PROJEKAT - „PRIMJENA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE U ŠKOLAMA“

Donator: Ministarstvo prosvjete Crne Gore


Vrijednost projekta: 12.424,30 €

Period realizacije projekta: od 25.12.2018. godine do 24.10.2019. godine (10 mjeseci)


Opšti cilj projekta je unapređenje pristupa obrazovanju djeci sa posebnim obrazovnim potrebama kroz jačanje kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije.


Specifični ciljevi projekta su:


• poboljšanje kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije;
• unapređenje obrazovnih postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama;
• poboljšanje uključenosti djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces;
• poboljšanje nivoa svijesti zajednice o važnosti uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem na bazi jednakih mogućnosti.

Direktna ciljna grupa su nastavnici u osnovnim i srednjim školama, najmanje 125 nastavnika od kojih su većina ženskog pola.


Krajnji korisnici programa su djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, roditelji djece sa posebnim obrazovnim potrebama, osnovne i srednje škole i ostale javne ustanove koje se bave ovom ciljnom grupom.


Aktivnosti u projektu:


• koordinacija projekta;
• organizovanje obuka za nastavnike u osnovnim i srednjim školama u 5 gradova na sjeveru Crne Gore;
• realizacija obuka za nastavnike u osnovnim i srednjim školama u 5 gradova na sjeveru Crne Gore;
• medijska kampanja o značaju edukovanja nastavnog kadra i uvodjenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

Sve aktivnosti projekta biće realizovane na sjeveru Crne Gore u gradovima: Bijelo Polje, Rožaje, Berane, Plav i Mojkovac.


Očekivani rezulatati:


• projekat će doprinjeti dugoročno poboljšanju obrazovne politike u Crnoj Gori i pristupa obrazovanju djeci sa posebnim obrazovnim potrebama na bazi jednakih mogućnosti;
• 25 nastavnika u osnovnim i srednjim školama poboljšalo svoje kompentencije o upotrebi asistivne tehnologije;
• djeca sa posebnim obrazovnim potrebama iz osnovnih i srednjih škola iz 5 gradova sa sjevera Crne Gore imaju bolja obrazovna postignuća.


NOVOSTI# Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije - Rožaje (21. i 22.12.2019. godine)

U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 21. i 22.12.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, u Rožajama za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Poboljšanjem kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije, unapređuju se obrazovna postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama, poboljšava se uključenosti djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces kao i nivo svijesti zajednice o važnosti uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem na bazi jednakih mogućnosti.

# „Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola“ (14. i 15.12.2019. godine)

14. i 15.12.2019. godine u Pljevljima je realizovana obuka: „Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“, u okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Ova obuka akreditovana je kod Zavoda za školstvo.

U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola u Pljevljima.

Razvijanjem znanja i vještina nastavnika u pružanju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u korišćenju asistivne tehnologije direktno se povećavaju šanse djece sa posebnim obrazovnim potrebama na kvalitetno obrazovanje, koje kao ravnopravni članovi društva i zaslužuju. Dodatnim edukovanjem nastavnog kadra direktno se povećava kvalitet nastave, stepen ostvarenja inkluzije na nivou vaspitno-obrazovne ustanove.

Facebook
Članak objavljen na fejsbuku

RTPV


# Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola (16. i 17.11.2019, Plav)

U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka namjenjena nastavnicima osnovnih i srednjih škola za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

# Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola (26. i 27.10.2019, Berane)

U okviru projekta „Primjena asistivne tehnologije u školama“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Razvijanjem znanja i vještina nastavnika u pružanju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u korišćenju asistivne tehnologije direktno se povećavaju šanse djece sa posebnim obrazovnim potrebama na kvalitetno obrazovanje, koje kao ravnopravni članovi društva i zaslužuju. Dodatnim edukovanjem nastavnog kadra direktno se povećava kvalitet nastave, stepen ostvarenja inkluzije na nivou vaspitno - obrazovne ustanove.

# Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije (25. i 26.05.2019)

U okviru projekta "Primjena asistivne tehnologije u školama" koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 25. i 26.05.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, u Mojkovcu za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Poboljšanjem kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije, unapređuju se obrazovna postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama, poboljšava se uključenost djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces kao i nivo svijesti zajednice o važnosti uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem na bazi jednakih mogućnosti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


# Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije

U okviru projekta "Primjena asistivne tehnologije u školama" koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 20. i 21.04.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asisitvine tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama u Bijelom Polju za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Obuka se realizovala po akreditovanom programu kod Zavoda za školstvo Crne Gore i svi polaznici će dobiti sertifikat.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu