PROJEKAT - „PERSONALNI ASISTENTI ZA PODRŠKU DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U UDRUŽENJU ZRAČAK NADE“Donator: ZZZCG


Početak realizacije projekta je 30.03.2018. godine i trajaće 4 mjeseca. U okviru ovog projekta je angažovano 11 lica sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja.


Vrijednost projekta: 11 682,00 €


O PROJEKTU (kliknuti)NOVOSTI


# Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG – Biro rada Pljevlja

Dana 04. juna 2018. godine predstavnice ZZZCG – Biroa rada Pljevlja, g-đa Nada Beljkaš i g-đa Ševala Gec su bile u monitoring posjeti NVU „Zračak Nade“. Monitoring posjeta je vezana za realizaciju Javnog rada Personalni asistent za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju Zračak Nade Pljevlja.

Tokom posjete predstavnice su razgovarale sa zaposlenima u NVU „Zračak Nade“, koji su učesnici Javnog rada koji je podržao ZZZ CG.

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je 30.03.2018. godine počelo sa realizacijom Javnog rada Personalni asistent za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju Zračak Nade Pljevlja, koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Javni rad se izvodi planiranom dinamikom. U okviru Javnog rada zaposleno je 11 lica sa evidencije nezaposlenih. Period realizacije Javnog rada je četiri mjeseca.

U okviru Javnog rada zaposleni su različiti profili zanimanja (fizioterapeuti, defektolog, pedagog, informatičar, socijalni radnik i njegovateljice ) koja su neophodni za podršku i rad Udruženja, kako bi djeca i omladina sa smetnjama u razvoju mogla da napreduju i kako bi im se poboljšao kvalitet života u skladu sa njihovim očuvanim sposobnostima. Stručni kadar sa djecom radi individualno i grupno i vidan je napredak kod svakog djeteta.

Saradnja sa Birom rada je na jako visokom nivou, i u toku realizacije ukoliko dodje do problema kontaktiramo Biro rada Pljevlja u cilju adekvatnog prevazilaženja problema.

U toku posjete teme razgovara bile su zadovoljstvo angažovanih kroz ovaj Javni rad, eventualne prepreke i nesuglasice kao i zadovoljstvo i napredak djece i omladine sa smetnjama u razvoju, korisnika iz NVU „Zračak Nade“. Obje strane su izrazile zadovoljstvo efektima Javnog rada.

Predstavnice Biroa rada su upoznate sa radom personalnih asistenata i dogovorena je saradnja i u narednom periodu. Ovim putem se zahvaljujemo ZZZCG – Birou rada Pljevlja koji već dugi niz godina prepoznaju potrebe djece i omladine sa smetnjama u razvoju i finansijski podržavaju rad NVU „Zračak Nade“, a samim tim i doprinose ostvarenju procesa socijalne inkluzije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu.