PROJEKAT


Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens


NVO Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja učestvuje kao partner na projektu Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens, čiji je vođa organizacija Asocijacija za promociju inkluzije Srbije.


U septembru 2015. godine, Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije započela je realizaciju projekta “Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ u partnerstvu sa organizacijama iz 7 zemalja: Srbija (Centar za orijentaciju društva-COD, Udruženje “Na pola puta” iz Pančeva, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha “11. maj” iz Jagodine, Udruženje sa mentalnim invaliditetom iz Niša, Inkluzivni centar iz Novog Sada), Italija (Istituto Regionale Rittmeyer Per i Ciechi Di Trieste), Slovenija (Zavod za gluve i nagluve iz Ljubljane), Hrvatska (Osnovna škola “Josip Matoš” iz Vukovara), Crna Gora (Asocijacija roditelja dece sa invaliditetom “Zračak nade” iz Pljevalja), bivša jugoslovenska republika Makedonija (Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom iz Skoplja) i Bosna i Hercegovina (Ustanova za brazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” iz Banja Luke).

Cilj projekta je da doprinese punoj integraciji i građanskom učešću osoba sa invaliditetom u društvu, u skladu sa evropskim vrijednostima i principima.

Specifični cilj je da se razvije model sveobuhvatnog osnaživanja osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim invaliditetom, kako bi mogli da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju inkluzivnog demokratksog društva i da utiču na procese donošenja politika na nacionalnom i evropskom nivou.

Projekat će koristiti iskustva i znanja iz oblasti inkluzije i građanskog osnaživanja osoba sa invaliditetom širom zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo, u cilju jačanja demokratskog učešća svih građana, uključujući one koji su na marginama društva. Preciznije, projekat je fokusiran na organizovanje edukativnih radionica, debata i dijaloga za i među osobama sa invaliditetom u 7 zemalja (Srbija, Italija Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, bivša jugoslovenska republika Makedonija i Bosna i Hercegovina), uključujući pružaoce usluga i samozastupnika osoba sa intelektualnim invaliditetom u vezi sa samozastupanjem, volontiranjem, integracijom u zapošljavanju i socijalnim preduzetništvom.

Sve tematske oblasti biće obrađene kroz razmjenu primjera dobre prakse iz svih zemalja učesnica, istražujući preduslove i moguće puteve da se dobre prakse iz svih partnerskih zemalja međusobno razmjenjuju. Jaka transnacionalna komponenta projekta ogledaće se u jednakoj zastupljenosti pružaoca usluga i osoba sa invaliditetom u svim projektnim aktivnostima iz svih zemalja članica.

Projekat traje godinu dana i finansira ga EU kroz program Evropa za građane i građanke.


Za više informacija o projektu možete posjetiti i zvanični sajt Asocijacije za promovisanje inkluzije i facebook stranu posvećenu projektu.


 

O PROJEKTUKALENDAR DOGAĐAJAAKTIVNOSTI ZRAČKA NADE U OKVIRU PROJEKTA

 

NOVOSTI:


12. oktobar 2016. god.

Vodič za samozastupanje i socijalnu inkluziju možete preuzeti ovdje.

Guide for self-advocacy and social inclusion could be found here.


11. oktobar 2016. god.

Ovdje možete pronaći spisak realizovanih aktivnosti u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ sa kratkim opisom svake od njih.

Here you can find the list of implemented activities under the project „Towards European values – persons with disabilities as equal citizens“ with a brief description of each.


Na narednom snimku možete pogledati video o projektu „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ koji je realizovan tokom 2015/2016. godine kroz program Evropa za građane.

The following video about the Project „Towards European values – persons with disabilities as equal citizens“ is implemented during 2015/2016 through Europe for Citizens Programme.


8. jul 2016. god.

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Sedma projektna aktivnost – završna konferencija u okviru projekta „Ka evropskim vrjednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, realizovana je 8. jula 2016. god. u prostorijama Inkluzivnog centra ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu, Srbija.

Na završnoj konferenciji je predstavljen model samozastupanja i socijalne inkluzije građana sa invaliditetom, proisteklog iz međusobne saradnje i primjera dobre prakse svih učesnika na projektu, kao rezultat međusobne podrške građana iz EU zemljama kandidatima.

Završnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici Asocijacije za promovisanje socijalne inkluzije Srbije i 11 partnerskih organizacija iz 7 zemalja: Inkluzivni centar ŠOSO „Milan Petrović“ iz Novog Sada, Srbija; Centar za orijentaciju društva iz Beograda, Srbija; Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva, Srbija; Udruženje sa mentalnim invaliditetom iz Niša, Srbija; Škola sa domom za učenike oštećenog sluha „11. maj“ iz Jagodine, Srbija; Regionalni Institut „Ritmajer“ iz Trsta, Italija; Osnovna škola „Josip Matoš“ iz Vukovara, Hrvatska; Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina; Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom „Poraka“ iz Skoplja, Makedonija; NVU „Zračak Nade“ iz Pljevalja, Crna Gora i Zavod za gluve i nagluve iz Ljubljane, Slovenija, kao i predstavnici Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Na konferenciji su predstavljene aktivnosti svih partnerskih organizacija u okviru projekta, kao i glavni rezultati projekta u organizacijama i njihovim lokalnim zajednicama (Prezentacija Zračka nade).


27 – 29. maj 2016. god.

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Šesta projektna aktivnost – trening pod nazivom „Debata o socijalnom preduzetništvu“, u okviru projekta „Ka evropskim vrjednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, realizovana je u periodu od 27. do 29. maja 2016. god. u Ohridu, Makedonija. Trodnevni trening iz oblasti razvoja socijalnog preduzetništva sadržao je sjledeće teme:

- - Uvod u socijalno preduzetništvo (Neven Marinković, Smart Kolektiv);

- - Socijalno preduzetništvo u Srbiji i EU, stanje, pravni okviri i primjeri (Neven Marinković, Smart Kolektiv);

- - Primjeri iz prakse – rad u grupama, ideje za pokretanje socijalnih preduzeća (Neven Marinković, Smart Kolektiv);

- - Predstavljanje ideja, analiza, grupna diskusija, zaključci (Neven Marinković, Smart Kolektiv);

- - Socijalno preduzetništvo – iskustva iz Makedonije (Dušan Тоmšik, Ministarstvo za trud i socijalnu politiku Makedonije);

- - Razvoj socijalnog preduzeća (Anica Spasov, Naša Kuća);

- - Iskustva sa studijske posjete Japanu (Anica Spasov, Naša Kuća);

- - Predstavljanje socijalnog preduzeća IK studio, model dobre prakse (Jovan Marković, OŠ Milan Petrović).

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 30 učesnika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i domaćinske organizacije Poraka iz Makedonije kao i predstavnici Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Cjelokupan rad organizovan je po principu izlaganja prezentacija i slikovitog prikaza šema i koraka u planiranju i realizaciji proizvodnje namjenskih proizvoda sa ciljem ostvarivanja profita, ali i socijalne misije ovih preduzeća. Obuka je podstakla i diskusiju vezanu za zakonsku regulativu iz ove oblasti i otvorila mnoštvo ideja za razvoj socijalnog preduzetništva.

Cilj treninga je bio upoznavanje i osnaživanje učesnika za razvijanje socijalnog preduzetništva (udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela) kao mogućnosti radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih kategorija. Postignut je visok nivo interakcije, razmjene ideja i širenja partnerskih kontakata sa ciljem kvalitetnije realizacije projektnih ideja iz ove oblasti.

Treningu/radionici su prisutvovala tri stručnjaka iz NVU „Zračak Nade“.


22 – 24. april 2016. god.

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Realizacija pete projektne aktivnosti – treninga pod nazivom „Program radnog angažovanja za OSI“, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, organizovana je u Novom Sadu, Srbija.

