PROJEKAT - „PERSONALNI ASISTENTI ZA PODRŠKU DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U UDRŽENJU I CENTRU“Donator: ZZZCG


Početak realizacije projekta je 13.05.2019. godine i trajaće 4 mjeseca. U okviru ovog projekta su angažovana 4 lica sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja.


Vrijednost projekta: 6 433,80 €


O PROJEKTU (kliknuti)NOVOSTI


# Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG – Biro rada Pljevlja

Dana 04. jula 2019. godine predstavnik ZZZCG–Biroa rada Pljevlja, g-din Aldin Kordić savjetnik za aktivne politike zapošljavanja, bio je u monitoring posjeti NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Monitoring posjeta je vezana za realizaciju Javnog rada „Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju i Centru“.

Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je 13.05.2019. godine počelo sa realizacijom Javnog rada „Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju i Centru“ koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Partner u realizaciji ovog Javnog rada je JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Javni rad se izvodi planiranom dinamikom. U okviru Javnog rada zaposlena su 4 lica sa evidencije nezaposlenih. Period realizacije Javnog rada je četiri mjeseca. Javni rad kako smo naveli realizuje NVU „Zračak Nade“, 4 personalna asistenata obavljaju svoj radni angažman u Udruženju „Zračak Nade“ i u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja koji su partneri na projektu.Tokom posjete predstavnik ZZZCG Biro rada-Pljevlja je sa zaposlenima u NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja razgovarao o zadovoljstvu angažovanih kroz ovaj Javni rad, eventualnim preprekama i nesuglasicama kao i o zadovoljstvu i napretku djece i omladine sa smetnjama u razvoju, korisnika iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Obje strane su izrazile zadovoljstvo efektima Javnog rada.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu