PROJEKAT - „RANA INTERVENCIJA – SENZORNA INTEGRACIJA I UPOTREBA METODE MUZIKO-TERAPIJE U CILJU POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U PLJEVLJIMA“
Opština Pljevlja

Donator: Opština Pljevlja

Vrijednost projekta: 3.616 €

Period realizacije projekta: 4 mjesecaOpšti cilj projekta:


• Poboljšanje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške rane intervencije.

Specifični ciljevi projekta:


• Razvijanje senzorne integracije djece sa smetnjama u razvoju;
• Unaprijeđenje sposobnosti izražavanja i komunikacije djece sa govorno-jezičkim smetnjama upotrebom metode muziko-terapije;
• Podizanje nivoa svijesti zajednice o važnosti rane intervencije za djecu sa smetnjama u razvoju;
• Razvoj usluga podrške rane intervencije;
• Jačanje okruženja za odgovor na potrebe svakog djeteta na bazi jednakih mogućnosti ;
• Unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija zaposlenih za adekvatno pružanje podrške djeci sa smetnjma a u razvoju kroz usluge podrške rane intervencije u zajednici.

Direktne ciljne gupe:


10 djece sa smetnjama u razvoju

Indirektne ciljne grupe:


• mladi sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom iz Pljevalja;
• roditelji i porodice djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja;
• mediji ;
• lokalna zajednica.

Aktivnosti u projektu:


• Koordinacija projekta
• Pružanje podrške rane intervencije za razvoj senzorne integracije djece sa smetnjama u razvoju
• Servis usluge muziko-terapije za djecu sa smetnjama u razvoju
• Medijska promocija značaja korišćenja muziko-terapije u razvoju govora i pružanja podrške rane intervencije u zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju

Sve projektne aktivnosti realizuju se na teritoriji opštine Pljevlja.Dugoročni rezulatati:


• Razvoj i poboljšanje senzorne integracije djece sa smetnjama u razvoju i poboljšanje kvaliteta njihovog života
• Istraživanje i razvoj načina izražavanja i komunikacije djece sa govorno- jezičkim smetnjama primjenom metode muziko-terapije
• Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja podrške rane intervencije djeci sa smetnjama u razvoju

Kratkoročni rezulatati:


• 1 stručni radnik angažovan u servisu podrške rane intervencije
• 10 djece sa smetnjama u razvoju poboljšava svoje senzorne vještine
• 10 djece sa smetnjama u razvoju jača stepen tolerancije na frustracije
• 2 stručna radnika angažovana u servisu usluge muziko-terapije
• 10 djece sa govorno-jezičkim smetnjama jača svoje kapacitete
• 10 djece sa govorno-jezičkim smetnjama istražuje način za izražavanje i komunikaciju


NOVOSTI# Osnovni elementi muziko terapije - Orfov instrumentarijum

Primjena osnovnih elemenata muziko terapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, kao jedna od aktivnosti projekta „Rana intervencija – senzorna integracija i upotreba metode muziko-terapije u cilju poboljšanja kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržala Opština Pljevlja.