PROJEKAT - „ZAPOŠLJAVANJEM DO JEDNAKOSTI“NVU „Zračak Nade“ realizuje projekat pod nazivom „Zapošljavanjem do jednakosti“. Partner na projektu je DOO „Riznica“.


Donator: ZZZCG – Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom


Period realizacije: 06.07.2017 - 15.03.2018. godine


O PROJEKTU (kliknuti)NOVOSTI


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ je 10.10.2017. godine u 17h organizovano polaganje za zanimanje pomoćni grafički tehničar za pripremu štampe za 7 lica sa invaliditetom. Polaganje se sastojalo od dvije vježbe na računaru i na ovaj način su ispitivač i članovi komisije napravili procjenu i donijeli konačne ocjene o tome koliko su obučena lica sa invaliditetom ovladala znanjima i vještinama iz prethodno realizovane jednomjesečne obuke.
Komisiju za polaganje su sačinjavali jedan predstavnik Srednje stručne škole Pljevlja, jedan predstavnik ZZZCG – Biro rada Pljevlja i predstavnik NVU „Zračak Nade“. Lica sa invaliditetom su uspješno završila polaganje i Srednja stručna škola Pljevlja, kao licencirani izvođač, će izdati sertifikate polaznicima. Lica sa invaliditetom su prethodno završila obuku za zanimanje pomoćni grafički tehničar pripreme za štampu po prilagođenom programu u trajanju od 132 sata.

PV PORTAL, 13.10.2017. godine
Polaganje u okviru projekta „Zapošljavanjem do jednakosti“

RTPV, Pljevaljska hronika, 11.10.2017. godine [izvor RTPV]


Realizacija četvrte projektne aktivnosti - jednomjesečna obuka (izvođenje programa obrazovanja za sedam lica sa invaliditetom za osposobljavanje za tehnologiju pripreme štampe kao dio programa obrazovanja prilagođeni grafički tehničar pripreme za štampu) počela je 15. avgusta 2017. godine.
Jednomjesečna obuka se izvodi u prostorijama NVU „Zračak Nade“, u štampariji koja je opremljena adekvatnim računarima i mašinama za štampu. U toku ove obuke, OSI će steći osnovna znanja i vještine iz sljedećih oblasti: Računarske konfiguracije i aparati u pripremi za štampu, Operativni sistemi i programski paketi za unos i obradu teksta, Tipografija, Štamparski elementi, Repropriprema, Reprofotografija, Aplikacije za unos i obradu slika, Elementi vektorske grafike, Aplikacije za izradu crteža, Specijalni efekti u rasterskoj i vektorskoj grafici, Modeli boja, Formati datoteka, Importovanje i eksportovanje teksta, Fotografija i crteži, Elektronska montaža strane, Elektronska montaža tabaka, Principi rada uređaja u reprodukcionoj tehnici.

PV PORTAL, 08.09.2017. godine
Zapošljavanjem do jednakosti - informacije o projektu

PV PORTAL, 29.08.2017. godine
Zapošljavanjem do jednakosti - informacije o projektu