PROJEKAT - „PRUŽANJE USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI DJECI I MLADIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U PLJEVLJIMA“
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Vrijednost projekta: 30.565,25 €

Period realizacije projekta: 8 mjeseci (20. 9. 2023 – 19. 5. 2024. godine)

Partner na projektu: Udruženje roditelja „OAZA“Opšti cilj projekta:


• Integracija djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem i unaprjeđenjem vaninstitucionalnih oblika podrške životu u zajednici.

Specifični ciljevi projekta:


• Unaprjeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge podrške životu u zajednici – pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu – radno-okupacione radionice i usluga rane intervencije;
• Unaprijeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njiihovih roditelja u Pljevljima, korisnika usluge pomoć u kući;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njiihovih roditelja u Pljevljima korisnika usluga rane intervencije;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja u Pljevljima i Bijelom Polju kroz organizovanje inkluzivnih radionica na glavnim trgovima u ovim lokalnim zajednicama;
• Osnaživanje kapaciteta odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz radno-okupacione radionice;
• Osnaživanje djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima za puno i aktivno učešće u životu zajednice na ravnopravnoj osnovi i
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju dostupnosti usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kao i značaju njihovih potreba za ravnopravnim uključivanjem u život zajednice.

Direktne ciljne gupe:


• 4 korisnika – djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom kojima se pruža usluga pomoć u kući;
• 4 saradnika koji pružaju uslugu pomoć u kući;
• 1 stručni radnik koordiniše uslugom pomoć u kući;
• 10 mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom učesnici radno-okupacionih radionica;
• 1 stručni radnik voditelj radno-okupacionih radionica;
• 15 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju korisnika usluga rane intervencije;
• 2 stručna radnika angažovana u pružanju usluga rane intervencije;
• 20 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Pljevalja i Bijelog Polja učesnika inkluzivnih radionica;
• 100 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga.

Indirektne ciljne grupe:


Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unaprjeđenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja – jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga, decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite. Zavod za zapošljavanje Crne Gore – doprinijećemo smanjenju nezaposlenosti. Sektor zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i NVO sektor poboljšaće međusektorsku saradnju. Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.

Aktivnosti u projektu:


• Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Usluge rane intervencije za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
• Radno-okupacione radionice za odrasla lica sa invaliditetom;
• Inkluzivne radionice u Pljevljima i Bijelom Polju i
• Medijska promocija projektnih aktivnosti.

Dugoročni rezulatati:


• Unaprjeđenje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou;
• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života;
• Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezulatati:


• 1 stručni radnik i 4 saradnika pružaju uslugu pomoć u kući za 4 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invalidititeom;
• 4 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu pomoći u kući;
• 15 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju dobija uslugu rane intervencije;
• 10 mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno poboljšava svoje sposobnosti u radno-okupacionim radionicama;
• 20 djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Pljevalja i Bijelog Polja učestvovalo u inkluzivnim radionicama i
• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.


NOVOSTI