PROJEKAT - „Nastavak rada socijalnih servisa za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“NVU roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ je nastavilo realizaciju projekta „Socijalni servisi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“.


Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu

Vrijeme realizacije: 01.02.2013 - 01.02.2014.


Decentralizacija socijalnih servisa je važan element strategije unaprjeđenja kvaliteta usluga, jer je decentralizacija u ovoj oblasti usklađena sa najboljim evropskim praksama spuštanja resursa i odlučivanja na lokalnom nivou gdje se potrebe mogu najbolje prepoznati i zadovoljiti. Naše udruženje već duži vremenski period radi na razvoju socijalnih servisa namijenjenih djeci i omladini sa smetnjama u razvoju.

 


CILJ PROJEKTA:

Podrška razvoju socijalne inkluzije

Potciljevi:

• Poboljšanje rada socijalnih servisa na lokalnom nivou
• Poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou
• Poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju
• Poboljšanje zapošljavanja omladinaca sa smetnjama u razvoju koji se ne mogu zaposliti na slobodnom tržištu rada
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i omladine sa smetnjama u razvoju

AKTIVNOSTI:

* Rad servisa Poludnevnog boravka

U Poludnevnom boravku sa djecom su radili učiteljica, defektolog, fizioterapeut, psiholog, radni terapeut i logoped. Sa djecom se radilo na osnovu Individualnih planova podrške. U izradi individualnih planova za svako dijete procijenila se oblast u kojoj je potrebna podrška: grube motorne vještine, fine motorne vještine, grafo-motorne vještine, govorno-jezičke sposobnosti, kognitivne sposobnosti, lična samostalnost, socijalno-emocionalni razvoj i vaspitno-obrazovni plan i program.

Poludnevni boravak je radio četiri sata svakim radnim danom od 16 do 20 sati.* Prilagođeni prevoz* Rad servisa u kome su bili zaposleni omladinci sa smetnjama u razvoju - ŠtamparijaCILJEVI KOJE SMO REALIZOVALI:

• poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou;
• poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju;
• poboljšanje zapošljavanja omladinaca sa smetnjama u razvoju, koji se ne mogu zaposliti na slobodnom tržištu rada;
• medijsko praćenje i predstavljane projekta.