PROJEKAT - „PERSONALNI ASISTENTI ZA POMOĆ U UDRUŽENJU DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU“Donator: ZZZCG


Vrijednost projekta: 7 434,00 €


O PROJEKTU (kliknuti)NOVOSTI


05.07 - 04.11.2017. godine
• angažovano šest lica sa evidencije teže zapošljivih lica Biroa rada Pljevlja

10.07 - 09.11.2017. godine
• angažovano jedno lice sa evidencije teže zapošljivih lica Biroa rada Pljevlja