PROJEKAT - „PODRŽI INKLUZIJU - DIGITALIZUJ SVIJET DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU“
Projekat Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ pobijedio je na Telekomovom konkursu “Za svako dobro”.


NVU „Zračak Nade“ je apliciralo sa projektom „Podrži inkluziju - digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“.

Vrijednost projekta: 5 480,00 €

Period realizacije projekta: 01.01.2019 - 30.09.2019.


Glavni cilj projekta je obezbjeđivanje većeg stepena socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz korištenje asistivne tehnologije u obrazovnom procesu.


Specifični ciljevi projekta su:


• povećanje znanja iz oblasti informacionih tehnologija 35 djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
• poboljšanje sposobnosti 35 djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
• povećanje znanja iz oblasti asisitvne tehnogija 20 nastavnika i vaspitača iz vrtića i osnovnih škola;
• povećanje znanja znanja iz oblasti informacionih tehnologija 50 djece iz vrtića; povećanje znanja znanja iz oblasti informacionih tehnologija 120 djece iz osnovnih škola;
• povećanje nivoa međusektorske saradnje između nevladinog sektora i javnih ustanova iz obrazovanja i socijalne zaštite;
• unapređenje kvaliteta života 35 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i podizanje nivoa svijesti zajednice o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Konkurs je organizovao Crnogorski Telekom i nagradio još pet projekata sa ukupuno 30.000 eura. “Za svako dobro” je Telekomova dugoročna inicijativa u oblasti društvene odgovornosti, koja se realizuje već pet godina. Konkursom je podržano ukupno 29 projekta od posebne važnosti za zajednicu, donacijama u iznosu od 150.000 eura. Najvažniji kriterijumi u vrednovanju projekata od strane komisije su relevantnost i dobrobit za zajednicu, aktuelnost i kvalitet projekta (inovativnost, izvodljivost i održivost).


Uspješnom realizacijom navedenih aktivnosti očekujemo da ćemo postići ostvarenje strateškog rezultata - Unaprijeđen kvalitet usluge Poludnevnog boravka za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u dijelu uvođenja asistivne tehnologije u rad sa djecom sa smetnjama u razvoju.NOVOSTI# Nabavka tableta i softvera

U okviru projekta "Podrži inkluziju-digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju" koji je finansijski podržao Crnogorski telekom, nabavili smo 5 tableta i to za četiri osnovne škole: OŠ "Boško Buha", OŠ "Ristan Pavlović", OŠ "Salko Aljković", OŠ "Mihailo Žugić" Odzak i vrtić "Eko Bajka".

Na svim tabletima je instaliran softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Sofver sadrži 6 softverskih komponenti uz pomoć kojih će djeca moći da uče matematiku, pisanje, čitanje i crtanje, moći će lakše da razvijaju govor i jezik, kao i da uče vještine neophodne za svakodnevni život. To su: „Azbuka“, „Matematika“, „Pričalica“, „Računarko“, „Učilica“ i „Crtanje“. Uz pomoć hardvera i softvera djeca će moći da obavljaju aktivnosti koje inače ne bi mogli da obave ili će lakše obavljati ono što im je do sada bilo otežano, razvijaće komunikacione sposobnosti i učestvovati u aktivnostima zajednice. Tableti sa softverom će se koristiti u školama kao podrška sticanju školskih znanja za djecu sa smetnjama u razvoju koja pohađaju redovni obrazovni proces, ali se mogu koristiti i za sticanje školskih znanja za tipičnu djecu koja pohađaju prvi i drugi razred osnovne škole.


# Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama (24 - 25.03.2019)

U okviru projekta „Podrži inkluziju - digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“, koji je finansijski podržao Telekom A.D. Podgorica realizovana je obuka za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Obuci su prisustvovali nastavnici, učitelji, vaspitači i stručni radnici/saradnici iz škola, vrtića, NVU „Zračak Nade“ i JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Obuka se realizovala po programu koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo. Predavači na obuci bili su dva iskusna stručnjaka iz ove oblasti.

Učesnici progama su stekli potrebna znanja o univerzalnom dizajnu i korišćenju asistivne tehnologije u svakodnevnom životu i procesu obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i znanja neophodna za uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u digitalno društvo zajedno sa svojim vršnjacima. Pored ovih znanja stekli su i znanja o upotrebi sofvera koji je razvio Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom Pljevlja, a koji mogu da koriste, osim djece sa posebnim obrazvonim potrebama, učenici do III razreda osnovne škole i na taj način lakše usvajaju školska znanja i od ranog uzrasta se uključuju u digitalne tokove.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu# Rad defektologa - obuka na prilagođenim računarima

Aktivnosti koje su u toku su "Obuka za rad na prilagođenim računarima i upotreba asistivne tehnogije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju" i Rad Internet kluba.

Udruženje „Zračak Nade“ na raspolaganju ima sredstva asistivne tehnologije iz Centra za asistivnu tehnologiju koji je osnovao Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, aplikacije i sredstva koja ima u svom vlasništvu, kao i kadar obučen za upotrebu prilagođenog hardware-a i software-a. Takođe, neki elementi asistivne tehnologije su nabavljeni kroz aktivnosti u ovom projektu. Nabavljena je Mega Bee tabla, tablet računari i dr.

Na ovim radionicama djeca i mladi sa smetnjama u razvoju uče da samostalno koriste prilagođene računare, računarsku opremu i softvere, kako da koriste i da se zaštite na internetu, kako da komuniciraju i koriste internet kako bi lakše sticali školska i druga znanja. Asistivna tehnologija se koristi u individualnom i grupnom radu sa djecom sa smetnjama u razvoju kako bi unaprijedili njihove sposobnosti i znanja, ostvarili napredak u razumijevanju govora, poboljšanju koncentracije i pažnje. U Udruženje dolaze djeca sa posebnim obrazovnim potrebama koja pohađaju redovnu školu kako bi unaprijedila svoja znanja i pratila gradivo zajedno sa svojim vršnjacima. U ovu aktivnost uključeno je 20 djece sa smetnjama u razvoju, korisnika usluga Udruženja „Zračak Nade“ i 15 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama koji pohađaju nastavu po IROP-u.


# Rad Internet kluba

U rad Internet kluba uključena su djeca sa smetnjama u razvoju i volonteri Udruženja „Zračak Nade“. Internet klubom koordiniše informatičar i volonteri srednjoškolci, uz podršku stručnih radnika zaposlenih u Udruženju. Internet klub radi svakog radnog dana u periodu od 17h do 19h. U klub je uključeno 20 djece sa smetnjama u razvoju i volontera. Zajedno sa volonterima, djeca i mladi sa smetnjama u razvoju istražuju najnovije teme i dešavanja kod nas i u svijetu, rade na zajedničkim aktivnostima, organizuju druženja, razgovore i predavanja na različite teme i na taj način se kvalitetnije i lakše uključuju u digitalno društvo.