Trodnevni trening iz oblasti radnog angažovanja OSI sadržao je sljedeće teme:

- Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

- Podrška zapošljavanju OSI;

- Prilagođavanje radnog mjesta i pristupačnost uz korišćenje asistivne tehnologije;

- Demonstracija prilagođenog radnog mjesta;

- Program radnog angažovanja – primjer dobre prakse Škole sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11.maj“, Jagodina;

- Praktičan rad u pekari – Škole sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11.maj“, Jagodina;

- Nacionalna iskustva u obrazovanju i profesionalnom osposobljavanju OSI;

- Rad u poljoprivrednim radionicama za korisnike – prezentacije;

- Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova;

- Prezentacija Radnog centra ŠOSO Milan Petrović;

- Prezentacija poljoprivrednih radionica, ŠOSO Milan Petrović;

- Primjer međunarodne saradnje, ŠOSO Milan Petrović;

- Prezentacija radionice za reciklažu papira;

- Praktičan rad u radionici za reciklažu papira;

- Nacionalna iskustva – Društveno odgovorno poslovanje u procesu podrške OSI.

Treningu su prisutvovali stručni radnici i korisnici – osobe sa invaliditetom. Pored Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije kao nosioca projekta (6 predstavnika), skupu su prisustvovali: (Srbija) Škola sa domom za učenike oštećenog sluha „11. maj“ iz Jagodine (3 predstavnika), Udruženje sa mentalnim invaliditetom iz Niša (4 predstavnika) i Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva (4 predstavnika); (Italija) Regionalni Institut Ritmajer iz Trsta (4 predstavnika; (Hrvatska) Osnovna škola „Josip Matoš“ iz Vukovara (4 predstavnika); (Bosna i Hercegovina) Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ iz Banja Luke (3 predstavnika); (Makedonija) Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom iz Skoplja (4 predstavnika); (Crna Gora) – Asocijacija roditelja dece sa invaliditetom „Zračak nade“ iz Pljevalja (4 predstavnika); (Slovenija) Zavod za gluve i nagluve iz Ljubljane (4 predstavnika).

Inkluzivni centar „Dr Milan Petrović“ iz Novog Sada (4 predstavnika) imao je ulogu domaćina skupa i sjajno ugostio sve prisutne, prvenstveno u profesionalnom smislu, pokazujući sve resurse i iskustva vezana za temu „radno angažovanje“. Pored zvanična četiri učesnika, ispred Inkluzivnog centra je bilo uključeno još mnogo učesnika, kako stručnih radnika, tako i korisnika, budući da je skup održan u njihovom gradu. Inkluzivni centar „Dr Milan Petrović“ je ovom skupu dao poseban doprinos kroz prezentovanje svog rada i iskustva, a posebno kroz obilazak radnih centara i praktično oprobavanje korisnika u raznim poslovima.

Pored učesnika ispred partnerskih organizacijana projektu, skup je uveličala i gospođa Jasmina Stanić, koja se u ulozi trenera pojavila ispred Pokrajinskog zavoda za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost.

Ukupan broj učesnika ovog skupa je 50.

Cjelokupan rad organizovan je po principu izlaganja prezentacija, razmjene praktičnih iskustava i ciljanih radionica kroz rad u malim grupama, kako korisnika i stručnih radnika zajedno, tako i ciljanih radionica usmjerenih posebno na korisnike u skladu sa tematikom.

Cilj treninga je bio upoznavanje primjera dobre prakse u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama, često lišenih poslovne sposobnosti i isključenih iz otvorenog tržišta rada. Program se zasniva na pilotiranom, testiranom i odobrenom programu radnog angažovanja od strane projektnih partnera iz Srbije, a koji je akreditovan od strane Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu.


18-20.03.2016. godine

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Realizacija četvrte projektne aktivnosti – radionice/treninga pod nazivom “Vršnjačka podrška i implementacija usluge”, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, organizovana je u periodu od 18. do 20. marta 2016. u Beogradu, Srbija.

