PROJEKAT - „POLUDNEVNI BORAVAK I DRUGI SOCIJALNI SERVISI PODRŠKE ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U PLJEVLJIMA - NASTAVAK“Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

Vrijeme realizacije: 01.01.2016 - 31.12.2016.CILJ PROJEKTA:

Podrška razvoju socijalne inkluzije

PODCILJEVI PROJEKTA:

• Poboljšanje usluga za podršku životu u zajednici na lokalnom nivou
• Poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou
• Poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i omladine sa smetnjama u razvoju


AKTIVNOSTI:

1. Rad servisa poludnevnog boravka

U Poludnevnom boravku sa djecom rade učiteljica, vaspitačica, defektolog, fizioterapeut, psiholog, radni terapeut i logoped. Sa djecom se radi na osnovu individualnih planova podrške. U izradi individualnih planova za svako dijete procijenila se oblast u kojoj je potrebna podrška: grube motorne vještine, fine motorne vještine, grafo-motorne vještine, govorno-jezičke sposobnosti, kognitivne sposobnosti, lična samostalnost, socijalno-emocionalni razvoj i vaspitno-obrazovni plan i program.

Poludnevni boravak radi četiri sata svakim radnim danom od 16 do 20 sati.


2. Funkcionisanje usluge prilagodjenog prevoza za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Udruženje posjeduje specijalizovani kombi za prevoz djece i omladine sa smetnjama u razvoju od kuće/škole do Udruženja i nazad. Ovim servisom direktno utičemo na povećanje broja djece sa smetnjama u razvoju, koja imaju mogućnost da redovnije dolaze i u školu i u Udruženje i svakako na njihove porodice koje su znatno finansijski rasterećene.

Prevoz je organizovan svim radnim danima od kuće do Udruženja ili škole i nazad.