PROJEKAT - „PERSONALNI ASISTENTI ZA PODRŠKU DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U UDRUŽENJU „ZRAČAK NADE“ I JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK PLJEVLJA“Donator: ZZZCG


Početak realizacije projekta je 07.06.2020. godine i trajaće 4 mjeseca. U okviru ovog projekta su angažovana 9 lica sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja.


Vrijednost projekta: 13 102,92 €


O PROJEKTU (kliknuti)