Trodnevni trening iz oblasti vršnjačke podrške i implementacije usluge održan je kroz saradnju API Srbije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a sadržao je sljedeće teme:

- Održive socijalne usluge u zajednici

- Potrebe i resursi

- Kvalitet socijalne usluge

- Upravljanje lokalnim socijalnim uslugama

- Planiranje kao razvojna komponenta socijalne usluge

- Razvoj kadrova – unapređenje kompetencija pružalaca usluga kao preduslov kvaliteta usluge

- Praćenje i evaluacija usluge

- Značaj usluge Vršnjačke podrške za život u zajednici

- Od prvog kontakta do aktivne podrške – faze u pružanju usluge

- Osobe sa teškoćama kao članovi Službe podrške

- Izazovi u radu i kako ih prevazići

Treningu/radionici su zajedno prisutvovali stručni radnici i korisnici – osobe sa invaliditetom. Pored Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije kao nosioca projekta (7 predstavnika), skupu su prisustvovali: Srbija – Škola sa domom za učenike oštećenog sluha “11. maj” iz Jagodine (3 predstavnika), Udruženje sa mentalnim invaliditetom iz Niša (4 predstavnika), Inkluzivni centar “Dr. Milan Petrović” iz Novog Sada (4 predstavnika) i Udruženje “Na pola puta” iz Pančeva (4 predstavnika); Italija – Regionalni Institut Ritmajer iz Trsta (4 predstavnika; Hrvatska – Osnovna škola “Josip Matoš” iz Vukovara (4 predstavnika); Bosna i Hercegovina – Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno– edukativni centar” iz Banja Luke (2 predstavnika); Makedonija – Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom iz Skoplja (4 predstavnika); Crna Gora – Asocijacija roditelja dece sa invaliditetom “Zračak nade” iz Pljevalja (4 predstavnika); što je ukupno 40 učesnika.

Cjelokupan rad organizovan je po principu izlaganja prezentacija, razmjene praktičnih iskustava i ciljanih radionica kroz rad u malim grupama, kako korisnika i stručnih radnika zajedno, tako i ciljanih radionica usmjerenih posebno na korisnike u skladu sa tematikom.

Cilj treninga je bio upoznavanje i osnaživanje učesnika za razvijanje i implementacije usluge vršnjačke podrške kao inovativnog pristupa u okviru kojeg se osobe sa invaliditetom kroz sticanje potrebnih vještina i znanja osnažuju za pružanje podrške svojim vršnjacima i starim osobama u lokalnoj zajednici. Istraženi su praksa i izazovi vršnjačke podrške, a osobe sa invaliditetom – korisnici API Srbije, su imali priliku da predstave svoje iskustvo kao iskusni pružaoci usluge.

Tokom rada postignut je visok nivo interakcije i razmjene ideja. Projekat traje godinu dana i finansira ga EU kroz program Evropa za građane i građanke.


Slobodne aktivnosti korisnika

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Slobodne aktivnosti korisnika tokom realizacije četvrte projektne aktivnosti– radionice/treninga pod nazivom “Vršnjačka podrška i implementacija usluge”, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, u periodu od 18. do 20. marta 2016. u Beogradu, Srbija.

Korisnici su imali priliku da obiđu turističke znamenitosti Beograda, posjete Beogradski Zoo vrt, izađu na druženje u obližnji Mekdonalds, uživaju u gitari na žurci u jednoj od zajednica stanovanja API Srbije sa novostečenim drugarima – korisnicima API Srbije. Evo djelića atmosfere.


11-13.12.2015. godine

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

NVO "Zračak Nade" kao partner na projektu "Towards European Values-Persons with Disabilities as Egual Citizens" čiji je vođa API-Asocijacija za promociju inkluzije Srbija sa dva predstavnika je učestvovala u realizaciji treće aktivnosti. Treći sastanak svih organizacija učesnica u projektu organizovan je u Vukovaru-Hrvatska. Tema trodnevnog treninga bila je “Volonterizam kao sredstvo uključivanja osoba sa invaliditetom”.

Edukaciji je prisustvovalo 14-oro učesnika iz Srbije, dvoje iz Makedonije, dvoje iz Crne Gore, dvoje iz Bosne i Hercegovine, četvoro iz Slovenije i petoro iz domaćinske organizacije iz Hrvatske. Cjelokupan rad organizovan je po principu izlaganja prezentacija, razmjene praktičnih iskustava i ciljanih radionica.

Projekat traje godinu dana i finansira ga EU kroz program Evropa za građane i građanke.


23-25.10.2015. godine

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Drugi dio druge projektne aktivnosti–treninga pod nazivom “Samozastupanje u javnosti”, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima–osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, organizovan je u periodu od 23–25. oktobra u Sisevcu.

Trećem sastanku projektnih partnera, odnosno edukaciji, prisustvovala su po najmanje dva predstavnika svih partnerskih organizacija, tj. stručni radnik i osoba sa invaliditetom, ukupno 34 učesnika. Pored Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije kao nosioca projekta i Centra za orijentaciju društva kao glavnog partnera, sastanku su prisustvovali: Regionalni Institut Ritmajer iz Trsta, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha “11. maj” iz Jagodine, Udruženje sa mentalnim invaliditetom iz Niša, Inkluzivni centar “Dr. Milan Petrović” iz Novog Sada, Osnovna škola “Josip Matoš” iz Vukovara, Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” iz Banja Luke, Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom iz Skoplja, Zavod za gluve i nagluve iz Ljubljane, Asocijacija roditelja dece sa invaliditetom “Zračak Nade” iz Pljevalja i Udruženje “Na pola puta” iz Pančeva.


18-20.09.2015. godine

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Realizovana je druga aktivnost u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“. Drugi sastanak svih organizacija učesnica u projektu organizovan je u periodu od 18. do 20. septembra u Sisevcu, Srbija.

Trodnevni trening iz oblasti građanskih prava i samozastupanja osoba sa intelektualnim teškoćama sadržao je:

1. interpretaciju ljudskih prava osoba sa invaliditetom i modele invalidnosti sa posebnim osvrtom na promenu paradigme od medicinskog modela ka modelu invalidnosti zasnovanog na ljudskim pravima;

2. razmatranje principa ljudskih prava na kojima je zasnovana Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i njenih ključnih koncepata, kao i značajnih članova Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na praktičnu primjenu ovog važnog dokumenta; pitanje položaja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih članova društva na globalnom nivou; pitanje mogućnosti i prepreka u postizanju jednakosti u društvu;

3. predstavljanje primjera dobre prakse uključivanja korisnika u sve faze pružanja usluga podrške uz radionicu koja je imala za cilj da utvrdi modele uključivanja korisnika u sve faze pružanja usluga koji bi mogli biti primijenjeni u organizacijama iz kojih učesnici dolaze;

4. radionice koje su imale za cilj upoznavanje učesnika treninga sa samoodređenjem osoba sa intelektualnim teškoćama, načinima praktičnog rada koji podstiču samoodređenje kao osnovu za razvoj samozastupničkih vještina;

5. radionice koje su imale za cilj upoznavanje učesnika treninga sa pokretom samozastupanja osoba sa intelektualnim teškoćama, tipovima samozastupanja i modelima grupa za samozastupanje;

6. radionice koje su imale za cilj upoznavanje učesnika sa modelom ponašanja profesionalaca koji se bave samozastupanjem osoba sa intelektualnim teškoćama, senzibilizacijom okruženja i vještinama promocije građanskih prava.

Sastanku, tj. edukaciji, su prisustvovala dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ kao partnerskog udruženja. Projekat se realizuje u okviru programa Evropa za građane finansiranog od strane EU.


04-06.09.2015. godine

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Dvije predstavnice NVU Zračak nade i dva omladinca sa smetnjama u razvoju su početkom septembra učestvovali na prvom dogovornom sastanku u Trstu, gdje su prezentovane projektne aktivnosti.