PROJEKAT - „POLUDNEVNI BORAVAK - SOCIJALNI SERVIS PODRŠKE ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U PLJEVLJIMA - NASTAVAK “Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Vrijeme realizacije: 01.01.2015 - 01.09.2015.CILJ PROJEKTA:

Podrška razvoju socijalne inkluzije

Projektom smo obezbjedili rad dva servisa:


1. Rad servisa poludnevnog boravka

Sa djecom u Poludnevnom boravku rade učitelj/ica, defektolog, fizioterapeut, psiholog, radni terapeut i logoped. Stručni tim radi sa djecom na osnovu Individualnih planova podrške za svako dijete. U izradi individualnih planova za svako dijete procijenjena je oblast u kojoj mu je potrebna podrška: grube motorne vještine, fine motorne vještine, grafo-motorne vještine, govorno-jezičke sposobnosti, kognitivne sposobnosti, lična samostalnost, socijalno-emocionalni razvoj i vaspitno-obrazovni plan i program.

Poludnevni boravak je radio četiri sata svakim radnim danom od 16 do 20 sati.

2. Rad prilagođenog prevoza kao servisa podrške

Pošto naše Udruženje posjeduje specijalizovani kombi za prevoz djece i omladine sa smetnjama u razvoju od kuće/škole do Udruženja i nazad. Ovim servisom smo direktno uticali na povećanje broja djece sa smetnjama u razvoju, koja imaju mogućnost da redovnije dolaze i u školu i u Udruženje i svakako njihove porodice su znatno finansijski rasterećene.

Prevoz je organizovan od kuće do Udruženja ili škole i nazad.