PROJEKAT - „PERSONALNI ASISTENTI ZA POMOĆ U KUĆI I U UDRUŽENJU DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU“Donator: ZZZCG


O PROJEKTU (kliknuti)NOVOSTI


13.04 - 12.08.2016. godine
• angažovana tri lica sa evidencije teže zapošljivih lica Biroa rada Pljevlja

13.08 - 12.11.2016. godine
• angažovana tri lica sa evidencije teže zapošljivih lica Biroa rada Pljevlja