEVLJIMA LICIMA SA INVALIDITETOM U CILJU NJIHOVOG OSNAŽIVANJA I UKLJUČIVANJA U DRUŠTVO“
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“ koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.Vrijednost projekta: 31.922,40 €

Period realizacije projekta: 9 mjeseci, od 26.10.2020. do 26.07.2021. godineO PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI# Telefonska linija za podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom (01.04.2021)


Jedna od značajnih aktivnosti koja funkcioniše od novembra 2020. godine jeste telefonska linija za podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom. Pandemija korona virusa dala je veći značaj ovoj usluzi, jer se radi na prevazilaženju strahova koji su se javili kao posledica izazvana pojavom Covid-19.Psihološka podrška kreira se na osnovu individualnih potreba korisnika.

Ova aktivnost doprinos je unaprjeđenju kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou pružanjem usluga u širem smislu.

Aktivnnost se realizuje u okviru projekta „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“, koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.


# Radno-okupacione radionice (31.03.2021)


Od novembra 2020. godine kontinuirano se radi na unaprjeđenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kroz rad radno-okupacionih radionica, u okviru projekta „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“.

Trenutno se zbog poštovanja mjera za sprječavanje širenja korona virusa, radionice održavaju online preko zoom i viber apilkacija, u zavisnosti od toga koja je pristupačnija za korišćenje korisniku.

Radionice se održavaju individualno ili u manjim grupama u skladu sa mogućnostima korisnika u odnosu na temu radionice.


# Pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom (16.03.2021)


Pandemija koja nas je pogodila u protekloj godini i koja se nastavlja, suočava nas sa višestrukim izazovima. Zato je važno na stručan i organizovan način pokazati solidarnost i obezbjediti podršku onima kojima je ona neophodna.

Jedna od važnijih aktivnosti, osim onih koje se organizuju u svrhu pomoći i podrške našim članovima za vrijeme pandemije COVID-19, jeste pružanje licencirane usluge iz oblasti socijalne i dječije zaštite – Pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju o odrasla lica sa invaliditetom.

Kao i sve aktivnosti, usluga se pruža u skladu sa donešenim mjerama za suzbijanje i sprječavanje širenja korona virusa.

Usluga se pruža u okviru projekta „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“, koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.

# Dvodnevna obuka za radno-okupacionu terapiju pustovanje vune

U okviru projekta "Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo" koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore, 24. i 25.02.2021. godine održana je dvodnevna obuka za radno-okupacionu terapiju pustovanje vune.

Obuku su pohađali stručni radnici/stručni saradnici/saradnici iz NVU "Zračak Nade" i JU Dnevni centar Pljevlja, koji će stečena znanja koristiti u radu radno- okupacionih radionicama za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom.

Zbog poštovanja mjera u cilju suzbijanja pojave i širenja virusa COVID-19, obuku su održali online preko ZOOM aplikacije treneri iz Bijelog Polja, koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom, korišćenjem metode pustovanja vune.


# Dvodnevna obuka za tkanje u NVU „Zračak Nade“

U okviru projekta “Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo” koji je finansijski podržalo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore realizovana je dvodnevna obuka tkanja za stručne radnike/stručne saradnike i sardnike koje će biti angažovani u radno-okupacionim radionicama za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i lica sa invaliditetom.

Obuka su realizovali treneri iz NVU „Šarenica“ i sastojala se od teoretskog i praktičnog dijela.