PROJEKAT - „ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI BEZ DISKRIMINACIJE“
Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore


Vrijednost projekta: 27.817,00 €

Period realizacije projekta: od 21.12.2018. godine do 20.10.2019. godine (10 mjeseci)


Glavni cilj projekta je poboljšanje ostvarivanja ljudskih prava smanjenjem diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem informisanog i edukovanog okruženja i uspostavljanje adekvatne podrške za život u zajednici.


Specifični ciljevi projekta su:


• smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i OSI kroz ukazivanje na njihove potencijale;
• uklanjanje prepreka u komunikaciji koje osobama sa invaliditetom onemogućavaju slobodan pristup institucijama;
• unapređenje podrške za život u zajednici;
• smanjenje diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju u ranom uzrastu u učešću u životu zajednice;
• smanjenje diskriminacije prema osobama sa invaliditetom starijih od 27 godina i omogućavanje ostvarivanja prava na život u zajednici u servisu Stanovanje uz podršku.

Direktna ciljna grupa su:

• 15 predstavnika pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, biznis sektora, medija i NVO sektora od kojih će ravnopravno biti uključena oba pola,
• 20 predstavnika opštine, CSR, NVO i Centra za dnevni boravak,
• 50 članova zajednice,
• 20 djece sa smetnjama u razvoju,
• 10 OSI starijih od 27 godina,
• 50 roditelja djece i OSI.

Krajnji korisnici projekta su djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, odrasla lica sa invaliditetom, roditelji djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, članovi lokalne zajednice, drugi akteri (zaposleni) u sektorima koji su obuhvaćeni ovim projektom.


Aktivnosti u projektu:


• koordinacija projekta;
• organizovanje obuke za znakovni jezik za 15 učesnika u trajanju od 35 sati za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUP-a, medija, bisnis sektora, NVO sektora;
• organizovanje tribina za lokalnu zajednicu o važnosti servisa Stanovanje uz podršku;
• organizovanje dvodnevne obuke za 20 predstavnika opštine, CSR, NVU Zračak Nade, Centra za dnevni boravak za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku;
• jednodnevna obuka za korišćenje potpomognute komunikacije za 15 učesnika, predstavnika pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUP- a, medija, biznis sektora, NVO sektora;
• aktivnosti pružanja rane intervencije za djecu sa smetnjama u razvoju do 15 godina;
• pružanje obuke za lica sa intelektualnim smetnjama starija od 27 godina za svakodnevne životne aktivnosti;
• medijska kampanja o značaju edukovanja zaposlenih u različitim sektorima i implementacija antidiskriminativnih zakona u njihovom radu;
• realizacija dvije TV emisije o antidiskriminaciji.

Očekivani rezulatati:


• podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažanju prava lica sa invaliditetom, bez diskriminacije;
• praćenje implementacije preporuka iz Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN;
• omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom;
• 15 predstavnika iz zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, biznis sektora i NVO sektora proširilo svoja znanja o pravima osoba sa invaliditetom i prioritetima utvrđenim zakonima o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom i edukovano za korišćenje znakovnog jezika i potpomognute komunikacije;
• 20 predstavnika opštine, CSR, NVO i Centra za dnevni boravak edukovano o otvaranju servisa Stanovanja uz podršku;
• 50 članova zajednice edukovano o pravu OSI na samostalan život u zajednici;
• emitovane dvije emisije na lokalnoj TV stanici o antidiskriminaciji OSI;
• 20 djece sa smetnjama u razvoju poboljšalo svoje sposobnosti i olakšalo učešće u životu zajednice;
• 10 OSI starijih od 27 godina edukovano za svakodnevne životne aktivnosti;
• informisana javnost o pravima osoba sa invaliditetom i antidiskriminacionim zakonima.


NOVOSTI# Emisija Periskop RTPV (Projekat „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji funansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore)


# GRUPNE RADIONICE u okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji funansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

PV portal
Članak objavljen na PV portalu
RTPV (video)
Video objavljen na TRPV

# Emisija Periskop RTPV


# Rana intervencija

Aktivnostima pružanja rane intervencije obezbijeđuje se stručna podrška djeci sa smetnjama u razvoju tako što sa njima svakodnevno radi stručni radnk-fizioterapeut.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Dovoljan broj tretmana pruža mogućnost da djeca poboljšaju i ojačaju svoje fizičke sposobnosti.


# Tribina- Stanovanje uz podršku (14.05.2019)

14.05.2019. godine u sali Skupštine opštine Pljevlja, održala se tribina za lokalnu zajednicu na kojoj su edukatori iz Beograda mr. psihologije Jadranka Novak i dr. defektologije Dragan Lukić govorili o važnosti servisa Stanovanje uz podršku. Tribina se realizovala kao jedna od aktivnosti u projektu „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji realizuje NVU “Zračak Nade“ uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Ispred NVU “Zračka Nade“ i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja prisutne je pozdravila i predstavila projekat Svetlana Dujović. Takođe, prisutnima se obratila samostalna savjetnica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Aleksandra Popovic, koja je kao predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava bila u monitoring posjeti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu# Dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku (13-14.15.2019)

U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 13. i 14.05.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku. Edukatori na dvodnevnoj obuci bili su mr. Jadranka Novak i dr. Dragan Lukić, stručnjaci iz Beograda, sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti. Edukaciji su prisistvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad Pljevlja i Žabljak, Doma starih Pljevlja, NVO "Zračak Nade" i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja. Dvodnevna obuka se realizovala u prostorijama NVO “Zračak Nade“.

Ovom prilikom u monitoring posjetu kao predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, došla je Aleksandra Popovic, samostalna savjetnica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu# Radionica na temu proljećnih radova u vrtu (04.04.2019)

U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, predvidjenim aktivnostima pružanja rane intervencije za djecu sa teškoćama u razvoju i obuke za svakodnevne životne aktivnosti, održali smo radionicu na temu proljećnih radova u vrtu. Naučili smo kada i kako se sadi pasulj.


# Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUPa, medija, biznis sektora, NVO sektora (22-23.03.2019)

NVU „Zračak Nade“ je u okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore realizovalo obuku za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUPa, medija, biznis sektora, NVO sektora.

Predavači na obuci bili su Svetlana Dujović i Žana Despotović, stručnjaci za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Obuka je akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, tako da će svi učesnici dobiti sertifikate i bodove koji su im potrebni za licencu. Učesnici progama su stekli potrebna znanja o univerzalnom dizajnu i korišćenju asistivne tehnologije u svakodnevnom životu.

PV portal / PV informer
Članak objavljen na PV portalu
Članak objavljen na PV informeru# II dio obuke za gestovni jezik

U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosuđa, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Drugi dio obuke smo realizovali 15. i 16.03.2019. godine.

Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Prvi članak objavljen na PV portalu
Drugi članak objavljen na PV portalu# Obuka za gestovni jezik

U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosudja, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Prvi dio obuke smo realizovali 8, 9. i 10. februara. Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu