PROJEKAT - „PERSONALNI ASISTENTI ZA PODRŠKU DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U UDRŽENJU I KUĆI“Donator: ZZZCG


Početak realizacije projekta je 12.11.2021. godine i trajaće 4 mjeseca. U okviru ovog projekta angažovano je 9 lica sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja.


Vrijednost projekta: 14 756,40 €


O PROJEKTU (kliknuti)NOVOSTI