PROJEKAT - „Socijalni servisi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je krenuo sa realizacijom projekta „Socijalni servisi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“.


Donator: Vlada Crne Gore, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Vrijeme realizacije: 01.01.2012. - 01.11.2012.


Decentralizacija socijalnih servisa je važan element strategije unaprjeđenja kvaliteta usluga, jer je decentralizacija u ovoj oblasti usklađena sa najboljim evropskim praksama spuštanja resursa i odlučivanja na lokalnom nivou gdje se potrebe mogu najbolje prepoznati i zadovoljiti. Naše udruženje već duži vremenski period radi na razvoju socijalnih servisa namijenjenih djeci i omladini sa smetnjama u razvoju.

 

O PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI: