PROJEKAT - „PERSONALNI ASISTENTI ZA PODRŠKU DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U UDRŽENJU I KUĆI“Donator: ZZZCG


Početak realizacije projekta je 5.9.2022. godine i trajaće 4 mjeseca. U okviru ovog projekta su angažovana tri lica sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja.


Vrijednost projekta: 6 816,84 €


O PROJEKTU (kliknuti)NOVOSTI


# Rad personalnih asistenata za pomoć djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom u kući i udruženju, u okviru programa Javnog rada koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore