PROJEKAT - „POBOLJŠANJE USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI UPOTREBOM ASISTIVNE TEHNOLOGIJE“
NVU „Zračak Nade“ je 04.04.2018. godine počelo sa realizacijom projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.Vrijednost projekta: 11 395,00 €Projekat će trajati 6 mjeseci i realizovaćemo sledeće aktivnosti:


• Izrada i priprema Programa za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne zaštite u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite;
• Akreditovanje Programa za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne zaštite u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju;
• Dvodnevna obuka za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima po programu koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo Crne Gore;
• Organizovanje i održavanje Konferencije za upoznavanje sa asistivnom tehnologijom, aplikacijom koja je razvijena u Grčkoj i softverom razvijenim u Crnoj Gori;
• Predstavljanje Programa za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u roditeljskim udruženjima i dnevnim centrima u Podgorici, Herceg Novom i Bijelom Polju;
• Obuka zaposlenih za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u roditeljskim udruženjima i dnevnim centrima u Podgorici, Herceg Novom i Bijelom Polju;
• Nabavka dijela asistivne opreme;
• Nabavka aplikacija i
• Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije.

Uspješnom realizacijom navedenih aktivnosti očekujemo da ćemo postići ostvarenje strateškog rezultata - Unaprijeđen kvalitet usluge Poludnevnog boravka za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u dijelu uvođenja asistivne tehnologije u rad sa djecom sa smetnjama u razvoju.NOVOSTI# Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije

U okviru projekta koji realizuje NVU "Zračak Nade" pod nazivom „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“, a koji je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo realizovana je projektna aktivnost Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije. Sa djecom i mladima su radili psiholozi/logopedi. Korišćenjem asisitivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju evidentirani su značajni rezultati. Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju su upotrebom asisitvine tehnologije uspjeli da poboljšaju svoju komunikaciju, napreduju u savladavanju osnovnih matematičkih operacija i jezičkih, pravopisnih pravila.

# ZA STRUČNE RADNIKE KOJI RADE SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA ZAVRŠENA DVODNEVNA OBUKA IZ ASISTIVNE TEHNOLOGIJE

Asistivna tehnologija je bilo koje sredstvo ili pomagalo koje pomaže djeci sa smetnjama u razvoju da obave neki zadatak. Uz pomoć komunikatora pritiskom na tipke mogu da komuniciraju sa okolinom i ona djeca koja ne verbalizuju. Tastature pomažu djeci koja imaju tjelesne smetnje da bi mogla imati pristup računaru, a cijeli pripadajući softver pomaže i u razvoju njihovih komunikicionih sposobnosti-pojasnila je Svetlana Dujović.

Dan
Članak objavljen na portalu Dana


# SEMINAR BIJELO POLJE

U okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“, a koji je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo dana 22. i 23.12.2018. godine u Bijelom Polju održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Radio Bijelo Polje
Članak objavljen na Radiju Bijelo Polje


# Obuke

NVU „Zračak Nade” je realizovao 3 dvodnevne obuke u okviru projekta „Poboljšanje usluga Podrške za život u zajednice upotrebom asistivne tehnologije” koji je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT. Projekat je dio programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Program je akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu pa će svi učesnici nakon završene obuke dobiti sertifikate.

Treneri na obukama bile su Svetlana Dujović i Žana Despotović.

Opšti ciljevi programa obuke su: Unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju razvojem znanja i vještina zaposlenih u socijalnoj zaštiti za pružanje podrške djeci za upotrebu asistivne tehnologije u svakodnevnom životu.

Dvodnevna obuka po akreditovanom programu "Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite", održana je u Herceg Novom 07. i 08. decembra.

Obuci je prisustvovalo 12 stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika koji su zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite ili NVO ili su nezaposleni.

Obuka po akreditovanom programu "Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite" održana je 14. i 15. decembra u Podgorici.

Obuci je prisustvovao 21 stručni radnik, stručni saradnik i saradncia koji su zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite ili NVO ili su nezaposleni.

U Bijelom Polju je 22. i 23. decembra održana obuka po akreditovanom programu "Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite". Obuci je prisustvovao 31 stručni radnik, stručni saradnik i saradnici koji su zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite ili NVO ili su nezaposleni.

# Mentoring sastanak

U okviru projekta “Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije” kojeg je finansijski podržao Fond za aktivno gradjanstvo fAKT, u okviru programa “De Facto Razvoj” za projekte koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo predstavnici NVU “Zračak Nade” prisustvovali su mentoring sastanku, koji je održan 29.06.2018. godine u Podgorici. Mentoring sastanak je imao za cilj podršku razvoju kapaciteta lokalnih organizacija građanskog društva (OGD) u Crnoj Gori, kako bi postale profesionalni, efikasni, odgovorni i nezavisni akteri razvoja crnogorskog društva.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


# Seminar na temu: "Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima"

9. i 10. juna 2018. godine Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovalo je seminar na temu: Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima. Seminar se realizovao u prostorijama NVU „Zračak Nade“.

Seminar je jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Seminar za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima realizovao se po Programu „Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“, koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo u katalogu 2017/2018. Predavači na seminaru bili su Svetlana Dujović i Žana Despotović , autori Programa i stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Seminaru su prisustvovali vaspitači i nastavnici iz vrtića i osnovnih i srednjih škola u Pljevljima i svi učesnici seminara će dobiti sertifikate od Zavoda za školstvo.

Na Seminaru učesnici su se upoznali sa asistivnom tehnologijom – pojam i vrste; uloga AT u svakodnevnom životu, asistivne tehnologije ugrađene u Majkrosoft softver, asistivna tehnologija za učenike sa smetnjama vida i sa tjelesnim smetnjama, augmentativna i alternativna komunikacija i ulogom tima za Asistivnu tehnologiju.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


# Najava događaja: SEMINAR

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovaće 9. i 10. juna 2018. godine u prostorijama NVU „Zračak Nade“ seminar na temu: Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima.

Seminar će se realizovati u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Seminar za korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima realizovaće se po Programu „Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“, koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo u katalogu 2017/2018. Predavači na seminaru biće Svetlana Dujović i Žana Despotović , autori Programa i stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Seminaru će prisustvovati vaspitači i nastavnici iz vrtića i osnovnih i srednjih škola u Pljevljima i svi učesnici seminara će dobiti sertifikate od Zavoda za školstvo.

Na Seminaru ćeučesnici biti upoznati sa asistivnom tehnologijom - pojam i vrste; uloga AT u svakodnevnom životu, asistivne tehnologije ugrađene u Majkrosoft softver, asistivna tehnologija za učenike sa smetnjama vida i sa tjelesnim smetnjama, augmentativna i alternativna komunikacija i ulogom tima za Asistivnu tehnologiju.

# Konferencija na temu: "Primjena asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj zaštiti"

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovalo je Konferenciju na temu Primjena asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj zaštiti 29. maja 2018. godine od 11:00 do 14:30h u hotelu Verde, u Podgorici.

Konferencija se realizovala u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorila Svetlana Dujović, član Upravnog odbora NVU „Zračak Nade“. Takođe, govornici na Konferenciji su bili i predstavnici Ministarstva prosvjete mr Tamara Milić, načelnica Direkcije za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, inkluzivno obrazovanje i strateško programiranje i razvoj, Marina Medojević, samostalna savjetnica iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Aleksandar Nikitović, radni terapeut - izvršni direktor terapeutskog centra Ekinisi, iz Atine, Grčka.

Na Konferenciji su predstavljeni aplikacija „Social skills animation“, koja je razvijena u Grčkoj, i softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Korišćenjem aplikacije „Social skills animation“, korisnik (terapeut, pružalac usluge ili roditelj koji direktno radi sa djetetom) može da za vrlo kratko vrijeme kreira personalizovanu animaciju koja prikazuje željeno ponašanje.

Softver koji je razvijen u Crnoj Gori je iz oblasti: pisanja, matematike, čitanja i crtanja, razvoja govora i jezika, kompjuterske pismenosti i vještina potrebnih za svakodnevni život.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj učesnika, među kojima su bili predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, osnovnih i srednjih škola, resursnih centara, dnevnih centara i NVO sektora iz Crne Gore. Interesovanje svih prisutnih za uvođenje asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju je bilo veliko i svi su iskazali interes za realizaciju ove ideje.

Dnevni list POBJEDA
Članak objavljen u dnevnom listu POBJEDA na temu „Škola ne mora biti bauk djeci sa smetnjama u razvoju“

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


# Najava događaja: KONFERENCIJA

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizuje Konferenciju – Primjena asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj zaštiti koja će se održati 29. maja 2018. godine od 11:00 do 14:30h u hotelu Verde, u Podgorici.

Konferencija se realizuje u okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT i dio je programa “De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Na Konferenciji će biti predstavljena aplikacija „Social skills animation“, koja je razvijena u Grčkoj i softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Korišćenjem aplikacije „Social skills animation“ korisnik (terapeut, pružalac usluge ili roditelj koji direktno radi sa djetetom) može da za vrlo kratko vrijeme kreira personalizovanu animaciju koja prikazuje željeno ponašanje. Aplikacija prikazuje radnje u kući, odnosno u porodici, tako da svi koji su u neposrednom kontaktu sa djetetom sa smetnjama u razvoju mogu da na pristupačan i lako razumljiv način vizuelno prikažu neke radnje ili interakcije djetetu koje bi ono trebalo da nauči i savlada.

Softver koji je razvijen u Crnoj Gori je iz oblasti: pisanja, matematike, čitanja i crtanja, razvoja govora i jezika, kompjuterske pismenosti i vještina potrebnih za svakodnevni život.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, vrtića, osnovnih i srednjih škola, resursnih centara, dnevnih centara i NVO sektora iz Crne Gore.